Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fugleskriket på Haramsfjellet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/fugleskriket-pa-haramsfjellet/

Av Christina Fjeldavli. Pressemelding. I fjorten dager og fjorten netter voktet naturverneren Hans Petter Thue over Haramsfjellet, sittende i sin egen bil, på sin egen private vei. 11. juni ble han fjernet med makt fra sin egen eiendom, av et politi som setter vindindustriens interesser foran både Naturmangfoldloven og folkehelsen. En politimann dirket seg inn…

6 Likes

Flott tiltak! Likevel undrer jeg meg over at ikke noen tar skikkelig fatt på dette og drar både politimannen for sivilretten, og storfolket som skal opprettholde lov og orden for retten hele veien til menneskerettdomstolen for sin forakt for Norsk lovgiving sporenstraks og før de finner på å forandre Naturforvaltningsloven.

1 Like

Politiske eliter i Oslo koloniserer Norskekysten på vegne av internasjonal finanskapital.
Statspolitikarane brukar sitt maktapparat som NVE, det statlege informasjonsdirektoratet NRK og korrupte ZERO til å rane landområder langs kysten frå lokalbefolkinga. Dei nyttar politiet som har voldsmonopol til fysisk å fjerne all motstand.

Statsråden lyg til folk når ho seier at vandalismen av leveområda til distriktsfolket ikkje kan bli stoppa. Politisk makt kan sjølvsagt oppheve alle skandaløse konsesjonar. All bygging av ulønsom og unødvendig vindkraftindustri i kystnaturen kan bli stoppa på eit blunk.

Men statspolitikarane i Oslo tener ikkje kystfolket. Kysten skal bli kolonisert av sentralmakta i hovudstaden. Dette er forakt for den mest vitale delen av landet. Norges mest produktive folk, kystfolket, blir trakka på og undertrykt av Oslofolket, koloniherrane.

2 Likes

En latterlig hakk i plata mantra som ikke tilfører debatten noe som helst. Oslo er kolonisert av bønder som hater bygda de kommer fra er mer rett

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.