Nyheter MDTV Forum Om Doner

"Fuck off!"

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/fuck-off/

Av Lars Birkelund. Fuck off, sa «journalisten», Eskil Engdal i Dagens Næringsliv. Deretter blokkerte han meg. Hvorfor? Fordi jeg kommenterte på en artikkel han er stolt av og som han håper å vinne en journalistpris for. Slik lød kommentaren min: «Norske journalister har fullstendig misforstått konseptet kritisk journalistikk, da de tror det er ensbetydende med…

5 Likes

Kritisk journalistikk betyr naturligvis å være kritiske mot alle som ikke A. Ensidig kritiserer visse land (Syria, Venezuela, Cuba, Russland, Iran osv.), og B. Ikke uforbeholdent støtter opp om alt «våre venner» måtte si og gjøre (Storbritannia, USA, Israel, NATO og EU). Bortsett fra at det er lov å kritisere og latterliggjøre Trump (Så lenge det er «in» i USAs elite, så er det jo greit, er det ikke?)

Lame stream media er ikke bra for huggu. Plutselig kan man trenge sko med borrelås. Men interessant å registrere at maktas lydige papegøyer agerer som prepubertale trasstroll ved den minste motstand. Hvor tok voksnegenerasjonen veien…?

3 Likes

Jeg tror de som gjør dette er fullstendig klar over hva de gjør, at det “murrer” ubehagelig i magen til de av dem som faktisk har litt samvittighet og rester igjen av journalistiske idealer, men at de finner på alskens unnskyldninger for seg selv som rettferdiggjør den ensidige dekningen deres og mangelen på reell analyse i kommentarstoffet.

4 Likes

En liten oppklaring om Fuck for en “fremmadstormende” journalist:

2 Likes

@RoaldPaul:
Wtf, lol! :joy:

Journalistpriser, akkurat som all annen prestisje, er til for å lage lydige hunder.

2 Likes

Jeg tenker at Engdal og han andre har hatt velvillige hjelpere på plass da de ankom Venezuela, folk som kunne vise dem “sannheten om regimet”. Nå tviler jeg ikke på at landet har mange problemer, men jeg ser ikke de “liberale” gråte for de fattige i nabolandet Colombia?

De er veldig ivrige i kommentarfeltene til Doc og Resett. Halve Norge er eksperter på Venezuela basert på det de får servert i gammelmedia.

1 Like

Minner igjen på at Dagens Næringsliv er i stallen til Georg Soros.

Jeg ser for mitt indre, bildet av ei stor gryte og noen som står klar til å røre i kjelen med et redskap. Bevegelsene representerer folk på vandring over landegrenser.

I forbindelse med det som er planlagt i desember, så anbefaler jeg å se denne kritiske videoen.og lese artikkelen under videoen.
“FN vill stoppa kritisk journalistik (!!!)”
Se denne ! Det handler om å få land til å skrive under i Marokko i begynnelsen av desember, og det er fks slike ting som screening og arrest info.(detention )

(12) Styrke sikkerhet og forutsigbarhet i migreringsprosedyrer for passende
screening, vurdering og henvisning
(13) Bruk kun migreringsfangst ( arrestasjon ) som et mål for siste utvei og arbeid mot alternativer
6

(12) Strengthen certainty and predictability in migration procedures for appropriate
screening, assessment and referral

(13) Use migration detention only as a measure of last resort and work towards alternative
Hvem definerer når arrestasjon skal brukes ?
Hvis landene skriver under, 11 desember hva hvis vi selv en gang må emigrere ?
Tenk over punktene også i lys av dette. USA har sagt nei , det samme har Ungarn og Australia.
.
Dangerous & Disturbing: The UN Migration Pact

https://www.nyatider.nu/fn-vill-stoppa-kritisk-journalistik/
Dangerous & Disturbing: The UN Migration Pact

Nya Tider är en nyhetstidning som granskar makteliten, besöker rättegångar och rapporterar de viktigaste nyheterna från Sverige och världen med unik information och från folkets perspektiv. Spännande läsning med ett politiskt inkorrekt och ärligt innehåll – som en riktig tidning ska vara.
Nytt avtal: Migration blir en ”mänsklig rättighet” – Ingen debatt när svenska regeringen skriver på avtalet
REPORTAGEI december kommer FN:s medlemsstater att skriva under det så kal­lade ”Global Compact on safe, orderly and regular Migration” vid ett möte i Marocko. I ramverket klassas migration som en ”mänsklig rättighet”.
“FN i ferd med å vedta global plan for lovlig migrasjon av opp mot 250 millioner mennesker”
som viser til «UN Global Compact for Migration» og ordlyden er ikke " we the people " men “We, the Heads of State and Government and High Representatives, meeting in Morocco on 10 and 11 December 2018”


Trots de enorma konsekvenser som Global Compact riskerar att leda till om det omsätts i nationell lagstiftning, har såväl politiker som medier varit tysta om avtalet.

https://www.nyatider.nu/om-nya-tider/
https://resett.no/2018/09/18/fn-i-ferd-med-a-vedta-global-plan-for-lovlig-migrasjon-av-opp-mot-250-millioner-mennesker/

1 Like