Nyheter MDTV Forum Om Doner

Frykten er deres våpen

Nettopp! Absolutt kontroll av absolutt alt. Det vil finnes null privatliv og null menneskerett.
Corona er rett og slett generalprøven for å se om vi er villig til å underlegge oss global diktatur.

4 Likes

Hvem som står bak vet vi ikke. Jeg holder en knapp på “AI”, en utenomjordisk makt som vil overta jorden.
Babylon 5 vil gi korrekte assosiasjoner. Putin snakker også om “AI”-trusselen.
Det er påfallende at vår medisin forfalskes, slik at alle kroniske sykdommer (de vanlige sykdommene) blir noe som ingen forstår seg på og som ikke kan helbredes.

2 Likes

Det er globalistene som står bak. Det er mye som kan sies om Brundtland og Clinton og ikke mye av det som kan sies om dem er positivt men jeg tror ikke de er utenomjordisk. Gudekompleks vil jeg heller tippe på. De som går med på galskapen ser ut til å også tilhøre Bilderberg og Frimurer losjen.
Derimot vil AI bli brukt mot oss.

2 Likes

“Det er globalistene som står bak.”

Folk vet ikke hvem de er. Det finnes ikke i Wikipedia.

2 Likes

Og da vet man at forumet skal bombes med vås resten av natten

Folk vet ikke hva “AI” er.
Folk vet ikke hvem “globalistene” er.
Folk vet ikke at at kreftbehandling har null effekt.
Folk vet ikke at de bli sykere av medisin.
Folk vet ikke engang hvilke stater Norge er i krig med.

2 Likes

De som kalles deep state. Og nei, ingen vet hvem de er.
Agenda 21 og Agenda 30 er bevis for meg at de som hevder Nazistene tapte krigen tar fullstendig feil. De virkelige Nazistene vant krigen. Agendaene er bevis på det.

2 Likes


Masse svar der. Men det beste er ikke å finne på nettet lenger ser jeg.
Det er krig hver dag med drap over en lav sko.

2 Likes

Takk skal du ha. Skal ta en titt.
Jeg sier ikke at jeg ikke tror det finnes. Det jeg sier er at jeg har vært heldig nok til ikke å ha sett bevis med egne øyne - enda. Jeg er i utgangspunkt skeptisk til det absolutt meste siden jeg vet at de, da mener jeg eliten, lager mange falske bevis på mye så til slutt vet ingen hva som er ekte eller ikke.
Derimot vet jeg jo at det finnes mye som ikke kan forklares, så jeg er skeptiker med åpent sinn.

1 Like

Vitnemålet fra “svali” er en faktakilde. David Willcock setter svali i kontekst. Han intervjuet henne selv.
“Свали экс-Илюминати о секретах культа Svali- Ex Illuminati speaks”

2 Likes

Youtube ble solgt til google. Derfor har mengder med meget informative videoer blitt slettet. Sannheten skal forties så vi tror på løgnene.
Merkelig at folk tar historie for god fisk når de ikke engang aner hva som foregår den dag i dag.
Nå går jeg til sengs. Jeg klarte bare ikke dy meg komme online da jeg leste artikkelen av Steigan. Han er flink å treffe spikeren på hodet gang på gang. Flink kar han. Håper flere oppdager ham og det fort som lynet. Tiden renner ut om folk skal reagere før det er for sent.
God natt :hugs:

3 Likes

Som man roper i skogen , får man svar, vet du.

1 Like

Hvorfor gjør man ikke som kineserne… Det må jo vare en mer hyggelig og effektiv måte enn å drepe eldre. Da ser jeg til Sverige spesielt men ser man på statistikken så er vi dårlige på å teste også.

2 Likes

Hvorfor? Fordi det ville vise at Corona ikke er så fatal som de vil ha oss til å tro. Seriøst, Corona er dekke for implementering av Agenda 21. Folk må se på saken. Det er en realitet som ikke er noe å se frem til. Det er ikke konspirasjonsteori men faktum. Agendaen ble adoptert av FN i 1992.
Folk som ikke vil spille på lag befinner seg i trøbbel fortere enn svint. Bare se på Brasils Bolsanaro. Sionist som han er, så snart han sa at Corona bare er influensa ble han satt på plass av militæret om at han har å støtte den nye verdensorden ellers så.

3 Likes

På den annen side, så er de jo glade for hver “useless eater” som går ut av tiden, som det kalles nå til dags.

2 Likes

Arnfinn Nesset fikk 21 års fengsel for 20 drap på gamlehjemmet. Tegnell får være krenket i media om noen kritiserer at tusenvis har dødd av hans beslutninger

4 Likes

“Hos DN Debatt har han krevd flere tester, gjenopptakelse av aktiv infeksjonsdeteksjon, midlertidig endring av smittevernloven med varslingsplikt for covid-19, som sikrer at smittekjeder er ødelagte og økte muligheter for regionale inngrep. Han har helt rett.” Ja…

Til alle tider har mennesket vore hjelpelaust prisgjeve dei epidemiane som har herja, liksom andre naturkrefter som ein ikkje rår med. Men liksom me etter kvart har fått mange tidlegare ukontrollerbare naturkrefter inn under menneskeleg kontroll, er me i dag lenger ikkje lenger heilt hjelpelause offer for epidemiane sine herjingar. Ein viktig grunn til dette er rett og slett det at me i dag veit at epidemiar skuldast mikroorganismar som vert overførde mellom smitta personar.

Eg har hatt gleda av å oppleva det meste av koronakrisa frå Island, nærare sagt frå 15. mars. Det er to forteljingar som eg har fått høyra her, og som eg trur på ulike måtar er sentrale for å forstå den islandske måten å forhalda seg til epidemien på.

Den eine er frå dei gamle islendingesogene. Det heiter i ei av sogene at ein gong kom ei kvinne frå Noreg ut til Island med ei skipslast klede. Dei som brukte desse kleda vart snart sjuke. Høvdingen der på staden bestemde då at alle kleda ho hadde kome med skulle samlast saman og brennast opp. Det vart gjort, og med dette slutta denne sjukdommen.

Den andre historia er frå Spanskesykja for 100 år sidan og er vesentleg nærare i folk sitt medvit. Hausten 1918 kom Spanskesykja til Reykjavik og herja stygt der og i omkringliggjande distrikt på Vest- og Sør-Island. Men islendingame sette seg føre eit ambisiøst mål: Dei vill hindra at sjukdommen nådde Nord- og Aust-Island. Og det greidde dei! Det vart innført reiseforbod mellom dei smitta og dei smittefrie delane av Island, og det vart sett ut vakter ved landevegen for å handheva forbodet. Det var nokre få tilfelle i Akureyri, regionsenteret på Nord-Island. Der vart det innført forsamlingsforbod og skulane vart stengde for å hindra vidare smitte. Så langt som til Aust-Island kom Spanskesykja aldri. Meir i neste kommentar.

2 Likes

Her passar det å ta med litt historisk bakgrunnskunnskap. Island var i 1918 eit av dei fattigaste landa i Europa. Det var 2. verdskrigen som vart det store økonomiske vendepunktet for Island. I 1918 var det enkle kår og hardt slit som gjaldt. Island fekk indre politisk sjølvstyre nettopp hausten 1918. Og noko av det fyrste dei tok seg føre var altså å stansa Spanskesykja.

Spanskesykja var ein influensaepidemi som nokså urettvist fekk namn etter Spania. Sjukdommen herja globalt og tok visstnok fleire liv enn begge verdskrigane til saman. I Noreg døydde 15 000, ca. 0,5% av folketalet. I Noreg let ein epidemien berre gå sin gang, omtrent som om ein var hjelpelaust overletne til lagnaden. Men på Island greidde dei å stoppa han. Hit som eg er på Aust-Island kom Spanskesykja aldri.

På denne tida hadde ein ingen avanserte testar for å påvisa smitte. Ein visste ikkje ein gong kva eit virus var for noko. Det einste ein visste var at det var smittsamt og at sjukdommen var alvorleg og potensielt dødeleg. På den andre sida hadde dei den fordelen at folk reiste mindre då enn dei (normalt) gjer no. Men dei reiste rikeleg nok til at Spanskesykja spreidde seg verda rundt på få månader.

No er det på den andre sida sett ikkje sikkert at det å stansa Spanskesykja var berre ein utgiftspost for islendingane. Litt spøkefullt kan ein vel seia at dei gjorde det fordi dei ikkje hadde råd til å verta sjuke. Spanskesykja førde nemleg til mykje sjukefråver og var slik sett i seg sjølv ein stor kostnad for samfunnet.

1 Like

Då koronaviruset byrja å breia seg ut i Europa i februar var Island i utgangspunktet like slepphendte som dei fleste andre. Smitten fløymde inn i landet over vidopne grenser og lite og ingenting vart gjort for å førebu landet på ein krisesituasjon. Då eg kom hit 15. mars hadde Island ein klart uttrykt strategi om å oppnå flokkimmumitet, og Sverige og Storbritannia var dei store førebileta i så måte.

Det som skjedde etterpå har likevel vore eit lite atlanterhavsunder i smittevern. Frå ein topp i månadsskiftet mars-april greidde islendingane å få situasjonen tilnærma under kontroll i månadsskiftet april-mai. Og når me no er komne inn i juni er Island for alle praktiske føremål koronafritt. Det tok Island 40-50 dagar å gå frå eit relativt hardt råka land til i praksis å ha utrydda epidemien. At dette ikkje har vekt større internasjonal merksemd tykkjer eg i grunnen er underleg. Den offielle statistikken er tilgjengeleg på engelsk her: https://www.covid.is/data?fbclid=IwAR2vqz8r4YqRpOTTl6ZWMtZnOweNuIR6pmhpFuUiG5NvVy7Zyyvj3-S6-Rg

Island gjennomførte aldri ei full nedstenging av barnehagar og grunnskular. Det var vel det einaste elementet i den opphavelege immumiseringsstrategien som aldri vart endra. Derimot stengde dei i ein lang periode ned symjebassenga, som er nokså viktige for islendingane. Dei forbaud alle organiserte idrettstreningar, og dei innførde eit landsomfattande forsamlingsforbod. Dei testa alle med mistenkelege symptom og isolerte dei som var smitta. I tillegg har Island gjennomført omfattande massetesting av friviljuge symptomfrie personar.

Det var to stader på Island som vart særleg hardt råka, Vestmannaeyjar og Vestfjordane. Her vart det sett inn mykje strengare tiltak, og der stengde dei også både grunnskular og barnehagar i ein periode.

1 Like