Nyheter MDTV Forum Om Doner

Frykten er deres våpen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/frykten-er-deres-vapen/

Denne vinteren og våren 2020 har det gått en pandemi over verden, og da tenker vi ikke på koronaepidemien, vi tenker på fryktepidemien, som har rammet så uendelig mange flere. En meningsmåling i Italia viser at 95 prosent av befolkninga er «bekymret eller svært bekymret». Det gjør også at de har godtatt og nærmest omfavnet…

9 Likes

Altså sjansen for å dø av corona er mindre enn sjansen for å bli millionær.
Sjansen for å dø er 100,00% uansett, eller mere enn det når terminal kreftpasient havner i trafikkulykke.
-Her kreves det masse plastisk kirurgi etterpå
-Det blir ikke billig?
-Det kan jeg garantere deg

1 Like

För så där trettio år sedan var det någon, möjligen Mikael Nyberg, som berättade för mig att han hört att miljadärerna under något “toppmöte” i Davos eller Aspen kommit fram till att det var viktigt att hålla folk rädda. Vad de var rädda för var inte så avgörande, bara de var rädda för n å g o n t i n g. Då skulle de vara lättare att styra.

2 Likes

Avskaffelsen av helvetes piner hadde noen uheldige konsekvenser, men var nødvendig for å fravriste kirken makten over almuen over til det nåværende regimet. Nå er den prosessen fullført her i vesten og det er slutt på kosepraten

3 Likes

Mitt folk forgår, av mangel på kunnskap, som det står i skriften; det har svovelpredikantene alltid profitert på.

1 Like

Beskymret er vi nok. Sveriges har hatt en strategi som har kostet mindre penger for samfunnet i helhet. Det pga det svenske byråkratiet tok styringen og politiker fikk ansvarsfrihet er min hypotese. Men konsekvensen er at flere har dødt. Det er matematikk og gamling der de eldre spesielt er innsatsen…

Imgur

RT har noen refleksjoner om det og linker som er veldig interessante. Som jeg ser det så skal man ha en demokratisk debatt føre man kjør den svenske modellen i en situasjon der det er stor usikkerhet. X antall tusen liv og en grusom død VS økonomisk kaos og X antall liv tap.

Unforgivably cruel: Swedish directives on how to treat Covid-19 elderly have caused massive death toll

2 Likes

Another Swedish newspaper, Aftonbladet, saw official documents instructing that patients aged 60 and above with multiple conditions, and all those aged above 80, should be denied intensive care, even though Sweden apparently has plenty of ICU beds.

Samme som det norske systemet. Alle på steigan.no kan regne med samme behandling på eldrehjem, dvs. dødshjelp. Ingenting kommer til å endre seg, og vi kan bare klandre oss selv. Det er vi selv som har skapt systemet. Da får vi også betale prisen. Sauer er sauer. Ingen av oss kan forlange spesialbehandling.

[Jeg har skrevet om systemet sikkert et halv dusin ganger, og hver gang tror steiganistene at jeg sikkert overdriver voldsomt. Steiganistene er ergo for gammel.]

3 Likes

Jepp… Men Sverige har blitt et klassesamfunn i større grad enn Norge veldig raskt og det gir nye synlige demokratiske problemstillinger i denne situasjonen. Dagens elite i Sverige eksempelvis har private alternativ for sine egne og har akseptert dagens coronavirus strategi i en situasjon der de ikke rammes av den samme strategien. Utover det så har byråkratiet har tatt kontrollen og alle har ansvarsfrihet. Demokratiet som skal gi folket muligheten å skydde sine interesser er satt ut spill. Den svenske modellen er kanskje vår modell om litt. Steigan er jo inne på det samme i en annen setting. Sauer er sauer og handling og konsekvenser.

Å fundere over. Erna i Norge eksempelvis blir belønnet i oppslutning pga coronavirus handtering. I Sverige finnes ikke den funksjonen eller debatten. Sverige har en annen maktstruktur kanskje men jeg trur ikke at den er fordelaktig for folk flest men sikkert noe som de få vil prøve å innføre.

1 Like

Sverige har en lang tradisjon med føydalisme Norge ikke har hatt. “Folkhemmet” var kun et kort eksperiment som nå er over

3 Likes

Og de aller fleste var i høy alder, ofte med underliggende alvorlige sykdommer, altså likevel i livets absolutte sluttfase. De flere hundre millionene som er kastet ut i arbeidsløshet og sult, og for mange hjemløshet er yngre mennesker. De hadde arbeid og var derfor i yrkesaktiv alder, langt flere av dem vil sette livet til i den elendigheten dette har ført til.

I samme tidsrom som Covid-19 har vært registrert, har 230 000 dødd av malaria, 250 000 av selvmord, 300 000 i trafikkulykker, 390 000 av HIV, 600 000 av alkohol, 1,1 million av røyking, 2 millioner av kreft og 4 millioner av sult.

Disse tallene setter ting i perspektiv, for de aller fleste av disse er ungdom og yngre mennesker. Og tiltak for å bedre disse tallene kan gjøres uten å stenge ned økonomiene. Men det passet bra for storkapitalen å stenge ned verdensøkonomien for et medieoverhypet virus som ikke tar flere liv enn et sesong-influensavirus.

For såpebobleøkonomien etter forrige konstruerte krise, 2008 krisen, ga ingen vekst i den virkelige økonomien, men en lånefinansiert vekst som måtte få boblen til å sprekke allikevel. Og som vi ser er det små bedrifter og husholdninger i arbeiderklasse og middelklasse som går under i kriser, ikke bankkartellene og de ultrarike.

Regjeringene ga flere hundre milliarder som arbeider og middelklasse har betalt inn i skatt til bankkarteller og store selskaper. Da er det ikke merkelig at salget av luksusvarer til de rike og ultrarike ikke bare fortsetter men øker også i 2020, upåvirket som de er av elendigheten som nedstengningen fører til for de lavere klassene.

Revenue in the Luxury Goods market amounts to US$283,979m in 2020. The market is expected to grow annually by 7.4% (CAGR 2020-2023)”.
Tallet er justert for den forventede virkningen av Covid-19 per April (!).
The market’s largest segment is the segment Luxury Fashion with a market volume of US$95,844m in 2020”. Kilde: Statista.

6 Likes

Det er matematikk i menneskeliv men coronaviruset blir en lang historie med død og ødeleggelse av mennesker er mitt bet. Men det viktige poenget fra Sverige eksempelvis er avsaknaden av en demokratiske prosess eller forankring der noen står ansvarlig for de beslutninger som tas. Og tilbake til at et fåtall ikke rammes av de beslutninger som dreper mennesker da de har en eigen privat løsning. Vi kan gjerne gjøre som Sverige men det skal vare en demokratisk forankring i et sådant beslutt og en åpen diskusjon om de problemstillinger som blir konsekvensen.

1 Like

Jeg vet ikke om at Gro Harlem Brundtland eller Erna Solberg har noen privat sykeforsikring / private sykehus de bruker. Stordalen har det kanskje, slik at når kona Gunhild Stordalen blir syk av EAT-dietten, så kan hun få behandling i Tyskland.

Når vi ser Biden i aksjon, en som ikke er istand til holder seg til den røde tråden i en dialog, så antar jeg han bruker de samme sykehusene som vi andre, og blir akkurat like syk.

Hvis man har rikelig med penger å bruke på en kveld i Oslo, det blir samme maten, fra de samme butikkene vi andre bruker, men ferdig tilberedt. Restaurant-mat er ikke noe bedre mat. Kina-mat i Norge er norsk mat, ikke kinesisk mat.
Trump foretrekker gatekjøkken.

1 Like

Alle med penger kjøper en bedre vård om muligheten finnes til de nærmeste og familien i dagens situasjon. Hvilket de gjør også i Sverige helt sikkert. Om det ikke hadde varit mulig så hadde dagens situasjon ikke oppstått. Dokumentert er at Sverige kverker eldre på en stygg måte. Samfunnsøkonomisk lønnsomt med ironi. Og til og jeg kjenner personligen folk innom sjukvården i Sverige som åpen sier det samme.

Imgur

1 Like

Sitatet ditt er neppe mye korrekt.

In high-altitude conditions, only oxygen enrichment can counteract the effects of hypoxia. By increasing the concentration of oxygen in the air, the effects of lower barometric pressure are countered and the level of arterial pO 2 is restored toward normal capacity. A small amount of supplemental oxygen reduces the equivalent altitude in climate-controlled rooms. At 4000 m, raising the oxygen concentration level by 5 percent via an oxygen concentrator and an existing ventilation system provides an altitude equivalent of 3000 m, which is much more tolerable for the increasing number of low-landers who work in high altitude.[39] In a study of astronomers working in Chile at 5050 m, oxygen concentrators increased the level of oxygen concentration by almost 30 percent (that is, from 21 percent to 27 percent). This resulted in increased worker productivity, less fatigue, and improved sleep.[38] Oxygen concentrators are uniquely suited for this purpose. They require little maintenance and electricity, provide a constant source of oxygen, and eliminate the expensive, and often dangerous, task of transporting oxygen cylinders to remote areas. Offices and housing already have climate-controlled rooms, in which temperature and humidity are kept at a constant level. Oxygen can be added to this system easily and relatively cheaply.[citation needed]

Anvendt på et eldrehjem, man kobler det til ventilasjonanlegget.

Jeg har ikke sett noe i eldreomsorgen som ikke vil gjøre de gamle sykere. Mikrobølgeovn brukes daglig slik at maten er ødelagt før første tygge. I Russland ville de blitt anmeldt.

3 Likes

Det er avsaknaden av intensivvård eller vård som er det essensielle. Det ligger ute flere videos på nett der man ser mennesker dø uten noe form av vård og anhørige som forteller det samme. Det er en problemstilling som burde debatteres da flere mener at det går å hjelpe folk som er syke av coronaviruset. Blant annet sykpersonell. En annen diskusjon er vård i livets sluttfase. Noe som også er en problemstilling.

2 Likes

fra kilden

En pasient som kjemper med å få puste, hjelpes best med medikamenter som reduserer pusteanstrengelsene og som demper dødsangst

Kort forklart gir man umiddelbart 5 mg morfin og 2,5 mg midazolam intravenøst

De tilbyr dødshjelp. Morfin brukes overalt.
Selvfølgelig lyver legene så det renner av dem. De forteller minst mulig. Sykepleierne er formodentlig lært opp i å fortelle pårørende ingenting.

Du vil også få samme behandling på et eldrehjem marcus_jacobsen. De som vil vekk fra eldrehjemmet dopes lett ned. Noen overlever 2 år, noen 4 år.

3 Likes

Folkens, det er som om ingen har fått med seg Agenda 21 som følges av Agenda 30. Agenda 21 står for Agenda år 2021 og Agenda 30 står for agenda år 2030.
I 1987 skrev Brundtland og Clinton Agendaen som så ble presentert for FN i 1992. Samtlige nasjoner som var tilstede under presentasjonen aksepterte og signerte protocol of accept. 1997 ble dokumentet revidert sist.
Det det handler om er at Corona blir brukt som dekke for implementering av agendaene som er laget av den nye verdensorden aka New World Order som bringer med seg One World Government.
De har hatt over 30 år på å forberede seg. Så kommer det altså bare et år før helvete blir sluppet over oss et virus som skal ta livet av flere enn som omkom under Svartedauen.
Kom igjen da! 1 pluss 1 er 2. Hva tror dere Assange mente da han sa at det er fem på tolv?

3 Likes

Jeg lærte at Agenda 2030 er en subplan for 21. århundre

2 Likes

Gå på FN sin side så finner du det.
Takk for sist, forresten :hugs:

1 Like

Takk for det


Video 0:00-1.10 om Agenda 21.
Jeg forstår Agenda 21 som det komplette tyranni. Verden skal gjøres om til et stort Auschwitz. Boenhetene vil typisk bli et kopi fra Russland under Krutschov.
3 Likes