Nyheter MDTV Forum Om Doner

Frykt for saudi-eksportert ekstremisme i Afrika

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/frykt-for-saudi-eksportert-ekstremisme-i-afrika/

Etiopia har vært rystet av en serie angrep på kristne kirker og mange frykter at det er saudi-eksportert wahhabisme som ligger bak. Dette skriver James Jeffrey i NewAfrican. Etiopia er et land med 63% kristne og 34% muslimer. Etiopia var det andre landet etter Armenia som sluttet seg til kristendommen. Det skjedde i år 324.…

1 Like

Perfekt konspirasjon i grunnen. På den eine sida Israel, på den andre sida Saudiarabia. Desse landa er i praksis allierte. Båe land er allierte med USA. I følgje ein artikkel som vart lagt ut her i går, har Israel ordna seg med eigne trollfabrikkar der dei egsar opp motvilje mot muslimar i kristne land - noko som påverkar europeiske høgreekstreme. Saudiarabia, på si side, finansierer og lærer opp terrorgrupper i andre arabiske land, som Syria, og no altså i Afrika (og ikkje veit vi korleis det går i Europa). Dermed har desse landa seg imellom skapt kvar sin front, for destabilisering av ei rekkje nasjonar. USA, som ønskjer å halde krigane i gang, sender dermed sine folk inn i desse regionane for å stabilisere dei. Og kva med gamle Noreg? Vi er allierte med dei alle tre, og tener godt på sal av våpen til Saudiarabia. Ikkje rart våre eigne kristne leiarar held jamt kjeft.

Al Qaida er vestlig etterretning. Det er vi som angriper kristne i Syria og Etiopia.
Det er 1000 videoer fra Syria på nettet som er like bestialske som å tenne på indisk kvinne på vei til retten. Det siste er forferdelig, men vi er 100 ganger verre.

Her er vi sammen med ISIS i Syria. Vi er sjefen forteller bildet.