Nyheter MDTV Forum Om Doner

Frp ut av regjering: Støre med svarteper

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/frp-ut-av-regjering-store-med-svarteper/

Av Ove Bengt Berg. Firepartiregjeringa til Solberg kjørte mot et klart nederlag i 2021, og Støre så fram til å bli statsminister nærmest bare ved å sitte stille i båten. Så sprakk regjeringa, og dermed deles kortene ut på nytt. Kritikken mot regjeringa kommer nå også fra Fremskrittspartiet. Og det blir kanskje aller verst for…

5 Likes

Det finnes en stor allianse i norsk politikk, og det er mellom Ap og Høyre.
Tilsammen har disse to partiene over 50% av plassene på Stortinge og har alstå fullt flertall tilsammen i Stortinget. Man kan si at disse to partiene tilsammen utgjør den såkalte “elefanten i rommet” som prøver å gjøre seg selv mest usynlig ved å framstå som å være i opposisjon til hverandre. Nå som Frp er firkoblet kan det hende at Ap i større grad åpenlyst må støtte/redde Høyre og sikre flertall for en del av Høyres saker. Senterpartiets økte oppslutning kan være en trussel mot flertallet til denne hellige (eller uhellige/uheldige) allianse.

Nå som Frp sier nei til NorthConnect kabelen er det bare Ap som kan gi flertall for denne kabel. Men det kan tenkes at Ap nøler. Det kommer to nye kabler fremover, en til Tyskland i 2020 og en til England i 2021. Dette skjer i en situasjon hvor Tyskland legger ned sine resterende 7 atomkraftverk (og Sverige legger ned 2 atomkraftverk og kanskje også gjør Belgia noe lignende) og England trenger mer balansekraft. Det er mulig at feks Frp innser at dette vil kunne føre til økt strømpris i Norge og dermed mange misfornøyde velgere, og da kan det være like greit å hoppe av og ikke bli holdt medansvarlig for dette.

Det som har skjedd er trolig at Erna Solberg nå prøver å “fete” opp alle partiene på høyre-siden. Frislepp av Frp vil gi flere stemmer til Frp. Hareide inn i regjering kan sikre at Krf kommer over sperregrensen ved valget i 2021. Og noe lignende kan også skje for Venstre. Men vil en ny fire-parti regjering på høyresiden klare å oppnå noe bedre valgresultat og noen mer populær politikk i 2021 enn hva disse fire partiene fikk til etter valget i 2017? (En definisjon på idioti er at man prøver det samme på nytt i håp at det denne gangen skal gå bedre). Det ser ut som noen i Frp forstår dette og i steden foreslår en regjering satt sammen av Ap+Sp+Frp etter valget i 2021 (eller kanskje allerde nå, konstellasjonen av disse tre partier har i dag flertall på Stortinget hvis de vil).

Det er mulig at spesielt Venstre og Krf nå vil tape flere av sine hjertesaker ved avstemminger/omkamper i Stortinget fremover nå som Frp har blitt fristilt. Vi kan komme til å oppleve det rene bikkjeslagsmål godt hjulpet av hele opposisjonen og som etter hvert vil kunne ramme flere av hjertesakene til de fire partiene (Krf, V, H og Frp). Dette kan til slutt bli ganske selvdestruktivt for disse fire partiene.

1 Like

Hvorfor stemmer noen i fagbevegelsen på AP? Det er noe jeg lurer på, du har altså et parti som jobber mot arbeiderbevegelsen og arbeidsfolk og noen tenker. Ja her skal det stemmes…

2 Likes

Var det noen i regjeringen som ønsket å fremprovosere en regjeringskrise?
Ønsket Erna Solberg det? Ønsket Siv Jensen det? Det som utløste regjeringskrisen var IS-kvinnen som ble hentet tilbake til Norge. Erna Solberg sa at dette var en riktig moralsk avgjørelse (istedenfor å si at det var en avgjørelse som ble tatt av regjeringen utifra en avveining av rekke ulike moralske hensyn). I tillegg uttalte Abid Raja at alle de norske IS-kvinnene burde hentes hjem og at Venstre nå må snakke i klartekst mot den brunbesing som Frp bedriver. På toppen av dette så overtar Raja altså som minister. Og Hareide overtar som samferdselsminister etter Frp selv om Hareide er uenig i Granavoldavtalen (og han er tydeligvis ikke lenger er uenig i det politiske grunnlaget til regjering bortsett fra at han ønsker mindre eksos, men at han altså personlig må være i mot personene som er Frp’ere?). Dette er ganske provoserende for Frp og legger ikke akkurat grunnlag for noe godt samarbeid mellom regjeringen og Frp.

Opposisjonen på Stortinget består nå av to konstellasjoner som begge har flertall i Stortinget. Det er følgende:
Ap+Frp+SV og Ap+Frp-SP
Hvis Ap og Frp sammen med enten SV og/eller SP ønsker å ramme hjertesakene til Venstre og Krf kan de altså klare å få til dette. Det kan bli et bikkjeslagsmål helt uten like ut av dette. Men det gjenstår altså på det nåværende tidspunkt å se om det virkelig blir reversering av disse partiers hjertesaker.
Kanskje dreier det hele seg bare om skifte av retorikk før valget i 2021 og ikke så mye annet?

(Skulle Venstre og Krf bli skikkelig forbannet og vil hevne seg på Frp, så vil feks en konstellasjon av Ap+SP+SV sammen med enten Venstre eller Krf ha flertall på Stortinget og kan ramme Frps hjertesaker).

1 Like