Nyheter MDTV Forum Om Doner

Frøya: – Det handler ikke om fornybar energi, men om fornybare penger


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/froya-det-handler-ikke-om-fornybar-energi-men-om-fornybare-penger/

Midgard Vind som eies av Stadtwerke München (70%) og Trønderenergi (30%) har ingen planer om å stoppe utbygginga av vindindustri på Frøya til tross for massiv lokal motstand. Det skriver Nettavisen. Det tyske selskapet har navnet Swm Erneuerbare Energien Norwegen G. Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet 27. mai 2019 at arbeidet med vindkraftparken på Frøya må…


#2

Stadtwerke München… førre gong tyske interesser freista på så store inngrep i norsk natur, var under krigen, då Wehrmacht skulle ha Atlanterhavsveggen på plass. Det er nok etterlatne tyske bunkarar ute på Frøya med. Berre for å minne om det.


#3

Hadde det vært opp til meg så skulle ikke en eneste tysker fått slippe inn i landet mer pga dette. Men dagens såkalte nordmenn er jo strengt tatt verre. Flertallet består av forrædere, avskum som med fordel kunne ha vært døde for min del. Folk flest har tross alt stemt på partiene som står bak disse naturødeleggelsene. Og de fortsetter å stemme på dem. Og viser dermed en virkelig ond hensynsløshet ovenfor andre nordmenn, som disse på Frøya. Folk som opptrer slik fortjener å miste alt de eier og har, ja livet selv. Det ene “positive” med dette er at det ihvertfall kan skape klarere linjer.


#4

Jeg lurer på hvordan denne saken best kan håndteres.

Frøya-saken kan utvikle seg til å bli en ny Alta-sak med store demonstrasjoner. Men ikke alle naturvernorganisasjoner støtter aksjonen (slik som feks Zero og deler av SV og MDG). Det er på nåværende tidspunkt veldig uklart hvilke andre områder som vil bli utpekt til vindmølleområder innenfor NVEs nye rammeplan for vindkraft. Men det kan dukke opp lignende aksjoner som på Frøya også andre steder i landet og de kan lære av Frøya aksjonistene.

Senterpartiets forslag om å innføre vetorett for kommunene i spørsmål om vindkraft kommer opp til avstemming i Stortinget 19. juni. Saken vil sette flere av de andre partiene under press. Men dette er ikke bare en kamp mot vindmøller, det er også en kamp for å styrke demokratiet og lokal-demokratiet i Norge (og kanskje også for å styrke Senterpartiet?). Det er mye som står på spill framover.

Det er mulig at Senterpartiets forslag kan få støtte fra noen av de andre partiene, kanskje fra Rødt, SV og MDG. Ap og Høyre vil nok svare noe slikt som at politikerne vet best. Partiene som nå står på kanten av stupet (Krf, Venstre og Frp) må tenke seg grundig om slik at de ikke havner opp som mikropartier. Men alliansen mellom Høyre og Arbeiderpartiet kan det være vanskeligere å knekke. Men Arbeiderpartiet vil nå få problemer både med motstand mot vindkraft og mot ACER (utenlandskabler og EUs energiunion).


#5

Sant, men tyskerne etterlot også mye god infrastruktur som f.eks Nordlandsbanen. Jeg vet at mye blei bygd med blod, svette og tårer altså, men bare nevner det. Det pussige er at til tross for vår angivelige rikdom har vi aldri klart å utvikle banen videre med elektrifisering og videre linjer nordover.


#6

Krokodilletårer fra folket som stort sett kikker på TV, i lommeboka og seg selv.

Dette er plassen i Norge der det blåser mest. Veldig mye mer enn i Tyskland. Det er den mest naturlige plassen å ha vindmøller. Det er også lite med lokalbefolkning som er berørt sammeliknet med i mer tettbygde strøk.
Vinnmøllene tor jeg bygges så høyt over bakken at det er uinteressant for fugl å kræsje i vingene, men jeg har ikke sett noe troverdig forskning på dette ennå. Så synes jeg og det er litt langt mellom vinmøllene, at de ikke bygges tettere, men det skjer kanskje en gang i fremtiden.

I byene der hus er dårlig isolert, bør det bygges gasskraftverk som bare får kjøre når overskuddsvarmen kan benyttes til boligoppvarming.
Reguleringsplaner bør kreve at husttak vendes mot syd og dekkes av solcellepaneler.
Vannkraftverk bør bygges med stor turbinkapasitet og regulerte vann, slik at strøm bare produseres fra disse kraftverkene ved overskyet stille vær.
Energiøkonomisering der det er store besparelser å hente, som i olje-industrien. (Merkelig at ett ilandføringsanlegg for gass får bygget flere gasskraftverk kamuflert som prosessanlegg og slippe overskuddsvarmen til havs i stedet for at det kommer lokalbefolkningen til gode. Men da hadde vel strømprisen gått ned, om etterspørselen ble mindre.)
Overskuddsproduksjon eksporteres på samme måte som at vi ikke spiser all fisken selv.
Da har Norge en hensyntakende grønn energiproduksjon.

Så bør en ha bedre kontroll på eierskap og hvordan intekten fordeles. Nå er det noen offentlige og private monopoler som tjener seg grådig rike på folks strømregninger.


#7

Men vi har den strømmen vi trenger - eller i hvertfall hadde vi det. Ikke kan vi flytte fra dem heller, for vi har ikke råd eller mulighet til å flytte inn i tettbebygde strøk.
Så vi blir litt sure når tettbygdingene forlanger at vi skal ta belastningen for deres boligpris-økninger.
Særlig etter at kraftprodusjonen ikke lenger skjer i offentlig regi. For aksje-selskap er ikke kjent for å rydde opp etter seg, da går de heller konkurs.


#8

Hei Anne Britt
Du som har så mange gode kommentarer.

Hvem er egentlig denne “Vi”?
Er deg meg?
Er det oss to?
Er det de på Frøya?
Er det min familie?
Er det de som er innenfor tomtegrensen min?
Er det de som er med i partiet? kommunen? politikken?
Er det de som bor i Europa?
Er det bare mennesker?
Er det min familie, men ikke katta, for den kommer og går som den vil?

Jeg tenker at “Vi” må være planeten og det hun bærer. Noe annet blir for snevert for meg…

Og prisen reflekterer etterspørselen.
Mange synes at dagens pris er for høy, men noen er kanskje uenig.
Penger er det middelet vi bruker for rettferdig fordeling og dekking av behov på denne planeten. Nå vil jeg ikke påstå at vi er særlig bevisste eller flinke til å utnytte dette fantastiske byttemiddelets potensiale til rettferdig fordeling. Tilstanden reflekterer folks manglende bevissthet.

Opprydding har ikke noe med saken å gjøre, det vil alltid være en ansvarlig grunneier å kreve opprydding av.

Avgjørelsen bak kraftytbygginger er basert på omfattende søknader og saksbehandling av byrokratiet som baserer seg på lover, forskrifter (og muligens reguleringsplaner) som er demokratisk valgt. Da kan en bare skylde på “Vi”, som i dette tilfellet er folk i Norge, som stod bak avgjørelsen.

Det gjøres vanvittig mye irrasjonelle besluttninger i forvaltning av norske resurser, men jeg tenker at demokrati likevel er best.
Jeg tenker at yoga, meditasjon og annen selvutvikling kan øke bevisstheten til at folk kan se mer enn seg selv og sine fantasier.
En vil ikke oppnå lykke i å bygge ett stort selv, men en må ta ansvar for seg selv og ta ansvar for sine handlinger.
En oppnår heller ikke lykke i ett samfunn basert på å ta.


#9

Vi som ikke er tettbygdinger.

Du trenger å se denne her:

Eller fortsette å sove.


#10

Ja, tyskerne bygget “Festung Europa”. En fattig trøst kanskje, men de tyske bunkerne er da selve beviset på at noen forsøkte å forsvare oss mot det/de som styrer oss nå.


#11

Og ennå har ingen nærmet seg denne problematikken: