Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fritt skolevalg – uforenlig med nærskoleprinsippet

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/fritt-skolevalg-uforenlig-med-naerskoleprinsippet/

Av Frode Bygdnes. Regjeringa presser fylkene til å innføre fritt skolevalg. Det er overstyring av lokalpolitikerne som har ansvar og kjennskap til den videregående skole i fylket. Fritt skolevalg er bare fritt for de elevene som har gode karakterer i teorifagene, dvs de skoleflinke. For opptaket vil basere seg på karakterer. Fritt skolevalg kan bare…

4 Likes

Jeg ser ikke noe problem med at klassene blir mere homogene. De som ikke er interessert møter andre som ikke er interessert -> felles verdier

At de motiverte skal lide seg gjennom en lærer som må fokusere på umotiverte … hull i hodet

Videregående er ikke verre enn at noen kan fullføre det på halve tiden -> ikke kaste bort tid og penger

Det gjorde de ikke i “Vidunderlige, nye verden” heller.

1 Like

“At lykken ikke er fullkommen skyldes en liten gruppe mennesker som er annerledes enn de “vanlige” fabrikkproduserte. Mellom disse avvikerne og det ellers knirkefrie samfunnsmaskineriet oppstår det en uovervinnelig konflikt.”

I min familie er alle ulike. Ikke engang to er like (fra out of the box meg selv til beste borgerskap) (fra knapt å få en jobb på REMA til å få jobb i den amerikanske kongressen)

I arbeidslivet gjelder andre regler enn skole. De som jobber på bilverksted får verdi etter hvor flink med bil de er. Det er det verkstedet lever av (når man får tilbake bilen med samme problemet som da man leverte den inn -> man føler seg lurt)

På et sykehjem er det omsorgsevne som teller. Jeg ser forskjell fra pleier til pleier, og betaler gjerne tusener til de som er flinke med pårørende [kineser er best, en annen kultur]… men det er ulovlig. Det må være “ubetydelig gave”

Man skal ikke se bort fra at dagens karakterbaserte opptakssystem (feilaktig kalt fritt skolevalg) bidrar til å skape eliteskoler og dermed styrker elitetenkningen i det norske samfunn, noe som er helt i samsvar med Høyres ideologi. Når pengene samtidig skal følge elevene betyr det at man mangler penger til ekstra tiltak på de skoler hvor elevene sliter mest.

1 Like

Skolens funksjon er å differensiere til yrker. Så mye nyttig lærer de ikke, men de blir differensiert.
Du forslår at det skal være omvendt.

Personer kan ha større potensiale enn hva du tror. Men de må hjelpes frem, stimuleres og gis tid. I et høyteknologisk samfunn trenger vi å ha mange dyktige og engasjerte mennesker. Man kan ikke selektere bort folk til yrker som ikke lenger finnes her i landet.
Jeg slet mye i sin tid på skolen, men jeg tok ekstraundervisning, gikk ekstra år, til slutt tok jeg universitetsutdannelse og ble IT-sjef i et større selskap. Det finnes håp for flere enn hva du tror.

2 Likes

Vi har en it-mann i familien … som hjalp til når universitetslærerne ikke skjønte, og som rydder opp i bedriften. Samboer er lærer i eget morsmål (nordisk). Hun tjener mere. Minst kompetanse -> tjener mere

Hunter Biden hadde null kompetanse på Ukraina (språk) og oljebusiness. Fikk $50.000 for det (vet ikke om det var per måned eller ikke)