Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fredelig overgang til sosialismen


#1

Her er en viktig diskusjon, som noe i ettertid, jeg vil kaste meg inn i:

http://www.tvalen.no/20…/…/24/braanen-om-marx-og-demokrati/…

Jeg følger først opp med et nytt sitat av Lenin:

Lenin om denne problematikken (fredelig overgang til sosialismen) i «Om «radikalistisk» barnaktighet og småborgerlighet» (avsnitt V):

"Låt oss analysera Marx’ tankegång.

Det var fråga om Storbritannien på 1870-talet, om den förmonopolistiska kapitalismens kulminationsperiod, om ett land med ett minimum av militarism och byråkrati, om ett land med de för den tiden största möjligheterna för en ”fredlig” seger för socialismen i den meningen, att arbetarna skulle kunna ”friköpa” sig från bourgeoisin. Och Marx sade, att under vissa betingelser skulle arbetarna ingalunda vägra att friköpa sig från bourgeoisin. Marx lät inte binda sina händer – eller händerna på de framtida ledarna för den socialistiska revolutionen beträffande omvälvningens former, metoder och medel. Han förstod mycket väl vilken mängd nya problem som skulle uppstå, hur hela situationen skulle ändras under omvälvningens förlopp, hur ofta och hur starkt den skulle ändras under omvälvningens förlopp.

Och är det inte uppenbart, att sedan proletariatet tagit makten i Sovjetryssland och sedan utsugarnas militära motstånd och sabotage slagits ned gestaltade sig några betingelser såsom de hade kunnat gestalta sig i Storbritannien för ett halvt århundrade sedan, ifall Storbritannien vid den tiden hade börjat att fredligt gå över till socialism?

Kapitalisternas underordnande under arbetarna i Storbritannien skulle vid den tiden ha kunnat säkerställas genom följande omständigheter:

  1. genom att arbetarna, proletärerna fullständigt dominerade bland befolkningen till följd av att ett bondestånd saknades (i Storbritannien fanns på 70-talet tecken som tydde på att man kunde hoppas på utomordentligt snabba framgångar för socialismen bland lantarbetarna);

  2. genom proletariatets förträffliga organisering i fackföreningarna (Storbritannien var vid denna tid det ledande landet i världen i nämnda avseende);

  3. genom den relativt höga kulturnivån hos proletariatet som skolats genom en sekellång utveckling av den politiska friheten;

  4. genom den långa vanan hos Storbritanniens förträffligt organiserade kapitalister - de var då de bäst organiserade kapitalisterna i världen (numera har Tyskland ryckt fram på första platsen) - att lösa politiska och ekonomiska frågor genom kompromisser. Det var på grund av dessa omständigheter man vid den tiden kunde tänka på möjligheten att i Storbritannien på ett fredligt sätt underordna kapitalisterna under arbetarna."

Her ser vi hvordan sitatene fra Marx, Engels og Lenin henger sammen på en konsekvent og logisk måte. Det er en understrekning av at den fredelige overgangen til sosialismen er mulig og hvilke betingelser som fremmer den. Hva som er mest sannsynlig i de utviklede kapitalistiske land, kan man ha forskjellig oppfatning av. Valen signaliserer en skepsis til om den fredelige overgangen til sosialismen vil finne sted. Jeg, for min del, er overbevist om at den dagen sosialismen står på dagsorden i de utviklede kapitalistiske landene, så er det nettopp den fredelige overgangen som gjennomføres ved at trykket fra arbeiderklassen og dens forbundsfeller er så sterkt at borgerskapets motstand vil begrenses til lovlige former innenfor rettsstatens prinsipper.


#2

Ja Magnus, da må vi først komme oss ut av NATO og EØS, og i tillegg må Kina ha skremt vettet av Vesten. Da kan du hoppe ned fra det komfortable gjerdet og kreve sosialisme! Terje Valen har rett: Borgerskapet, så lenge det finnes kampkraftig i det, vil bruke “ulovlige” midler, dessverre! Realisme kreves!


#3

Kanskje du, Hammer, ikke har helt realistiske forestillinger om når sosialismen vil stå på dagsorden i de utviklede kapitalistiske land?


#4

Vel, inntil videre slik den nåværende politiske situasjonen foreligger i Europa: Styrt av EU, NATOs rolle, USAs dominerende grep både militært, politisk og kulturelt (Norge er jo nesten blitt en Bananrepubikk styrt av USA og USA vennlige politikere i Norge). I tillegg har vi en fagbevegelse som ligger nede, innsauset med klassesamarbeid og ubrukelig sosialdemokratisk svada. Og ikke nok med det, vi har heller ikke et parti som er i stand til å lede klassekampen inn på riktig veg. Ja da er det bare å håpe på ytre krefter? Ja vi får vel bare sitte på gjerdet, dingle med beina og gnaffe moreler kjøpt fra oljefondet, parasitt fondet, som plyndrer arbeidsfolk verden over! Triste greier!!!


#5

Heeey … snakker’u, Hammer! Et kjipt faktum, men du har helt rett. De har jo ikke gjort stort annet de siste åra enn å forberede seg på sosial uro og gjøre flest mulig av sine midler lovlige på forhånd. Holder ikke det, graver de bare enda dypere i verktøykassa og provoserer frem situasjoner der de synes de kan ta frem en passe stor slegge.


#6

Ja, huffa meg! (Hva skal man si?)