Nyheter MDTV Forum Om Doner

«Fred, frihet og alt gratis»: Jeg skal bare ha, etter mine regler

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/fred-frihet-og-alt-gratis-jeg-skal-bare-ha-etter-mine-regler/

Fra Politikus. Spørsmålet om straff for å ha brudd vilkåra for å motta offentlige stønader, har ført til en flodbølge av indignasjon på vegne av dem som ikke aksepterte eller brøy seg om vilkåra for de ytelsene de fikk. De — som 1,6 promille av dem nær 150 000 som i 2016 fikk arbeidsavklaringspenger —…

1 Like

Det er mulig at de fremstår som forfulgte stakkarer. Men det blekner i sammenlikning med de plagene som rammer de som ser på, virker det som. Er det “syden” som vekker harmen, tro? For det er i hverfall ikke økonomisk innsikt.

4 Likes

Jeg leste artikkkelen ett par ganger for å se om jeg kunne trekke ut noe som helt interessant. Jeg lyktes ikke.

2 Likes

Dreier denne saken seg om (bevisst) feiltolkning av EØS-regler (og da av EØS-regler for trygd som den poltiske eliten misliker). Eller dreier saken seg om noe mer fundamentalt, slik som menneskerettigheter hvor også de som mottar ytelser fra NAV skal ha reisefrihet på lik linje med alle andre borgere? NAV-skandalen dreier seg ikke om at personer har jukset til seg mer penger enn hva de har krav på, saken dreier seg om at mottakere av visse trygder/beløp har reist til et annet sted i en lenger periode (feks på ferie) og da til et sted som ligger utenfor Norges grenser.

Vi lever i en tid med fri flyt hvor det er helt akseptert at folk kjøper seg ferieleiligheter i utlandet, hvor man gifter seg med en ektefelle fra et annet land, hvor barna studerer i utlandet, hvor man har venner som bor i andre land etc. Kanskje har man bestilt en ferietur til Spania sammen med familien, og så blir man syk og får sykepenger fra NAV og da har man plutselig ikke lenger lov til å reise på den ferietur som allerede har blitt bestilt og betalt.

Straffereaksjonene har vært veldig strenge. Kan man virkelig sette syke og fattige mennesker i fengsel og/eller ruinere dem økonomisk fordi at de reist til utlandet? Man snakker om å skatte etter evne, kanskje man også bør innføre et prinsipp om å straffe etter evne.

6 Likes

Jeg ser på “NAV skandalen” som er avledningmanøver slik at ingen skal se den virkelige skandalen, som er et politisk styrt rettsapparat. Norge har gjennom sitt politisk styrte rettsvesen redusert seg selv til å bli en banarepublik. Massemedia er mer enn villige til å hjelpe med å holde det “rette” fokuset. Vi leser opp og ned om NAV, klienter og en masse annet tull.

At Lex superior https://jusleksikon.no/wiki/Lex_superior, lex posterior https://jusleksikon.no/wiki/Lex_posterior og legalitetprinsippet https://jusleksikon.no/wiki/Legalitetsprinsippet ikke er en del av fokuset på denne saken viser med klarhet to ting. Den ene er hvor styrt media er, den andre er hvor uhyggelig lett det er å lede og skape det fokuset en ønsker. Spesielt i en nasjon som norge hvor folk flest ikke tror at det regner ute før de har sett det på TV.

4 Likes

Det har du fullstendig rett i, selv om det nok alltid har vært tilfelle. Vi klarer rett og slett ikke å la være å påvirkes av vårt verdi-syn. Nå skinner det igjennom.

2 Likes

selv ulvene har skjønt mer:

2 Likes

Strange sound II : )

1 Like

Se, djevelens ånd får spalteplass på steigan.no, her kanalisert av statsviter Ove Bengt Berg! Og det overgår vel tradisjonen for å slippe til intesigende byråkrater med høye lønninger, langt ifra den nød eller “arbeidertilværelse” som venstreradikale tror de kategorisk representerer.

Kanskje folk har lesevansker. Kanskje folk ikke forstår hvordan de skal sende en søknad på nav.no. Kanskje folk har gode grunner til å ikke orke forholde seg til NAV. Kanskje folk har spesielle plager, og hadde behov for å reise til varmere strøk (som folk “på arbeidsavklaring” gjerne kan ha). Kanskje var folk så fornuftige at de aktivt protesterte mot frihetsberøvelsen i byråkratiets syke vilkår. Kanskje de kjente til EU’s reglement.

Du skal ikke dømme.


Oi, oi, oi, en oversubsidiert statsviter henviser til en oversubsidiert historiker som indirekte kaller enkeltes begrensede støtte fra staten - sannsynligvis langt lavere beløp enn de sjøl har til vane å motta - for “misbruk av sosiale hjelpeordninger” fordi man oppholder seg på det geografiske stedet B isteden for på det geografiske stedet A. Og jo, det er reelle grunner til at folk “på arbeidsavklaring” er det.

Det er trist at staten oversubsidierer byråkrater med så lite tankekraft at de ikke klarer å se ting i et fugleperspektiv. De fleste nordmenn har ingen nytte av at Finn Olstad skal få kalle seg historiker, eller at Ove Bengt Berg skal få kalle seg statsviter - de kunne brukt tiden sin på å anmelde filmer på Imdb.com, og jeg ville ha hatt like stor nytte av deres “arbeid”. Jeg forlanger at de ikke lenger mottar en halv million kroner hver for sine - for meg og de aller fleste andre - verdiløse skriblerier. Med 1 million kroner kan hele 10 mennesker få borgerlønn! Finn Olstad og Ove Bengt Berg har nok mottatt midler så det holder opp igjennom årene, og nå er det på tide at de 150.000 menneskene uten noen form for inntekt mottar sin legitime borgerlønn!


Få brød…av hvem? Hvem er det egentlig som gir dette brødet? Maktsyke og kyniske byråkrater som ikke sjøl sådde og høstet korn, eller bakte brødet? Tror byråkraten Berg som ikke utfører noe praktisk arbeid at det er fra ham våre materielle goder kommer? Har usle byråkrater, som ikke utfører noe praktisk arbeid, en guddommelig rett til å bestemme hvilke personer som skal ha råd til å dekke sine grunnleggende materielle behov?

Den som ikke vil arbeide…med hva? Det finnes ikke annet enn subjektive opplevelser, herunder subjektive behov, og ergo man kan kun skape verdi gjennom å dekke de subjektive behovene til noen. Men handlinger kan ha både positive og negative konsekvenser for folk. Å “utføre et arbeid” er ikke synonymt med å dekke subjektive behov. Man kan bruke ressurser på å bygge et cruiseskip som forsøpler havet, uten at man dekker folks behov mer enn en flytur til Syden ville gjort (eller å vandre i naturen med noen man er glad i, for den saks skyld). Man kan som statsviter drive desinformasjon om en aktuell sak i nyhetene, og slik drive “opplysning” med negativ verdi for folks evne til å forstå samfunnet. En tegning fra min niese er mer verdt for meg enn Munch-museet, trass alt “arbeidet” som ligger i sistnevnte.

Og synd for Ove Bengt Berg at han hentet frem den talmudiske marxismen…hvor man ignorerer den kristne, eller i det hele tatt menneskelige, grunntanke om likeverd og egenverd, og hvor man fra eget ego kan basere sine utregninger på valgfritt pseudovitenskapelig oppgulp…for da legger han jo opp til at jeg kan drive å regne ut hans egen nytteverdi vilkårlig:

En god kritikk av marxistbefengte humanistiske fag, hvor mennesker som ignorerer naturvitenskapen når det passer dem får…hvor mange hundretusener hvert år for å skrive grammatisk korrekte setninger?


Statens inntekter er 1.700 mrd kroner. Om man antar at halvparten av dette dekker nødvendig infrastruktur i samfunnet, så er det fortsatt igjen 160.000 kroner til hver nordmann - hver vår legitime brøkdel av statens inntekter. Dessverre er det ikke slik at politikere og det norske folk mener at statens midler tilhører det norske folk. Per mener at Pål bare skal motta sin brøkdel på Per sine betingelser, og Pål mener at Per bare skal motta sin brøkdel av statens inntekter på Pål sine betingelser. Og da får vi det systemet vi fortjener i vår åndssvakhet, der mellommenn i byråkratiet bruker penger på det de måtte synse og føle for, og jammen innfører fandens restriksjoner og vilkår - medfølgende frykt, forvirring, tryggling, blottlegging, søking, venting og papirmølle - for at fattige skal kunne få motta sin legitime brøkdel av statens inntekter.

–Vår rikdom kommer fra sola og naturen rundt oss, og vi kan bare foredle denne naturen. Vi har feks. ikke skapt fjella og den potensielle energien i regnvatnet oppe i fjella, men ingeniører kan bygge og drive et vannkraftverk slik at vi kan bruke denne energien. For det fortjener ingeniørene nøkterne lønninger, men fortjener likevel ikke verdien av at den potensielle energien eksisterer, for hvem som helst kan hyre et kinesisk firma til å bygge og drive et vannkraftverk. Og det er slik “overskudd” oppstår for fellesskapet - ved bruk/uttak av den iboende verdien i naturen - ikke ved at Ove Bengt Berg betaler skatt av sin offentlige lønning, noe som bare er triksing med tall. Make no mistake about it - Ove Bengt Berg er 100% subsidiert utover størrelsen på en rimelig borgerlønn. Slutt å subsidiere Ove Oversubsidiert, pronto!

–Ifølge mine utregninger kan bruken av naturressurser og infrastruktur i Norge alene finansiere betydelig infrastruktur pluss ei ubetinga borgerlønn til hver nordmann på ca. 10.000 kr i måneden - uten å skattlegge folks positive atferd. Og om vi ikke betaler inntektsskatt, så vil vi får mer igjen for pengene, der 120.000 kr i året vil være nærmere “200.000 kroner” målt i hva du får igjen for pengene i dag.

Det moralske og demokratiske grunnlaget for ei ubetinga borgerlønn er dette: om nordmenn har likeverd, og statens inntekter tilhører det norske folk, så må staten også tilby hver nordmann lik makt/frihet i å kunne reflektere sine interesser. Da skal ikke jeg kunne bestemme om du mottar din brøkdel, eller du kunne bestemme om jeg kan motta min brøkdel.

Fellesskapets inntekter må overføres ubetinga til alle og enhver!


hilsen
thormothr
vismannen fra vestlandet

4 Likes

Staten har absolutt ansvar for alle overdosene i Norge. Vel 250 drepte i året. Fleste narkomane er veldig syke på mange måter og uten særlig kontroll over egne liv. Disse bør behandles og skjermes fra narko-industrien. Det ser heller ut til at det er narko-industrien som skjermes av staten. Det er i Norge fri flyt av narkotika. Alle kan ruse seg så mye en vil. En rus-industri som vestlige storkapitalen har tjent grovt på i århundrer og som er en integrert del av det ekstremistiske kapitalistiske regimet. Norske staten var forresten med på å gjenopprette Afghanistan som største leverandør-land av heroin, for overklassen. Det er spørsmål om vanvittig mye penger. Hundrevis av milliarder kroner, kanskje tusener av milliarder kroner årlig.

Mange klarer ikke forholde seg til NAV, nettopp fordi de er syke. Mange klarer ikke å sende inn meldekort fordi det er i haugen av andre “enkle saker” som disse heller ikke klarer å gjennomføre. Det kan være renhold, skrive søknader, åpne posten, betale regninger og inkasso, skrive timelister slik at de får lønn. NAV, og samfunnet som helhet, pleier å straffe disse menneskene hardt. Fleste har heller ikke overskudd til å klage.

Både individ og omgivelsene er selvfølgelig ansvarlige. Jo sykere folk er jo mer av ansvaret ligger på samfunnet. Ser ut som forfatter har tatt på seg den borgerlig-kapitalistiske byråkrat-hatten og snur dette forholdet opp ned. Skvis.

Disse problemer bunner også i kontroll over kapitalen. Siden folket, arbeiderklassen, ikke har denne kontrollen blir folket tilsvarende avmektige. Svaret er ikke litt mer trygd slik andre her foreslår. Nei, kontroll kan folket bare få med innflytelse og eierskap over kapitalen og altså en rettmessig plass i økonomien.

3 Likes

Dette var en snål artikkel, tror et er den 6 hat artikkel jeg leser mot NAV personer som fulgte loven.

I 94 ble EUs trygderegler norsk lov da Gro meldte oss inn mot folkets vilje.
Noen hundre personer på NAV var kloke nok til å skjønne dette og benyttet seg av muligheten til å dra til varmere strøk for å bli bedre.

Nå seg jeg flere som er grønne av misunnelse som hetser de svakeste av de svakeste, NAV personer som sitter å venter på å dø.

Hvor er disse haterne når det gjelder Kjell M Bombevik og Gro som svindlet NAV for millioner hver. ? De ble frikjent for at de forsto ikke at man kunne heve dobbel lønn, ventetpenger mens man jobbet.

Først og fremst har NAV saken vist at man ikke har noe rettsvesen i Norge, den har null verdi annet enn å gi staten rett i alt, mao så kunne rettsvesenet brukt krone og mynt, da ville man i det minste fått ca 50% rett i sakene.

Et regime styrt rettsvesen heter på godt Norsk, Statskupp!

2 Likes

Vært der, gjort det. Godt å se at kommentarene er stødige.

1 Like