Nyheter MDTV Forum Om Doner

Franske sionister krever forbud mot de gule vestene


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/franske-sionister-krever-forbud-mot-de-gule-vestene/

Francis Kalifat, som er president i den franske organisasjonen Conseil représentatif des organisations juives de France, Crif, går hardt ut mot bevegelsen de gule vestene i et intervju med Le Parisien. Han hevder følgende: Bevegelsen er blitt sterkt radikalisert og infiltrert av konspirasjonsteoretikere, ekstremhøyre, ekstremvenstre, islamovenstristene og salasfistene. De bruker mulighetene til å lufte sitt…


#2

Det høres ut som han ønsker å forby det franske folk fordi det finnes noen antisemitter i befolkningen. At man ikke er klar over at en slik uttalelse som dette vil provosere det franske folk, en slik uttalelse kan umulig tjene sionistenes sak og kan skape både økt antisionisme og økt antisemittisme.

Man kan noen ganger bli overrasket over navn, hvordan kan en sionist hete Kalifat til etternavn.

Hva med den norske regjeringen som har erklært sin støtte til Israel i regjeringsplatformen. Har de mottatt samme direktiv/ordre som det Macron har fått mht å gi støtte til sionismen? Dessuten skjedde det et eller annet også i Polen ang israelske uttalelser om polske holdninger til jøder, noe som førte til at møter mellom Polen og Israel ble avlyst.


#3

Det er ingen tvil om at Crif her tilater seg å representere landets jøder i en viktimisert fremstilling som dreier seg om å kneble en bevegelse som først etter ukevis med demonstrasjoner mot nye skattesatser plutselig skal fremstilles som en antisemitisk organisasjon. Hvorfor gjør Crif dette? Først av alt mener jeg bestemt at disse falske anklagene mot De Gyle vestene overhode ikke gagner jøder. Dermed tror jeg ganske sikkert at vi kan eliminere en idealistisk innsats til vern av jøder som årsaken til utspillet. Mest sannsynlig er det snakk om statsstøtte til organisasjonen som står på spill her, og det hele er selvfølgelig bare en del av hele propagandakampanjen for å frame De Gule vestene og plassere dem i en bås som gjør det lettere å ta i bruk sterkere virkemidler. Franskmennene er et folk som burde vite bedre enn å gå på denne limpinnen, og det er mye som tyder på at de heller ikke kommer til å gjøre det.


#4

Men det gangner Israel - som ønsker seg flere europeiske jøder, og særlig franske- for deres kultur er ubesudlet av kristendom.
I tillegg har de fått for seg at profetiene skal oppfyles, når flertallet av verdens jøder har flyttet til Israel.


#5

Joda. Det er mange i Frankrike som er lei av jøder, og det med god grunn, da franske jøder beviselig mener at anti-zionisme er et hovedproblem i Frankrike.

At den hvite arbeiderklassen ikke lenger har råd til egne barn, fordi de må betale for det store folkebyttet, er derimot ikke noe problem, så lenge de ikke gir jødene noe av skylda for tingenes tilstand.


#6

Det er andre som er aktive også- MbS er på besøk i Kina:

Rothchild på flyttefot.


#7

Ja, men Israel gagner ikke jødene slik staten opptrer i dag. Sionistene vil selvsagt mer en gjerne kunne torturere og henrette alle som er enige med meg i det. -Og nettopp det beviser vel langt på vei hvor rett jeg har. Slik fanatisme er ikke til gagn for noe som helst folkeslag.


#8

Ingen er så blinde som de som ikke vil se, vet du.

Jødene er fortsatt ofre, for den forbannelsen lederne deres bringer over dem. De ble advart, da de ville ha en konge over seg, og fikk Saul. David er den eneste kongen i deres historie som holdt seg til Gud, og til og med han falt dypt på grunn av kvinnfolk. Salomo lot seg styre av konene sine, og tillot avgudsdyrkelse. Som straff mistet etterkommerne de ti nordlige stammene. Etterpå har det bare gått en veg, nedover.

Det som imidlertid er viktig å huske, er at før annen verdenskrig var over 90 prosent av verdens jøder motstandere av zionismen. De aller fleste hadde den oppfatning at de først ville får et kongerike, når deres messias kom for å hente dem - litt mer som mange kristne i dag. Blant sekulære jøder var det enda mindre interesse, siden de stort sett var godt integrert i samfunnen de levde i. De måtte utsettes for annen verdenskrig for å la seg overtale.

Når det gjelder jødene i nabo-landene er det vel symptomatisk at alle syriske jøder valgte å flykte til USA.
Det hevdes at mange tilsynelatende anti-semittiske aksjoner har vært utført av deres egne, for å skremme dem til å søke tilflukt i Israel. Jeg vet at det er sterke indikasjoner på at Hamas er en israelsk kreasjon, men jeg vet ikke sikkert.

Her er et eksempel på det vi ikke får se, men absolutt burde:


#9

Fra Unz om samme tema

crif%20macron
French President Emmanuel Macron with CRIF President Francis Khalifat (himself the successor to the long-time present Roger Cuckierman, you can’t make some things up).

Macron made a number of promises to the CRIF:

  • Three small “anti-Semitic” nationalist groups would be banned (Bastion Social, Blood & Honor Hexagone, and Combat 18).
  • A new law strengthening the state’s already considerable ability to censor anything it deems to be “hate speech” on social media (the French government is among the world leaders in demanding and obtaining the suppression of content on Twitter, behind only Turkey and Russia).
  • Most significantly, France would adopt the International Holocaust Remembrance Alliance’s “working definition of anti-Semitism,” which ludicrously includes anti-Zionism as an integral part of anti-Semitism. Thus, Jewish organizations and the French government are moving to outright criminalize opposition to Jewish ethno-nationalism (the definition of Zionism) all the while criminalizing all Western ethno-nationalisms as being discriminatory, hateful, xenophobic, etc.

This was quickly followed the European Union me-too-ers in Brussels making their own proposals for an “anti-Semitism pact,” notably aimed at punishing Hungarian Prime Minister Viktor Orbán’s campaign raising awareness around international financial speculator George Soros’ multi-million dollar efforts to flood Europe with migrants and undermine traditional European culture and ethnic identity.


#10

Ta en titt på Macron her - se nøye på ansiktet hans og kroppspråket. Det vises hvem som styrer: https://youtu.be/4zmtnTe-PHw


#11

Men se på dynamikken under samtalen mellom Macron og MbS under siste G-20 møte. Der er det litt anderledes. Hele videoen er forresten vel verdt å se på - Bombard er god på det hun gjør.


#12

Rundt ca 2 minutter sier de navnet på gruppen sin, Neturei_ Karta.


Disse er anti- sionister. og er de da antisemittister i følge franske sionister ? ( ! )
De sier på videoen din at sionismen er materialistisk og gudløs , og at ydmykhet er det de er kalt til, og å være lojale mot det samfunnet de bor i.

På deres twitterkonto lå denne filmen hvor de uttrykker seg om det aktuelle temaet som tråden handler om, det som skjer i Frankrike.

Jeg skrev om denne gruppen i et av innleggene, og det var da jeg leste om dem, at jeg så litt i Jesaia 11, og der er det ting som skulle gå i oppfyllelse i forbindelse med samlingen.Det ene er at det samme skal skje som da Moses slo med staven på det røde hav. Da skal de av de ti bortførte stammene som befinner seg bortenfor Eufrat, som Assyrerne bortførte i ca 721 BC, komme tilbake gjennom Eufrat, og semittene som bor i Iran, skal han også samle.

Det går an å passere Eufrat med hester på visse tider på året hvor vannet står lavt, og på visse steder.

I oktober 539 BC ,da Cyrus erobret Babylon ,sank Eufrat på et spesiellt sted så mye at det rakk en mann midt på låret, og perserikets Cyrus la det i kanal mot et basseng gravd ut der, på samme måte som en kvinnelig farao hadde gjordt før ham,en kvinne som forente sitt folk gjennom bygningsarbeid da det var stor uro i landet, og hun gjorde at man kunne gå over.

Cyrus fulgte denne oppskriften.Han var den samme som tillot jødene som var i exil i Babylon, å vende tilbake. Det var bare en interessant detalj som Herodotus skrev om i Histories 1.191 og videre.
Bilde av Cyrus sylinderen fra 538-539 BC:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_Cylinder#/media/File:Cyrus_Cylinder_back.jpg
De som ble bortført til Assyria bodde først i Syria på et sted det nå er gjordt utgravninger, som heter Gozan.Det lå ved en side elv til Eufrat som het Khabur.
Arkeologi er også vitenskap, og her bekrefter de at Israelittene bodde her :
http://www.grabung-halaf.de/index.php?l=eng
http://www.imninalu.net/maps.htm#Assyria_AA

1 Krønikerbok 5:26 står det hvor de ti stammene ble bortført.
Om Assyrerkongene og bortførelsen :
“he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh, and brought them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the river Gozan, unto this day.”
Historieskriveren Flavius Josephus, født i år 37 e Kr. skrev at de ti stammene var på den andre siden av Eufrat på hans tid.
“Beyond Eufrat till now.”

De to andre stammene ble også bortført en tid etterpå :
Flavius Josephus skriver i “Antiquity of the Jews” om Benjamin stamme som først ble bortført til Babylon sammen med Juda i slutten av kapittel 9 . Det var 130 og et halvt år og 10 dager etter at de ti stammene ble bortført.
Vi vet fra Ezras bok at det var Juda og Benjamin stamme.

Her er fra arkeologisk materiale hvor det spesifikke antallet personer er nevnt :

On Sennacherib’s prism, he says this of Hezekiah: “As for the king of Judah, Hezekiah, who had not submitted to my authority, I besieged and captured forty-six of his fortified cities, along with many smaller towns, taken in battle with my battering rams. … I took as plunder 200,150 people, both small and great, male and female, along with a great number of animals including horses, mules, donkeys, camels, oxen, and sheep. As for Hezekiah,(Konge i Jerusalem, se wikipedia )
I shut him up like a caged bird in his royal city of Jerusalem. I then constructed a series of fortresses around him, and I did not allow anyone to come out of the city gates.
His towns which I captured I gave to the kings of Ashod, Ekron, and Gaza.”

Her kan man sjekke når denne levde, og det bekrefter at det var et kongerike der, og at byene ble gitt bort.
Teksten er på prismen, og er fra c. 690 før Kr og den finner du i Britisk Museum.

Flavius Josephus skrev når dette var :
“And such was the end of the nation of the Hebrews, as it hath been delivered down to us, it having twice gone beyond Euphrates; for the people of the ten tribes were carried out of Samaria by the Assyrians, in the days of king Hoshea; after which the people of the two tribes that remained after Jerusalem was taken [were carried away] by Nebuchadnezzar, the king of Babylon and Chaldea. Now as to Shalmanezer, he removed the Israelites out of their country, and placed therein the nation of the Cutheans, who had formerly belonged to the inner parts of Persia and Media, but were then called Samaritans, by taking the name of the country to which they were removed; but the king of Babylon, who brought out the two tribes, (17) placed no other nation in their country, by which means all Judea and Jerusalem, and the temple, continued to be a desert for seventy years; but the entire interval of time which passed from the captivity of the Israelites, to the carrying away of the two tribes, proved to be a hundred and thirty years, six months, and ten days.”
http://www.sacred-texts.com/jud/josephus/ant-10.htm

Her står det hvor semittene skal samles fra :
And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left, from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, ( deler av Iran )
Kart over Elam
and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea.

Se på samme sted hva som skal gå forut før denne samlingen skjer som det står om i Jesaia 11.

Disse gamle navnene utgjør nærliggende naboland, og “islands of the sea” kan jo muligens inkludere England.
I Stjernens bok ( Esters bok ) står det om de jødene som bodde i Iran, og der har de bodd lenge.


#13

Den gruppen man ser i videoen du postet , Neturei Karta,er på twitter på denne linken
https://twitter.com/netureikarta


#14

Jeg er redd de sitter fast i gamle profetier, men jeg antar at disse jødene faktisk holder seg til Gamle testamentet (Tanakh) og ikke har sin veiledning i den babylonske talmuden, som dominerer i Israel.


#15

Det var interessant å høre hva de sa på begge videoene. Det var intervju med to av dem på den videoen jeg la inn.På begge videoene tok de avstand fra sionismen, og på den siste sa de at sionistene var rasister.


#16

Her er bakgrunnen for Nuttyahoo og The twitter-in-chief push for sionistene. Jeg både ler og gråter:


#17

På 5.54 og 6.50 på videoen din der man ser Trump i profil på mynten sammen med Cyrus, " we are not talking politics " der den mannen holder opp mynten, kan man forstå hvorfor vi her i Norge dyrker parykkene hans :


#18

Den videoen din ( bakgrunnen ) : En Interessant video alle bør se.
Jared Kushners fredsplan for Midt østen, skulle settes igang etter valget i Knesset Israel som er 9 april i år, og den artikkelen i videoen påstod at Messias skulle stå fram på Purimfesten. Til minne om dronning Ester og redningen fra undergangen innstiftet jødene festen Purim som er nå snart i mars.
Purim in 2019 is on Thursday, March 21, 2019 and will continue to *Friday, March 22, 2019 .
Artiklene i videoen kan man også bruke som utgangspunkt for research.


#19

Hei - glemte å minne om at disse jødene heller ikke vil gå i militær-tjeneste.

Så de har litt å stri med.


#20

Suveren video : ) :grinning: