Nyheter MDTV Forum Om Doner

Franske miljøskribenter vil ha koronatiltak – "for klima"

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/franske-miljoskribenter-vil-ha-koronatiltak-for-klima/

Av Daniel Ducrocq. I løpet av de siste 40 årene har antall senger på franske sykehus, gått fra 11 senger per 1000 innbyggere til 6,5 senger per 1000 innbyggere, skriver avisen Ruptures. Beredskapen har blitt svekket til et punkt som gjør det svært vanskelig å takle en krisesituasjon. I lys av koronaepidemien, er det på sin plass…

1 Like

Jeg sjekket de norske tallene for sengeplasser.
Fra NRK, 2017:

"Med forbehold om usikkerheten nevnt over, og hvis man holder seg til somatiske sykehussenger, har Statistisk sentralbyrå kommet fram til disse tallene for NRK:

  • 1985: 19 515 senger
  • 2016: 11 419 senger

Justerer man disse tallene etter befolkningen vil vi da få:

  • 1985: 4,7 senger per 1000 innbygger.
  • 2016: 2,2 senger per 1000 innbygger."

https://www.nrk.no/norge/helsepartiet-hevder-antall-sykehussenger-er-halvert--stemmer-det-1.13576182

Og når det gjelder intensivplasser, iflg overlege og intensivmedisiner, Hans Flaatten:

“Uansett hvordan Norge klarer seg gjennom viruspandemien, håper Flaatten at det kommer en debatt etterpå om norsk intensivberedskap.
– I en normalsituasjon er vi veldig marginalt bemannet. Tyskland har for eksempel 30 intensivsenger per 100 000 innbyggere. Vi har fem, sier overlegen.”

4 Likes