Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fransk politi brukte "massive mengder" tåregass i Toulouse, men det er ikke Hong Kong, så det nevnes ikke

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/fransk-politi-brukte-massive-mengder-taregass-i-toulouse-men-det-er-ikke-hong-kong-sa-det-nevnes-ikke/

Den 31. lørdagen med demonstrasjoner i Frankrike fra de gulevestenes side ble en dag da Emmanuel Macrons brutale polititropper prøvde å kvele demonstarsjonene i den sørfranske byen Toulouse med tåregass. #GiletsJaunes#Acte31 French police used massive amounts of tear gas on anti-government protesters in Toulouse earlier – another day marked by shocking government violence. Perhaps if…

2 Likes

I Hong Kong virker den ikke like bra- for der har faktisk myndighetene atter en gang latt seg presse av folket.

Så folk i Hong Kong er redd for at de skal bli rettsforfulgt som dissidenter av den kinesiske staten ?
Den redselen har vi overalt i verden , og da ikke for den kinesiske staten , men fra våre egne vestlige .
Dessuten blir vi ikke kalt dissidenter , men hatere og mobb !

4 Likes

I Hong Kong kjemper innbyggerne for demokratiske rettigheter.
Men hva med situasjonen i Frankrike, er den demokratiske situasjonen i Frankrike noe særlig bedre?

Om demokratiet i Frankrike:
Ved valget på ny nasjonalforsamling i Frankrike i 2017 fikk National Front 13,2% av stemmene og kun 1,4% av representantene i nasjonalforsamlingen (altså kraftig underrepresentert). Macrons parti derimot fikk 28% av stemmene ved samme valg og hele 53% av plassene i nasjonalforsamlingen (altså kraftig overrepresentert og fullt flertall). Macron ble valgt til president i Frankrike med kun 24% av stemmene i første valgomgang. Macron har full politisk makt i Frankrike til tross for at han kun fikk rundt 30% av stemmene i valgene i 2017 (i første valgomgang). Utifra dette må man kunne si at Frankrike i dag er et liberalt diktatur (hvor Macron altså har ca 70% av velgerne mot seg).

Norge hadde i sin tid omtrent samme håpløse valgordning som det Frankrike har i dag. I Norge varte denne håpløse valgordning fra 1905 til ca 1918 da den ble avskaffet.
Men til tross for dette får man nå altså likevel et bompengeopprør i Norge, men i Norge blir det dannet nye partier istedenfor at det blir opprør i gatene.

Det heter at man skal betale skatt etter evne. Men når dette grunnleggende prinsipp brytes blir det bråk. Dagens nyliberalister snakker om at “forurenser skal betale” og at man skal betale skatt utifra forbruk slik som ved moms, strømavgift og bompenger. Og de rike skal ha skattelette og man ønsker lav skatt og flat skatt. Dette gjør at det blir veldig vanskelig å finansiere store offentlige prosjekter i vår tid. Det eneste man havner opp med er at folk gjør opprør når belastningen av skatter og avgifter blir for stor (det blir som det heter i sangen: “…av skatter blir vi tynget ned…”)

Norge ligger helt på toppen i verden når det gjelder bompenger pr innbygger.
Regjeringen har gitt reduksjon i bilavgifter på 23 milliarder, men så viser det seg av mesteparten av disse penger har havnet hos utenlandske bilprodusenter (bilbransjen) og ikke hos bileierne. Bra jobba.

https://www.nettavisen.no/okonomi/nordea-pa-verdenstoppen-i-bompenger/3423698558.html

3 Likes