Nyheter MDTV Forum Om Doner

Frankrike vil ha Norge til å slåss for seg i Afrika

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/frankrike-vil-ha-norge-til-a-slass-for-seg-i-afrika/

– Norge har sammen med flere andre europeiske land mottatt en forespørsel fra franske og maliske myndigheter om å bidra til en ny flernasjonal styrke i Mali som heter Takuba, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Regjeringen har vedtatt at Norge kommer til å stille med et nytt transportfly i seks måneder til FNs sikkerhetsbevarende styrker senere…

3 Likes

Hvis norske menn og - enda verre_ kvinner, ikke har vettet til å styre unna dette; ønsker jeg dem all den PSTD de kan anmasse.

2 Likes

Man sender kun unge menn uten vett og om noen av de utvikler vett på veien, blir de satt på første flyet hjem.

5 Likes

Jeg kan skjønne hvorfor Frankrike støttet terroristene for at de skulle gjøre ting som ga vesten mulighet for å komme inn, men hvorfor Algerie? Hvorfor svikter de sine naboer slik? Er det noen gode analyser på dette noe sted?

1 Like

Det er akkurat det som kalles post-traumatisk stress-disorder.:wink:

1 Like

Enda et “Libya plot” på gang

Ny-kolonialismens aktører forsøker seg igjen. Oppskriften er den samme som for Libya. Man søker å samle en vestlig allianse under FN banner, for å bekjempe “diktatorer” og “terrorister”.

Frankrike var én av de sterkeste promotører også da Libya og Gadaffi skulle tas.

Afrika´s nyere historie er en gjentakelse av samme plot, igjen og igjen;

  1. Nasjoner kjemper for uavhengighet, suverenitet og eierskap til egne ressurser og verdier.
  2. Kolonialistene plotter imot statsledere og regjeringer som søker uavhengighet og suverenitet. Den vestlige propaganda fremstiller dem som “diktatorer” og “terrorister”.
  3. Kolonialistene kjører tung lobby virksomhet mot NATO, NATO land og FN for å mobilisere en vestlig “fredsbevarende” styrke under et FN mandat.
  4. Den vestlige koalisjon intervenerer. Dreper fortrinnsvis “diktatoren”, og gjør en deal med “terroristene”, som endrer status til nasjonale politiske opposisjons grupperinger som får i oppdrag å danne en regjering som kolonialistene har fullt og hel kontroll med.

Dette plottet følger samme mal som regimeskifte kriger i Midt-Østen og andre steder.

Dette er et alvorlig misbruk av FN, og undergraver fullstendig FN charteret, som er til for å verne og forsvare suverene staters uavhengighet og internasjonale rettsvern for å ikke bli utsatt for suverenitets-krenkelser fra andre land.

FN har lært av flere slike episoder, slik at det blir stadig vanskeligere for plotterne å manipulere FN. Men de søker hele tiden å få sine egne inn i sikkerhetsrådet for å påvirke derfra. Det er ingen tilfeldighet at Erna Solberg er sugen på en norsk posisjon i sikkerhetsrådet.

Russland og Kina har blitt meget bevisst på å anvende sitt veto mot slike plott. De har sett fra Libya affæren at å avstå fra å stemme og ikke utøve sitt veto mot slike plott, får alvorlige konsekvenser.

Det har derfor blitt slik at både Frankrike, Storbritannia og ikke minste USA/Israel opptrer mer og mer som lovløse stater i slike plott, fordi de ikke kan regne med å få FN med på hva de har lykkes med ved noen tidligere anledninger.

Med Trump som president er denne internasjonale lovløshet, og respektløshet for internasjonale konvensjoner og traktater - blitt amerikansk offisiell utenrikspolitikk og FN´s rolle undergraves massivt med svertende propaganda relatert til det meste FN driver på med.

Vi kan bare håpe på at ansvarlige suverene stater etterhvert vil ta tydeligere avstand fra “Rogue States”, og rydde opp i deres åpenbare forsøk på å undergrave FN, og den viktige rolle FN har for å ivareta rettssikkerheten i internasjonale relasjoner og internasjonal problemløsing.

1 Like