Nyheter MDTV Forum Om Doner

Frankrike: – Vi streiker mot Macron og hans verden

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/frankrike-vi-streiker-mot-macron-og-hans-verden/

Generalstreiken i Frankrike 5. desember 2019 var den største i landet på flere tiår. Den kom etter over ett år med de gule vestenes ukentlige protester, og generalstreiken er uttrykk for det samme raseriet og den samme frustrasjonen i det franske samfunnet mot den nyliberale politikken til Emmanuel Macron og den absolutte arrogansen til den…

6 Likes

Hans vil gjerne vært majestet Macron glemmer at de han prøver å undertrykke er de som leverer stemmeseddel ved neste valg.

2 Likes

Jeg har sagt dette før:

Om demokratiet i Frankrike og Norge:
Ved valget på ny nasjonalforsamling i Frankrike i 2017 fikk National Front 13,2% av stemmene (i første valgomgang) men fikk likevel kun 1,4% av representantene/plassene i nasjonalforsamlingen (altså kraftig underrepresentert!). Macrons parti derimot fikk 28% av stemmene ved samme valg og fikk hele 53% av plassene i nasjonalforsamlingen (altså kraftig overrepresentert og også fullt flertall !!!). Macron ble valgt til president i Frankrike med kun 24% av stemmene i første valgomgang av presidentvalget. Macron har nå full politisk makt i Frankrike til tross for at han og hans parti kun fikk rundt 30% av stemmene i de to valgene (etter resultatet i første valgomgang). Utifra dette må man kunne si at Frankrike i dag er et slags liberalt diktatur (hvor Macron altså fra første dag har hatt hele ca 70% av velgerne mot seg).

Den såkalte demokratiske valgordningen i Frankrike er egentlig veldig problematisk. Landet har en valgordning med enmannskretser ved valg til nasjonalforsamlingen. Dette fungerer best når landet kun har to store dominerende partier, men i Frankrike er dagens situasjon veldig polarisert i form av dyp splittelse og flere større partier. Det er stort sett bare stormakter som har slike valgordninger som dette.

Norge hadde omtrent samme valgordning som dagens franske valgordning fra 1905 til 1919 da denne valgordning ble forkastet av Stortinget til fordel for en representativ valgordning. I 2019 har vi altså 100-årsjubileum i Norge for både innføring av allmenn stemmerett og for innføring av representativ valgordning. I Norge fanges protestene opp innenfor det parlamentariske system i større grad, mens i Frankrike foregår prostestene derimot i gatene.

3 Likes

Den offisielle versjonen. Jeg håper jeg ikke ødelegger tråden med en kommentar til Braanens versjon av tilstanden i den amerikanske økonomien i Klassekampen i dag (6 des 2019)
En trenger ikke lese så mye på de amerikanske nettstedene for å forstå at en resessjon allerede har begynte å prege deler av USA.
Som et bilde på situasjonen kan vi ta matprogrammet til SNAP som omfatter 36 millioner mennesker,hvorav 97% er fattige.
Fra onsdag av blir 700 000 av disse frarøvet sine food-stamps.
Braanen hevder at økonomien i USA går “relativt bra” - “fortsatt vekst”." Arbeidsledigheten har ikke vært lavere på 50 år. Og oktober,den siste måneden vi har tall for,var den 20. måneden på rad der ledigheten i USA var på under 4 prosent."
For å få til dette verdensbilde må man sjalte ut analysen av hva slags arbeid. Interesserer ikke Braanen.
Hvis Fiat/Chrysler/General Motors sparker 10 000 arbeidere så er dette merkbart i eksportindustrien. Google er nå iferd med å ansette 10 000 i sensureringsbransjen,men på statistikk over arbeidsledighet går dette opp i opp. Men ikke nasjonaløkonomisk.
Om det i det hele tatt er skapt noe nevneverdig i amerikansk økonomi er det i servicebransjen som enkelt kan sammenfattes med bilde: klippe håret av hverandre.
Den amerikanske handelsbalansen,USA som en eksportøkonomi,er i fritt fall. Det er faktisk vanskelig å se hvordan USA kan klare seg i de nærmeste årene.
Når man leser Braanen offisielle optimisme,får man det inntrykk at det aldri har vært skrevet noen bok med undertittelen: Kritikk av den politiske økonomi. En skal visst ikke beherske det i år.

2 Likes

Mange har aldri kommet seg ut av “resessjonen” som startet i 2008. Det er derfor gatebefolkningen har eksplodert.
At det ikke synes på statistikkene, er bare fordi statistikken justeres etter den rådene politikks behov, ikke omvendt.
Shadowstats fører statistikken slik den ble ført, da John Williams var yrkesaktiv. Bare slik er det mulig å sammenlikne.

2 Likes

Det norske oljefondet administreres av Wall Street, og hva skjer med oljefondet som er bundet til dollar-masten når dollaren faller? Vi vet at BlackRock vil begynne å investere stort i Kina som CEO Larry Fink annonserte i april i år, men er nok av oljefondet investert i selskaper feks i Kina så mye av det kan reddes?

3 Likes

Apropos verdensbilde.
Her ligger Terje Tvedts foredrag på nasjonalbiblioteket :
https://www.nb.no/artikler/terje-tvedt-seks-foredrag-mot-samtidens-historieloshet/

1 Like