Nyheter MDTV Forum Om Doner

Frankrike skal øke militærbudsjettet med over 45 prosent


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/frankrike-skal-oke-militaerbudsjettet-med-over-45-prosent/

Frankrike skal de nærmeste årene øke sitt militærbudsjett med over 45%. Dette går fram av et lovforslag som den franske regjeringa la fram i Paris 8. februar 2018. Frankrike bruker i dag 34,2 milliarder euro på militærvesenet. Beløpet skal stige til 50 milliarder i 2025, det vil si en økning på 46%. Frankrike vil oppgradere…


#2

Er dette første skritt på veien til å løsrive seg fra USA? Frankrike har jo prøvd på slikt tidligere.


#3

Krig blir det helt sikkert med tanke på den korrupte elite som styr men Frankrike har jo alt annet enn et budsjett overskudd. Jeg funderer litt på hvordan man tenker om man tenker i hele tatt.

https://tradingeconomics.com/france/government-budget


#4

Årsaken til at jeg skriver noen ord nå,er dagens Klassekampens dekning av hva Nato og EU driver med i Afrika.(14 feb 2018)
Om vi går tilbake til Sarkozys tid innkalte han hele diplomatkorpset til en “hemmelig” tale som senere ble lekket og trykket på Voltaire.net. Finnes i arkivet der,vil jeg tro.
Det innstendige poenget til Sarkozy var dette: hvis ikke Frankrike rekoloniserer sine gamle kolonier i Afrika og Arabia,vil Frankrike gå mot avgrunnen som stormakt.
Lenge før det fantes noen massiv flyktningekrise var de strategiske tenketankene i Tyskland opptatt av en slags Marshallplan for Afrika som naturligvis skulle befeste Tyskland som en rival til Kinas og USAs posisjoner på kontinentet.
I januar 2014 erklærte Tyskland med en viss pompøsitet at epoken for tysk tilbakeholdenhet i internasjonal politikk var over,fra nå av skulle Tyskland drive Weltpolitik og enorme opprustningsplaner ble presentert.Nå i Irak.
Et umiddelbart satsningsområde var Kurdistan for Bundeswehr. Vi leser nå at kurderne kriger bedre enn tyrkerne og det kommer av at Tyskland,USA og Norge etc har trent dem og gitt dem kvalitetsvåpen som kanskje er bedre enn hva tyrkerne har.Surprise?
Og som Påls framlagte kart viser,har Paris gjort alvor av Sarkozys neo-koloniale planer i Sahel og Mahgreb; franske soldater er overalt i dette mineralrike området.
Når da Klassekampen skal redegjøre for alt dette henvender en seg til folk fra NUPI eller fra Forsvarsdepartementet som naturligvis framstiller europeisk nykoloniseringen som et slags storslått humanitært inngrep med hjertelag for migrantene.
Forestilliger om at det skulle eksistere imperialistiske målsettinger bak Natos og EUs og Norges storsatsninger i Niger og andre steder,eksisterer ikke. I løpet av det siste året har det blitt åpenbart at utfra det redaksjonelle synet i avisa, har verken EU eller Nato noe med imperialisme å gjøre. Det blir mer og mer bærebjelkene for den offisielle “venstresidas” nye humanisme.
Hvor langt kan dette utvikle seg?