Nyheter MDTV Forum Om Doner

Frankrike med politisk angrep på gassledningen Nord Stream 2


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/frankrike-med-politisk-angrep-pa-gassledningen-nord-stream-2/

Gassledningen Nord Stream 2 skal føre naturgass fra Russland til Tyskland. Den legges på bunnen av Østersjøen direkte til terminaler i Tyskland uten å gå via landjorda i noe annet land. For Tyskland og tysk industri er denne gassledningen nesten et være eller ikke være. Tysklands såkalte Energiewende går dårlig og landet har desperat behov…


#2

Kanskje flere av EU-landene i denne sak posisjonerer seg for hestehandel med Tyskland om en del andre viktige spørsmål?

Hvis det ikke blir noe av Nord Stream 2, hvor skal så Tyskland hente energi fra da mon tro?


#3

Oppdatering:
Ifølge Forbes (21 timer siden) har Frankrike nå snudd i denne saken, og sier nå de har gjort en “kompromiss” med Tyskland om dette:
“Then, just as suddenly, France changed its mind today at a meeting of energy ministers in Brussels - saying it had reached a “compromise” with Germany”.

USA vil at Europa og Tyskland skal kjøpe gass fra USA selv om den koster 40% mer, ikke fra Russland. USA vil at Europa skal bli avhengig av USA når det gjelder energi og militære styrker. USA vil nesten for enhver pris hindre at Tyskland og Russland kommer sammen om industriutbygging og næringsliv.

Med Tysklands høyteknologi kompetanse og Russlands veldige naturressurser vil et nært samarbeid mellom dem styrke Russlands økonomi. Dette er det motsatte av hva USA vil, og gjøre at USA mister hegemoniet i Europa og Eurasia.


#4

Jeg skrev om Levithian feltet her.Kan det være relatert ?


Første gass salg begynner nå i 2019 fra dette feltet, og gass går først til Israel og siden til EU via Egypt ser det ut til.Det er amerikanske og Israelske selskap, og J.P Morgan med Black Rock, HSBC banken , Britiske Hong Kong og Shanghai Banking Corporation som har en fartstid fra Opiumkrigen.


#5

Tyskland kommer til å slutte seg til det eurasiske prosjektet før eller senere, av rent geopolitiske motiver som totalt overskygger insentivene til å opprettholde transatlantiske forbindelser. Det var kanskje med dette i bakhodet at Obama fikk Merkels telefon avlyttet i 2010. Et EU uten Tyskland blir som hotdog uten pølse. Britene har jo ikke de samme geopolitiske båndene til fastlandet, og slik sett passer brexit perfekt inn. Mens rasjonell prioritering av egeninteresser knytter Det Eurasiatiske prosjektet til naturlovene, vil de som er avskåret fra disse godene ha motiver for å stikke kjepper i hjulene for Eurasia. Dette er jo langt på vei hele historien om imperialismen. I den multipolare verden hvor Eurasia står mer samlet enn noensinne, kommer imidlertyid Storbritannia og USA til å ha hendene så fulle med å holde resten av verden tilbake, at de vil ha store ressursproblemer med å kunne fortsette i lengden. Nettopp derfor passer det godt inn for dem akkurat nå å kunne ta i bruk atomvåpen. Nissene som styrer her hjemme forstår ikke at denne utviklingen ikke er i vår nasjons interesse.