Nyheter MDTV Forum Om Doner

Frankrike i 2020, et oligarki

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/frankrike-i-2020-et-oligarki/

Av George Chabert, Trondheim. Emmanuel Macron mente i 2016 at hans politiske bevegelse verken skulle være på høyre- eller venstresiden. To år senere er det ikke tvil om hvor han står. Frankrike driver ulovlig krigføring i Midtøsten uten FN-mandat. Salget av våpen til Saudi-Arabia er fordoblet. Frankrikes militære aktivitet i Afrika utvikler seg til en…

2 Likes

Det har liten hensikt å kommentere adjektiv-bruken til artikkelforfatteren. Når f. eks. begrepet “ekstrem” høyrepolitikk benyttes, så burde det vært bedre dokumentert, og ikke minst relatert til andre regimer. Nok om det. Derimot brukes begrepet oligarki som benevnelse på styresettet. Og det må i beste fall oppfattes som en mistolkning fa forfatteren. Det finnes ulike definisjoner / forklaringer på dette begrepet, men fellesnevneren, slik det benyttes i øst-Europa (spesielt i de gamle Sovjet-republikken) er at en liten gruppe forretningsfolk, tidligere politikere i unionen, tilrev seg store deler av industri/råvare-produksjon til en latterlig lav sum og tjente grovt gjennom sine dobbeltrolle som lovmakere og industripamper. Gjennom oppbygging av enorm kapital og representasjon i politisk styring, styrer de i realiteten landets økonomi. Dette ser vi godt i Ukraina, hvor oligarkene Akhmetov, Firtash, Pinchuk, Kholomoysky, Poroshenko og noen andre, har hatt ei styrende hånd på politikken - inntil det nye regimet steg for steg eliminerer deres makt. I Russland har fortsatt oligarkene en voldsom makt over politikken og styrer Kremls politikk sammen med Putin (som selv er en oligark antageligvis den rikeste av dem alle). Og med Putin som en sannsynlig livslang hersker, gjøres det ingen ting for å dempe oligarkene posisjon, i verdens største oligarki. Når det gjelder Frankrike, er ikke maktkonstellasjonen tilsvarende. De mektige konsernsjefen har ikke sin bakgrunn fra politikken, og kan ikke i samme grad påvirke politikken utenfra. Da blir det også et mer transparent styringssystem. Men selvsagt foregår det korrupte handlinger i Frankrike, som i andre vestlige land (ref. Eva Jolys kamp mot ledelsen i Elf. Men forskjellen fra Russland er at det i Frankrike ikke eksisterer den formelle strukturen mellom politisk makt og industriell makt slik vi ser det i Russland. Uansett finnes denne i langt mindre grad. Derfor blir det feil å kalle Frankrike et oligarki. Men for denne bloggen ville det vel være av større interesse å diskutere oligarkiets rolle i det “ekstreme” Russland, og ikke minst hvilke skadevirkninger det har.