Nyheter MDTV Forum Om Doner

Frankrike: En samlet fagbevegelse sier nei til Macrons pensjonsreform

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/frankrike-en-samlet-fagbevegelse-sier-nei-til-macrons-pensjonsreform/

17. desember 2019 var den tredje dagen med store, landsomfattende streiker og protester i Frankrike mot president Emmanuel Macrons pensjonsreform. Det var en samlet fagbevegelse som sto bak, og de hadde tilslutning fra studentene og «de gule vestene». Dette var headingen på det felles faglige oppropet mot pensjonsreformen. Fra fagbevegelsen sies det at hele 1,8…

2 Likes

Ja, Macron “feilberegner situasjonen” som Pål skriver. Men er han den eneste klasserepresentant som feilberegner?
Blar du gjennom Klassekampen for de siste ukene speider du forgjeves etter ledere eller kronikker som tar for seg klassekampen i Frankrike.
Jeg gjør et unntak for gamlingen Per Velde som i et debattinnlegg forsøker å sette hendelsene i Frankrike i EU-kontekst.(9 des)
En Uleberg melder hva fagforeninger i Frankrike mener 18 desember 2019,men bortsette fra dette skrives det minimalt og ikke analytisk av hva som skjer i et sentralt EU-land.
Hvorfor er det slik?
For å løse denne gåten må vi etter mitt skjønn gå tilbake til året 1992 da neocon Francis Fukuyama utga sin internasjonale bestselger: “The End of History and the last man”.
Kort oppsummert meldte Fukuyama at det liberal-kapitalistiske borgerlige demokrat var historiens endelige form for statsstyring.
Faktisk har dette synet helt opp til den aller siste tid vært det vedtatte,herskende syn på verdensutviklingen. Klassekampen har da også intervjuet Fukuyama som en størrelse ved flere anledninger.
La oss nå se fakta i øynene: de enorme klassekampene i selve kulturlandet Frankrike er den siste spikeren i End of History teorien.
For den som ønsker å gå i dybden på europeisk historie,må det legges til at Fukuyamas teori er meget beslektet om Karl Kautskys teori om “UltraImperialismen” fra 1910. Konsernenes sammenvevde globalisering skulle frambringe fred.
Både Lenin og Rosa Luxemburg stemplet hans teori som en hån mot marxistisk tenkning. Det fikk de rett i da verdenskrigen gravla hans teori - som også End of History er på vei mot graven.
Men denne end-teorien var ikke bare svelget av det akademiske borgerskapet - venstresidene kjøpte den også og her begynner da store problemer for dem nå.
De la bort alt som hadde med revolusjonær marxisme å gjøre og gikk inn for sosialdemokratisk “demokratisk sosialisme.” Det siste års tanker i Klassekampen om Norges framtid handler om hvordan forfine og nyskape norsk kapitalisme/imperialisme. Et politisk syn så godt som identisk med Karl Kautskys: kapitalistisk fred og velstand så langt øye rekker.
Både Brexit og klassekampen i Frankrike eksploderer dette verdensbildet. Ideologene for venstresida virker i øyeblikket helt forvirret og det er faktisk forståelig fordi Fukuyama/Kautsky verdensbildet i praksis forsvinner som dugg for sola.
Klassekrigene har tatt center stage på verdensarenaene. Krigsforberedelser utøves av absolutt alle stormakter.
Det er en dag i Lenins liv som trekkes fram av biografene: 22 januar 1917 i Folkets Hus i Zürich. Han snakker til ungsosialister og sier: “Dere må ikke la dere villede av den kirkegårdsfreden som i øyeblikket hersker. Europa går svanger med en revolusjon.
Vi,de gamle menneskene,vil kanskje ikke leve så lenge som til de avgjørende slagene i denne kommende revolusjonen.”
En måned etterpå brøt revolusjonen ut i Russland.
Den nåværende franske storstreiken vil være begynnelsen til slutten på EU og det sosialdemokratiske illusjonsmakeri om Europas Forente Stater.
Smertelig for “venstresida” også,ikke bare storborgerskapet.

1 Like

Vel innenfor margin, den feilberegningen. Så lenge de beholder makten, tåler de godt ubehag.

Det var liksom nådestøtet, det. Hos en hel generasjon raddiser, som hadde valgt samfunnsfag i stedet for matte. Det er ansklagen jeg retter mot alle etter-krigstidens generasjoner, enten det er på venstersidfen, eller hos de kristne er atvi out-sourcet oopplæringa av barna våres til “profesjonelle”., og dermed var de vergeløse mot propagandaen. Den viktige jobben må vi ta tilbake.

1 Like

Det er et problem. 90% av hva man gjør er katastrofalt på lengre sikt. Man skulle heller ha gjort noe annet. Ingenting er også et alternativ.
Fra den dagen man elsker motorsykler / fjellklatring … til slutten er ikke lang. Å elske møbelsnekring er bedre. Å elske mat er risikosport. Det man elsker bør være noe annet enn det alle gjerne vil gjøre … mer i retning av å feie piper -> sosialt til tusen sier jeg. Nå har jeg kommet inn på noe hvor jeg er alene på feltet i Norge. Kan ikke bli sikrere sier jeg. Men ingen vil kunne hjelpe meg … for spesialisert.

Nå begynner de å klype litt