Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fra Réseau International, også om norske spesialstyrker i Syria

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/fra-reseau-international-ogsa-om-norske-spesialstyrker-i-syria/

Følgende oversatt fra Réseau International 18. oktober kan være interessant, særlig opplysningen om norske spesialstyrker i Syria. Oversatt og publisert av Terje Valen. Mens den syriske hæren har rykket inn i byen Kobane, og mens den  har rykket inn vest, øst og syd for byen som ligger 15 mil fra Alep, nær grensen til Tyrkia,…

1 Like

Artikkelen til Valen nevner de norske spesialstyrkene, men det lille avsnittet har du ikke fått med deg da du kopierte den, Pål.

1 Like

Hører du, Pål? Vi vil ikke ha hele historien!