Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fortellingen om hvordan avisa Klassekampen ble skapt – og bevegelsen som gjorde det mulig


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/fortellingen-om-hvordan-avisa-klassekampen-ble-skapt-og-bevegelsen-som-gjorde-det-mulig/

I dag 7. februar 2019 er det femti år siden det første nummeret av avisa Klassekampen kom på gata. Utgivelsesdatoen var nøye valgt, fordi det var dagen da landsmøtet i Sosialistisk Folkeparti startet, et landsmøte som endte med en splittelse der den revolusjonære fløyen marsjerte ut til tonene av Internasjonalen. I en annen artikkel har…


#2

Gratulerer! Jeg sier med en kraftig nedskriving av Hedningesamfunnets gamle slagord “tusen år er mer enn nok!”: Femti år er mer enn nok!

I den forstand at avisa dessverre har overlevd sin egen forstand, og nå lever en tilværelse som tidlig dement på gammelmediahjemmet. Hvilket minner meg om at det antagelig vittigste Pål (etter egen vurdering ikke en spesielt morsom mann) noensinne har sagt her på steigan.no, var da han for få år siden litt forsiktig antydet at han kunne være interessert i å kjøpe avisens navn tilbake, da den ikke så ut til å trenge det selv lenger. Morsomt så det holder, spør du meg. Og helt sant.