Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Forslaget til kriselov er grunnlovsstridig og en trussel mot rettsstaten

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/forslaget-til-kriselov-er-grunnlovsstridig-og-en-trussel-mot-rettsstaten/

Regjeringas forslag til kriselov får hard medfart av jurister, skriver Aftenposten: Grunnlovsstridig og en trussel mot rettsstaten. Det er blant reaksjonene på forslaget om å gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner. Avisa skriver videre: I stedet for å innføre en slik lov må det sørges for at det vanlige lovverket tar høyde for kriser –…

4 Likes

Jeg er nok mer redd en slik lov vil brukes for å holde folkeviljen borte fra makten, spesielt hvis det er hemmelig når loven trer i kraft.

F.eks så lurer jeg på om beredskapslovene allerede er i kraft siden krigen mot terror startet i 2001, da MSM ikke trykker informasjon som øker krigsmotstanden.

Det holdt tydligvis ikke å se det fra avstand, vi er nødt til å prøve selv.

Man må krige for å lære seg krig, men det hadde kanskje vært nok å gjøre slik vi har hundrevis av år av tradisjon med, dvs bare la norske soldater delta i andres kriger så de får erfaring.

Det er den faens luringa jeg er så lei.

1 Like

Jeg ser at høringsfristen for dette lovforslaget er 20.12.2019. Det kan ligge an til at lovforslaget blir vedtatt en gang i løpet av 2020 (hvis Ap og Høyre vil) og uten at det skjer i form av en grunnlovsendring. MDG (mfl) krever at det blir erklært klimakrise, kanskje de nå kan bli bønnhørt. Resultatet av det hele kan kanskje bli at Norge feks meldes inn i EU i løpet av 2020 eller 2021 helt uten folkeavstemming (Johan Galtung har vel advart mot en slik snikinnmelding i EU uten folkeavstemming).

1 Like

Det handler nok om informasjonskontroll, da nødretten gir rom for handling ved kriser.

Det kan nesten høres ut som om norske politikere fra visse partier planlegger en form for statskupp i Norge. Noe har man vel lært av situasjonen i andre land slik som feks Brasil.

Denne gidder jeg ikke. Lula tapte valget fordi det hadde blitt så mye kriminalitet at vanlige folk ikke trygt kunne gå til jobben, og det var også dammer som raste sammen hvor mange døde, fordi sosialistene var korrupte.

Hvorfor dere sosialister forsvarer en gjennomkorrupt mann som Lula, fordi han er deres drittsekk, forstår jeg ikke.

Dette har ikke noe med om man har sympati for Lula eller ikke.
Jeg snakker om saken mot Lula hvor Lula ble dømt til 12 år i fengsel, men hvor Lula til slutt ble satt fri av høysterett i Brasil etter å ha sittet 580 dager ulovlig i fengsel.
Dette har med opprettholdelse av rettsstatens prinsipper å gjøre.

Dette har med nedrivingen av rettsstatens prinsipper å gjøre, da det sosialistiske flertallet i høyesterett ikke friga Lula, men gjorde slik at du ikke kan fengsles før alle ankemuligheter er uttømt, og da havnet et utall kriminelle på gaten.

I Norge blir du sittende i fengsel mens du apellerer til høyesterett, men slik er det ikke lengre i Brazil om jeg har forstått riktig, så da regner jeg med at du mener vi må følge Brasil, om vi skal ha en rettstat i fremtiden?

Bare for ordens skyld, hva har du tenkt til å gjøre om hva jeg sier er rett? Feie det under teppet, og fortsette med at dette handler om å forsvare rettstaten, da hva folket tror er sant, er viktigere enn hva som er sant?

Vi lever i magikernes tid. De er blitt veldig dyktige på avledning.

1 Like

I Norge er det Stortinget som vedtar lovene her i landet (inkl godtar EU-direktiver etc). Det norske Storting er ikke pålagt å kopiere feks lover fra Brasil. Usakelig argument.

Hvis jeg tolker deg rett, så er du tilhenger av at Solberg-regjeringens forslag til kriselov skal innføres i Norge?

“‘When thou drawest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it’ Deuteronomy 20:10. What is meant by ‘peace’? Maimonides says that they must agree to follow the seven Noahide laws … Meaning, you ask them, ‘Do you follow the seven laws? If so, we will allow you to live.’ If not, you kill all of their males, by sword. You only leave the women.
“How do you leave them? They must all agree to follow the seven laws. And that is how you impose the Seven Laws on that city. We will conquer Iraq, Turkey. We will get to Iran, too. We will impose the seven Noahide laws on all of these places.

“You say, ‘I call upon you in peace.’ If they raise the flag [of surrender] and say, ‘From now on there is no more Christianity, no more Islam,’ the mosques and the Christian spires and their crosses come down, ‘from now on we follow the seven Noahide laws.’”

Relevant Torah Principles:

  1. The basic halacha (religious law) of the Noahide Laws provides only a single punishment for any proven violation of any of the fundamental provisions of the Seven Commandments: death by sword, meaning decapitation (Rambam, Mishneh Torah, Laws of Kings 9:14).

Any sin for which there is no capital punishment has no prescribed penalty at all. The capital offenses include any act of worshipping an idol or false god (including Buddha, Jesus, etc.),

the act of blaspheming G-d verbally (according to a certain formulation of words), any act of direct or indirect (but willful) murder (including abortion), any theft (even of a paper clip, or an act of cheating, etc.), any forbidden relations (male homosexuality, adultery with a married woman, etc.), eating a limb torn from a living land animal (foul are not necessarily included), or various actions against law and order (presumably including treason, etc.; there is some dispute as to the exact provisions of this commandment).
2) Under the Noahide Laws, the government may (and often must) institute additional prohibitions or requirements, and may establish a variety of other penalties for their violation (including death penalty, if necessary). But for the basic rules of the Torah, only death penalty by decapitation is permitted.

Sukkos: The seventy bulls offered as mussaf sacrifices throughout the holiday of Sukkos correspond to the seventy nations of the world. Each day the number of bulls sacrificed decreased indicating how the “goyishe” tendencies of the gentiles must always decrease and how it is necessary for them to take on a different identity, one associated with the fulfillment of the seven commandments given to Noach and offering aid and assistance to the Jewish people… Also, this is associated with the Haftorah read this morning which mentions the Messianic prophecy describing how the holiday of Sukkos will be celebrated by all the nations.
Similarly, our celebration of Simchas Bais Hashoevah will also have an effect on the gentiles. Not only will they not disturb the celebrations, they will assist in preparing the celebrations. Furthermore, they will be inspired to participate by standing on the side and clapping and the like.
–2nd night of Sukkos, 5747, Sichos in English, vol. 33, pp. 88-89.

( Om jødisk bønn : )

Unless otherwise impossible, the prayer should be given indoors, facing a wall with no mirrors, pictures, or other potentially idolatrous images; it goes without saying that one should never pray towards a statue of any kind (some seemingly innocent statues and figurines are considered idolatrous by Torah, and one must learn the rules to avoid accidentally owning idols or their equivalents). Christian crosses, of course, are absolutely out of the question.

One of the 613 mitzvos commands all Jews to teach the gentile nations their Seven Noachide Laws (Sefer Hamitzvos, positive #3). This is a Torah obligation binding on all men and women over the age of bar or bas mitzvah, without which a Jew’s service to Hashem is incomplete.
http://www.noahide.com/bm_article.htm

Relevant Torah Principles:

  1. The basic halacha (religious law) of the Noahide Laws

Kilde : http://www.noahide.com/newsletter/news43.htm

1 Like

Du snakker om antikke skrifter. Det er ikke noe man finner som lov idag.
De ortodokse er fredelig folk. Dere driver våpentrening og bombetrening og blokadering.
Når norske spesialsoldater i Afganistan dekker til ansikt på intervjuer er det fordi de driver på med likvidering av sivile (terror). Spesialsoldater er typisk illegitime soldater … som rutinemessig burde henges. Det gjelder hele vesten og de andre som har spesialsoldater.
spesialsoldater = likvidering
Amerikansk bombing i Syria var bombing av Syrisk infrastruktur. Jfr. Mosul og Raqqa og Berlin 1945.
Norge deltok i utsulting av Irakiske barn på 90-tallet. Ingen av dem er blitt hengt enda for 500.000 liv = nazisme.
Så gjentar du sionistisk propaganda

For noe tull… du desinformerer. Hvordan tjener det ditt ego at du tåkelegger dette ?
Jeg siterer kilder som kommer fra et universitet. Du kan jo sjekke selv hva slags universitet det er om du ikke har gjordt det. https://www.hasidicuniversity.org/index.php?page=about.htm

Hasidic University:

About Us

Jews And Hasidic Gentiles — United to Stop Amalek (JAHG-USA) is the first and only Hasidic/orthodox Jewish movement to unite Jews, who must follow the 613 Biblical commandments of G-d’s Law (including the “Ten Commandments”), with gentiles who abandon false religions to follow the Seven Laws of Noah, in a common war against Amaleki revolution and subversion.

Der røpet du deg.
DERE. Du bor altså ikke i Norge? Regner deg ikke som nordmann heller kanskje ?

Jeg vil ikke inkluderes i dette, og tar avstand fra den unyanserte måten du skriver og skjærer alle nordmenn over en kam. Vi er ikke en enhetlig masse, og jeg tar også avstand fra tanken om å være kollektivt ansvarlig. Problemet nordmenn har er etter min mening dessuten at de tar for MYE ansvar.

Rambam er ifølge dem en autoritet den dag i dag, og kilden som ble sitert av ekstremisten som tente på kirker i Israel.

Fra USA :
“Education Day U.S.A” has been acknowledged and affirmed by every US President, every year, since Jimmy Carter in 1978. The joint resolution confirms the importance of “education to the lives of [the ountry] and the well-being of the Nation” and celebrates the birthdate of Chabad-Lubavitch Rabbi Menachem Mendel Schneerson. While the 1978 proclamation did not specify what sort of education was important to the nation, the 1982 proclamation by Ronald Reagan states that this education included the “eternal validity of the Seven Noahide Laws, a moral code for all of us regardless of religious faith.”
Dette var ikke bare antikke skrifter !

The 1991 proclamation states that the Jewish Noahide Laws are the “principles which are the basis of civilized society and upon which our great Nation was founded” and that it is our “responsibility to transmit these historical ethical values from our distinguished past to the generations of the future”; it also promises that “this will be reflected in an international scroll of honor signed by the President of the United States and other heads of state.”

Templeinstitute.
Sjekk denne kilden på about / directors på menyen, på Templeinstitute org

og se om ikke den øverste på lista er samme mann som også siterer disse kildene som jeg henviser til, og SAMME MANN i videoen på denne siden ?
Du vet vel hva tempelinstituttet er ? Det handler om framtida.

Det som er det merkelige at du ikke reagerer på dette selv.
Har du ikke satt deg inn i det ?

Det du ikke sier, er det jeg sier, at dette er noe disse ønsker for FRAMTIDEN.

Moses ben Maimon, commonly known as Maimonides and also referred to by the acronym Rambam,was a medieval Sephardic Jewish philosopher who became one of the most prolific and influential Torah scholars of the Middle Ages.
His fourteen-volume Mishneh Torah still carries significant canonical authority as a codification of Talmudic law.

Det med Noahide lovene er super aktuellt i dag. Kan du svare på når de ble innført i USA ?
Vi vet at ting blir innført stegvis.

The Sanhedrin also called on the new president to acknowledge and uphold the Seven Noahide laws

1 Like

Jeg fant dette om commandments
The division of the commandments themselves is not at all certain. There are 13 sentences in the accepted Jewish version of the Ten Commandments (17 in the Christian),
Kilde

Fifth Commandment (Exodus 20:12)

Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord God gives you.

Sixth Commandment (Exodus 20:13)

You shall not murder.

Seventh Commandment (Exodus 20:13)

You shall not commit adultery.

Eighth Commandment (Exodus 20:13)

You shall not steal.

Ninth Commandment (Exodus 20:13)

You shall not bear false witness against your neighbor.

Tenth Commandment (Exodus 20:14)

You shall not covet your neighbor’s house, nor his wife, his man-servant, his maid-servant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is your neighbor’s.

Det er jo de ti bud… Det er ikke dette jeg skriver om. Du må se på Hasidic University.

“The Commandments (in Jewish Tradition)”

Det er det de lærer i Israelske skoler.

Din kilde her er David Sheen The Electronic Intifada 28 September 2015

" Video: Temple movement rabbi proselytizes for genocide"

Propaganda

Dette er en rabbi ( Rambam ) som har tolket skriftene deres. Noahide temaet, ligger her :
https://www.hasidicuniversity.org/index.php?page=about.htm

Det er ikke noe undervisning i ortodoksi i israelske skoler. Ortodoksi aksepteres ikke i Israel.

Hvis man går på spesialskoler får man undervisning i terror i vest. Det vil også gjelde norske spesialsoldater.