Nyheter MDTV Forum Om Doner

Forskninga tjener oppdrettsnæringa. Føre var-prinsippet for naturen er lagt til side.


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/forskninga-tjener-oppdrettsnaeringa-fore-var-prinsippet-for-naturen-er-lagt-til-side/

Forskning på avlusningsmidler i oppdrettsnæringa Av Frode Bygdnes. En forskningsrapport i 1999 konkluderte med at fluorbenzuroner ikke utgjorde noen fare for oss konsumenter av oppdrettslaks. Dermed ble dette et populært legemiddel av oppdrettsnæringa med aksept fra Mattilsynet og Havforskningsinstituttet, helt til 2015. Da ble det funnet lusemiddel i 22 av 372 prøver, men de beroliget…


#2

Dette gjelder dessverre på mange områder. Oppdrettsforskningen er et klassisk eksempel. .


#3

Det er riktig, en fri og uavhengig forskning er det lenge siden vi har hatt, om vi i det hele tatt har hatt det. Det gjelder ikke bare næringsmiddelindustrien, både når det er snakk om produksjon og tilsetninger. Også
angående grensesettinger for mikrobølgestråling, som det er sterke indikasjoner på er skadelig for pollinerende insekter og fugler. Det er snart ikke uavhengige laboratorier igjen, de kjøpes opp av private interesser, og leverer tilpassede forskningsrapporter.


#4

Helt riktig. Og også for pattedyr, inkludert mennesker, forresten. Det finnes fortsatt uavhengig forskning på dette, og der er evidensen etter flere tiår med forskning svært sterk. Men politikere og forvaltning i telekomnasjoner velger heller å lytte til de ekspertorganene som er knyttet til næringen, og dessverre har næringen også fått foten innenfor i WHO.

Men så har du land som Kypros og Frankrike som faktisk velger å begynne å innføre føre-var-lovgivning for å beskytte barns helse i skole og barnehager (mens Norge går motsatt vei).
Kypros: https://ehtrust.org/cyprus-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/
Frankrike: https://ehtrust.org/france-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/
Flerte land: https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/