Nyheter MDTV Forum Om Doner

Forskning: Skolestengning gir flere dødsfall på lang sikt

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/forskning-skolestengning-gir-flere-dodsfall-pa-lang-sikt/

Forskere ved University of Edinburgh har studert konsekvensene av skolestengninger som svar på covid-19-epidemien, og kommet til det for mange overraskende svaret at sjøl om antall smittede holdes nede på kort sikt, vil det føre til flere dødsfall på lang sikt. Forskerne sier at stengning av skoler og butikker kan «flate ned kurven» slik at…

6 Likes

Den “tilbakevendende syklusen” forutsetter vel at det ikke kommer noen effektiv vaksine. Evnt at mye de samme som er imot “nedstenging” også er vaksinemotstandere og nekter å opptre solidarisk med de eldre og andre utsatte, og dermed selv sørger for en “tilbakevendende syklus”. Men jeg kan tenke meg at det tross alt er mange nok, spesielt blant eldre og andre utsatte, som vil la seg vaksinere til at det ikke blir noen “tilbakevendende syklus”. Når det gjelder den “store” Barrington-deklarasjonen": Det er mer enn 300.000 leger i Storbritannia og mer enn 660.000 sykepleiere. " 1379 medisinske eksperter og eksperter på folkehelse, samt 1524 helsearbeidere", det sier dermed ikke stort. Det minner litt for mye om tilsvarende uttalelser fra “klimaskeptikere” uten at det dermed skal være sagt at ikke dette er noe mer seriøst.

3 Likes

The herd immunity approach championed by the Great Barrington Declaration would, if actually put into practice, prove disastrous for society as a whole and the healthcare system in particular. That’s the message in a memorandum that was written by 80 international researchers and published in The Lancet this week. That open letter, called the John Snow Memorandum, warns that a herd immunity approach to managing COVID-19 by allowing immunity to develop in low-risk populations while protecting the most vulnerable is “a dangerous fallacy unsupported by the scientific evidence.” That’s also a point made by Kevin Kavanagh, MD, a member of Infection Control Today® ’s Editorial Advisory Board in his rebuttal to the Declaration. Kavanagh wrote that “for infection preventionists and frontline healthcare workers, the Great Barrington Declaration places their lives and livelihood at risk.” https://www.infectioncontroltoday.com/view/experts-forcefully-push-back-on-barrington-declaration

Kan ihvertfall tenke meg at de fleste helsearbeidere neppe vil være begeistret for det disse som står bak den “store” deklarasjonen foreslår. Det skulle være interessant å vite hvor mange av disse som selv er “frontline workers” ? En viktig årsak til nedstengingen var faktisk også mangelen på smittevernutstyr for helsearbeidere, og konsekvensen selv med nedstenging et betydelig antall som døde av COVID-19. Men det er klart, det lar seg vel bortforklare eller simpelthen fornekte det også.

3 Likes

Utdanning er Big Business. Akkurat som de fleste av de næringene som er blitt rammet av nedstegning.

Det som er om å gjøre nå, er å unngå å holde dem kunstig i live, fordi vi håper på å gå tilbake til det som vi allesammen - i det minste på Steigan.no, tidligere syntes var kav hakke tulltåt.

Går det ikke an å være mot inngripende tiltak uten å være “vaksineskeptiker”, “koronaskeptiker” eller “konspirasjonsteoretiker”?
Hva med oss som ganske enkelt ønsker at Norge skal styres etter norsk lov og gjeninnføre menneskerettighetene?
Hadde ikke et enstemmig storting tillatt regjeringen å gjennomføre massive lovbrudd etter 12. mars, ville vi ikke hatt “de strengeste og mest inngripende tiltak siden Hitler styrte Norge” og pandemien ville langt på vei ha vært over.

5 Likes

Jeg kan være enig i at det er grader av alt og at det har vært tiltak som har overskredet grensen for det akseptable. Av det mest opplagte feks “hytteforbudet”. Men ser en på oppblussingen av smitte i høst så er det også rimelig opplagt at forbudet mot større forsamlinger burde vært håndhevet mye hardere nettopp for å kunne unngå andre tiltak. Regjeringen har der opptrådt klart “populistisk” ovenfor visse grupper. Hadde feks smitteutbruddene pga Ramadan og Eid blitt straffet hardt og med bred offentlig oppmerksomhet så kunne antagelig unngått det som senere skjedde ifm det muslimske bryllupet i Sarpsborg osv. Selvsagt burde også demonstrasjonen foran stortinget vært hindret. Og “fadderukene” burde vært avlyst osv. Så kunne man mer uproblematisk unngått enkelte andre tiltak som maskepåbudet her i Oslo. Men at “pandemien langt på vei ville vært over” om man ikke hadde innført noen tiltak fra 12. mars, det har jeg ingen tro på. Det er bare å se hen til Sverige. Antall nye smittede ifht befolkning ligger fremdeles betydelig høyere enn for Norge. Antall innlagte i Sverige har også vært mye tydeligere på vei oppover de siste ukene. https://www.vg.no/spesial/2020/corona/norden/

1 Like

Vi bør få flere graverende brudd på grunnloven og menneskerettighetene, bare det kan føre til færre positive koronatester. Det er notert.:slightly_smiling_face:

3 Likes

Hadde dere ikke vært så hyklete med hvordan dere velger hvike sannheter som er gode og som vi som samfunn skal følge, og hvilke sannheter som er onde, og derved uvitenskapelig pseudovitenskap som vi ikke må høre på, hadde det vært lettere å tro på deres edle motiver.

Personlig har jeg eks vanskelig å ta noen seriøst som tror på barnehagehistorien om 2VK som historien om de onde mot de gode.

Hvordan gikk det i rettsaken med frosken Pepe ? Er det avgjordt ?

1 Like

Mange jøder og eldre lengter tilbake til Hitler og nazistenes styre av Norge da vi hadde langt mer frihet enn i dag.

ID2020 der vi alle skal merkes med tatoveringer som i konsentrasjonsleirene.
Dr Mengele vaksinen der vi alle skal genmanipuleres til hybrider.
Dødsleirer bygges i stor fart for de som motsetter seg frivillig befolkningsreduksjon.
Total kontroll over alle informasjon, tanker og meninger, hele WWW er politisk sensurert.

De fleste er lammet av stockholmsyndromet og hopper rett på havet om psykopatene som hersker gir beskjed om det.

Den siste krigen om menneskehetens eksistens går så det griner for Lucifererne bak Covid 21

http://www.nyhetsspeilet.no/2020/10/nytt-livsfarlig-virus-covid21-rett-rundt-hjornet-ifolge-statsminister-justin-trudeaus-kontor-i-kanada/.

Skolestengning rammer barn i utviklingsland spesielt hardt, som i Filippinene. De har hatt stengte skoler siden vårparten, og klasseroms undervisning er i Oktober blitt erstattet med “modular learning” for grunnskolen, hvor elevene skal studere hjemme med hjelp av foreldrene. Med mange millioner fattige og mange foreldre som ikke kan lese og skrive, blir en del barn med dette systemet hengende etter uten pc med Internett. Elever i grunnskolen har mistet et år på grunn av nedstengningene i Filippinene. Mange barn i Filippinene hadde skolemåltidet som dagens eneste måltid for flertallet av ukens dager, og blir underernærte.

“Following President Rodrigo Duterte’s directive for schools to delay face-to-face classes until a coronavirus vaccine becomes available, the DepEd has shifted to distance learning. Distance learning is when teachers and students are geographically remote from each other during their classes. This means lessons are delivered outside the traditional face-to-face setup, through a mix of modular learning, online learning, and TV and radio broadcasts”.

“The decision to open classes in the middle of a pandemic was met with criticism. Students and parents pointed out that their household finances have been affected by months of lockdown, and they could not afford to buy the tools needed for the revamped education system”. Kilde.

1 Like

Jeg vet ikke helt hva du mener, da det har vært mange rettsaker om temaet jeg aldri har fulgt med på. Stort sett er det folk som har forsøkt å tjene penger på memet som har måtte slutte med det.

Når det gjelder memet Pepe, så er det ikke lovverk tilstede som kan forhindre deg i å poste hvilket Pepe-meme du måtte ønske.
honkler pepe 23

2 Likes

Det memet handler vel kanskje om at kontrasten er veldig stor mellom den virkeligheten noen opplever, og den illusoriske virkeligheten som omtales rundt omkring en, fks i media.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.