Nyheter MDTV Forum Om Doner

Forskning: – Lockdown fungerer ikke mot covid-19 og kan til og med skade de mest utsatte

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/forskning-lockdown-fungerer-ikke-mot-covid-19-og-kan-til-og-med-skade-de-mest-utsatte/

Forskere ved Stanford University i California har studert hvordan lockdown virker på spredning av covid-19. De har brukt data fra England, Frankrike, Tyskland, Iran, Italia, Nederland, Spania, Sør Korea, Sverige og USA fra den første fasen av epidemien. De har presentert resultatene sine i en fagfellevurdert artikkel som kan leses her. Forskerne som har gjennomført…

4 Likes

Alt som havner på nett, blir på nett, denne siden er prøvd stoppet og stoppet, men web Archive finner alt som noensinne har vært på nett.

Her blir hele Pandemiskammen blåst så det holder, en meget nøye planlagt aksjon over flere tiår. snart kommer nye virus og dødelige mutasjoner. Vi skal plages til vi aksepterer WEF gjengens verdensherredømme.

2 Likes

Eller ser å få litt mer fart på vår suverenitet som multidimensjonale vesener :slight_smile:
Det er selvsagt helt nødvendig å fore på med fakta om hva som skjer. De fleste er enda ikke våkne, og har liten eller ingen peiling på hva som foregår. Men jeg savner veldig litt mer fokus på hvilke muligheter vi har. Det kan bli litt mye armageddon-preik. Noe som vel egentlig bare holder oss tilbake fordi mange vasser i frykt 24/7. Frykten må vi jo bare bli kvitt skal det bli noe fart på bevissthetsskiftet :slight_smile: Mvh en utålmodig sjel

3 Likes

Trenger ikke være forsker for å se at Lockdown ødelegger mer enn det hjelper…
Man må være tjukk i hue for å tro at Lockdown er noe annet enn ødeleggende (eller man må være en som vil ha disse ødeleggelsene og bruker virus for å forsvare virkemiddelet…)

3 Likes

Eg har ingen tillit til forsking som påstår at nedstenging ikkje verkar. Ein kan jo berre samanlikna Noreg og Sverige. Dei har meir enn 10 gonger så mange koronadødsfall som oss. Forsøk på eksotiske årsaksforklaringar i staden for den openlyse skilnaden mellom landa sin koronapolitikk kjem ein ikkje så veldig langt med.

Det har ikke vært noen overdødelighet i Sverige i fjor så den var du ikke så heldig med. Det finnens ingen pandemi!

2 Likes

Det pussige er at Sverige i 2020 ikke hadde prosentvis flere dødsfall i forhold til folketallet enn det de har hatt mange andre år. Samme nivå i 2020 som i 2013, men lavere enn mange tidligere år til og med 2012. Etter underdødeligheten i 2019 var det også uansett å forvente en viss overdødelighet året etter. Så hvis man virkelig mener at det har vært en virkelig stor Covid-krise i Sverige, så må man kunne forklare hvorfor andre dødsårsaker samtidig plutselig i så fall har gått så voldsomt ned der. Og ingen snakket om at det var krise i Sverige i 2013 eller 2012:

image

Hentet fra: https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2021/01/influensa-doda-under-aren-1.jpg?w=584&h=536

4 Likes

Nei. Men man kommer jo langt med fakta. Du kan jo selv se på statistikken?

Her omtaler statistikkmyndighetene selv den bemerkelsesverdige underdødligheten i 2019. Hva tror du underdødelighet gjør med antallet mennesker som er «klare til å ta kvelden» året etter? For meg ser det ut som det er ca. 3000 i underdødelighet i 2019. Overdødelighet i 2021 estimerer jeg til rundt 5000. Trekker du fra de som ikke døde i 2019, sitter du igjen med rundt 2000 mennesker i overdødelighet i 2020 - i et land hvor det dør ca. 92000 i året. Det er ikke veldig bekymringsverdig, og ihvertfall ikke en skikkelig «pandemi» verdig.

4 Likes

Her omtales 27 studier som finner at lockdowns ikke har god effekt mot Covid:

1 Like

Høringsuttalelsen til lege Heiko Santelmann om portforbud er også verdt å få med seg: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-endringer-i-smittevernloven-portforbud/id2827769/?uid=391ae4b9-ca64-4421-8e46-32a4e318a662

1 Like

20210108_211527

Oppskrifta er smittesporing, isolasjon, karantene, testing - og generelt redusert kontakt mellom mennneske.

Koronafri.

1 Like

Testing - og dermed en del av de andre virkemidlene som til dels bygger på testingen - forutsetter at man kan stole på testene.

2 Likes

Eg veit at det på teoretisk grunnlag er reist tvil rundt testane. Saka er likevel at i praksis ser dei ut til å fungera nokså treffsikkert.

1 Like

Hvis lockdown og testing ikke virker, hvordan ble da Kina kvitt korona?
Ved å bruke masker?

1 Like

Og i ettermiddag innfører dei obligatorisk testing på grensa. Det kjem mykje for seint, men likevel, endeleg noko frå fornuftig Solberg et co.

Jeg tror denne siste nedstengingen kom fordi andre land i Nord-Europa gjorde det samme, og Solberg ønsket nok en gang å være den flinkeste piken i klassen, så at testing på grensa nå starter opp, er sikkert fordi andre land gjør det samme.

https://www.thelocal.de/20210113/denmark-introduces-rapid-covid-19-tests-at-german-borders

Hurtigtestene(spytttest) slår kun ut når de smittede er på sitt mest smittsomme(mye virus i spyttet), og de burde vært brukt sammen med mildere tiltak enn dagens tiltak.
Ved hurtigtest + korte karantener, så ville man eksempelvis kunne oppnå mye av den samme reduksjonen i smittespredning som med en lang karantene. Ingen land jeg er klar over har begynt med dette i utpreget grad, og da vil vi aldri få se Erna et co innføre det først.

1 Like

Og i en rapport fra en dansk ekspertgruppe som nylig ble lagt fram, vurderes det at barer er blant de stedene som har høyest virkning på smittespredningen, sa Solberg.

Det er nok derfor smitten er høyest på Stovner.

Neppe.
Håndvask, holde seg hjemme når man er syk, droppe håndhilsing i influensasesongen, dekke til munnen når man hoster/nyser - gode smittevernrutiner i helsevesen og eldreomsorg. Isolere syke eldre som har smittsom sykdom fra de skrøpelige eldre som ikke er smittet, sanatorietankegangen.

Sørge for å styrke immunforsvaret ved å sørge for at folk ikke mangler D-vitamin og ved ting som trening, sunt kosthold etc. Satse på å utvikle gode, effektive måter å behandle den typen alvorlig lungebetennelse (Trump ble fort bra av den behandlingen han fikk, og det finnes også flere midler som har hatt lovende resultater i forsøk, etter hva jeg forstår). Eventuelt sørge for at ikke alt for mange bor alt for tett.

Ellers tror jeg neppe man vil vinne kampen mot at folk blir smittet av smittsomme sesongvirus og at syke eldre dør av luftveisinfeksjoner.

1 Like

Dette er ikke noe Kina gjorde av hva jeg har forstått.

Kina gjorde imidlertid alt som koronaskeptikerne her på Steigan påstår ikke virker, dvs testing, masker, lockdown og karantener. De bedrev også smittesporing, men da dette i følge koronaskeptikerne er basert på tulletester, så kan ikke det ha hatt effekt heller.

flu fighters

1 Like