Nyheter MDTV Forum Om Doner

Forskning bekrefter vår analyse

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/forskning-bekrefter-var-analyse/

Studie: Mindre dødsforskjell mellom Sverige og Norge enn alle trodde. I artikkelen Nytt på nytt – flaut om Sverige viste vi til den svenske Statistikmyndigheten SCB som gir ut løpende statistikk over registrerte dødfall. Der kan man sammenlikne dag for dag med de siste fem årene og gjennomsnittet for 2015–2019. Av selve tabellen går det…

6 Likes

Å nei! hvem skal vi rakke ned på nå da, når det viser seg at svenskene har gjort det ganske bra og evt. overdødelighet skyldes mest sannsynlig variasjoner mellom år? Antar at de som hele tiden har vist til Sverige som skrekkeksempel kan puste lettet ut, det må være fint å få litt ordentlige data på bordet for sånne som Magnus Skrunes her, slik at man kan bruke faktiske data til å korrigere sine feilaktige synspunkter? :smiley:

Conclusions
All-cause mortality remained unaltered in Norway. In Sweden, the observed increase in all-cause mortality during Covid-19 was partly due to a lower than expected mortality preceding
the epidemic and the observed excess mortality, was followed by a lower than expected
mortality after the first Covid-19 wave. This may suggest mortality displacement.

3 Likes

Ikke bare kan ikke Sverige rakkes ned på. De fattige land gjør det bedre enn rike land. Der går argumentet med utviklingsland vasken.

2 Likes

Jeg kan supplere statistikken med 6500 døde i Sverige med covid-19 og 314 i Norge. Det er bare fakta, ingen analyse.

1 Like

Det er ikke fakta, når testen disse tallene baseres på ikke har et vitenskapelig grunnlag. Men jeg tror ikke du har et øye for detaljer.

1 Like

Dette er offisielle tall per dags dato.

Antar Norge bare tar med døde der covid-19 er hovedårsak til død, mens Sverige registrerer omtrent alle som var smittet med covid-19 da de døde. Det sier seg da selv at med omfattende smittetall i Sverige så får de også store tall for døde.

Nei, Norge har ikke med bare døde der covid-19 er hovedårsaken til død. Sverige har flere ganger justert ned sine tall.

OK, men om de aller fleste som dør MED covid-19 i begge landene blir en del av denne “dødsstatistikken” så kan man uansett ikke vite hvor sammenlignbare tallene er - for hva de reellt sett døde AV. Om smittetrykket har vært mye høyere i Sverige sammenlignet med Norge, så vil dette gjenspeiles i antall som dør MED viruset, men ikke nødvendigvis AV det. Teoretisk; - om alle svenske borgere var coronasmittet da ville den totale mortaliteten i Sverige og de som døde MED viruset være den samme.

Men forskjellen har nok sammenheng med tiltakene, og Sverige er i bevegelse mot tiltak som ligner mer og mer på de vi har i Norge.

Og likevel er det underdødelighet i Sverige i år, på tross av at de omtrent ikke har hatt noen restriksjoner.

Rart!

2 Likes

Men dødeligheten med covid-19 er ikke bra i sammenligning med Norge. Og det er den sammenhengen som er hovedsaken her.

1 Like

Dødeligheten for covid-19 er på under en promille i Sverige også. Det pleier å dø mange tusen av influensa i Sverige på en gjennomsnittlig influensasesong. Selv i Norge (med halvparten av Sveriges befolkning) har vi noen år hatt 1800 døde av influensa, og 8000 influensapasienter på sykehus.

Nå er det totalt TO tilfeller av influensa i Norge, og sykdommen er faktisk tilnærmet utryddet på verdensbasis også. Av en eller annen mystisk og uforståelig grunn. Har du noen teorier om hva det skyldes?

2 Likes

Tiltakene virker nok positivt inn på spredningen av influensavirus også.

1 Like

"Vi er nå blitt så gode til å bruke antibac, munnbind og holde avstand, at influensa er så godt som utryddet. (Det er registrert kun TO tilfeller av influensa i Norge denne sesongen.)

Samtidig er vi så DÅRLIGE til å bruke antibac, munnbind og holde avstand, at covid-19 sprer seg helt ukontrollert, og vi må innføre strengere tiltak. (Helst portforbud, stengte grenser og full lockdown.)"

Det er altså noe sånt du mener, Magnus?

2 Likes

Nei. Influensasesongen kommer visstnok senere i år. Så tallene der vet vi foreløpig for lite om. Men sammenligningen mellom Norge og Sverige sier noe om tiltakenes kraft. Det vil forhåpentlig gjøre den kommende influensasesongen mild. Og samtidig må vi holde covid-19 i sjakk mens vi venter på vaksinene som nå ser ut til å komme mye raskere enn vi kunne ha ventet.

Nei, det gjør desverre ikke det. Leste du ikke studien?

2 Likes

Dette er en studie som ikke vurderer årsaksspesifikk dødelighet. Det er den problemstillingen som du bør ha din oppmerksomhet rettet mot her. Og da er de faktiske forskjellene her mellom Norge og Sverige viktige med tanke på covid-19.

Nei, her tar du helt feil. Poenget er nettopp at over- og underdødelighet mellom år har betydning for utfallet i ett spesifikt år. OK? Grunnen til at man ser på overdødelighet (“all cause mortality”) og ikke “Coronadødsfall” er jo av samme grunn at det er dette som legges til grunn for sesongmessig monitorering av influensabølgene som kommer hvert år. Se for eksempel NORMOMO og EUROMOMO. Dette er en godt etablert metode, mens “Coronadødsfall” er en høyst usikker og veldig problembelagt registrering (død AV Covid eller MED COV SARS 2?) Tror du de som monitorerer influensa er idioter? Det tror ikke jeg.

Fordelen med å “zoome ut” litt Magnus er at du setter ting i kontekst. Det er det studien gjør. Den forteller oss at i Sverige var det underdødelighet ledende opp mot Coronapandemien. Og hva forteller det oss? det betyr at det er et stort antall mennesker som desverre er mottakelige for respiratoriske lidelser som var “tilgjengelig” for viruset når det kom (“ild i tørt gress” konseptet). Dermed strøk det med en del fler akkurat det året, men hvis du ser det i historisk kontekts, viser denne studien at det faktisk er omtrent som forventet i kontekst av influensa-sesong og svinginger i overdødelighet sett under ett.

4 Likes

I seg selv er Corona viruset helt ufarlig. Det er først i kombinasjon med ett annet virus , eller en underliggende sykdom som skaper inflammasjon(feber) at Corona viruset blir farlig. I kombinasjon med et reelt farlig virus kan så mange som 45% av verdens befolkningen omkomme av for høy temperatur. Årsaken til at så mange vil dø er at ca. 45-60% lider av en eller flere former for metabolsk syndrom som gir en lavgradsinflammasjon. Det er dette i kombinasjon med Corona viruset som kan bli virkelig alvorlig, men det gjør også tiltakene meningsløse.
Corona har til felles med AIDS viruset at det angriper immunforsvaret. Det får en til å undre seg over at det ikke er laget en vaksine mot AIDS, hvis det er så enkelt å lage vaksiner imot virus som angriper immunforsvaret vårt.

Det å produsere en vaksine mot Corona viruset blir like god butikk som å masse produsere “kongens nye klær”,

4 Likes