Nyheter MDTV Forum Om Doner

Forskning: Barn har store plager ved bruk av masker

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/forskning-barn-har-store-plager-ved-bruk-av-masker/

Myndighetene i mange land har i praksis tvunget barn og unge til å bruke masker store deler av dagen. Men de har ikke en gang reflektert over hvilke plager, vanskeligheter – og skader dette påfører barn. Nå foreligger det imidlertid forskningsresultater fra Tyskland gjennomført av forskere ved universitetet i Witten/Herdecke som viser at barns opplevde…

3 Likes

Det er et godt eksempel på Orwelsk dobbeltenking å tro at de samme menneskene som terroriserer, traumatiserer og ødelegger barn er opptatt av folkets ve og vel.

8 Likes

Søppelplukking:
Husk at det finnes en viss fare for at søppelet man finner under koronapandemien også kan ha virus på seg. Ønsker du å plukke søppel i naturen mens du er ute og går, må du vise stor forsiktighet (unngå direkte kontakt med søppelet, ikke gå mange sammen). Ikke plukk mer enn det du klarer å kaste i husholdningsavfallet hjemme for ikke å overbelaste avfalls- og gjenvinningsstasjoner.

Hva skjedde forresten med den gode gamle bølge 2 av Sars Cov-2 ?
Er den borte allerede? det gikk da veldig så fort. Vi er jo fremdeles i januar og influensasesongen skal jo vare i flere måneder til. Mediene har det festlig om dagen tydeligvis. Nå skal vi bare passe oss slik at vi ikke får det muterte viruset, kun det “mindre farlige gamle viruset”. Da er vi “trygge” og vaksinen hjelper. Den er jo ikke laget for muterte virus kan du skjønne. Fyysj, få bort det muterte da ellers så må Pfiser & Co lage en vaksine upgrade.
Skjønner ikke folk at denne galskapen fortsetter helt til “de på toppen” er fornøyd med drepingen.
Se bare litt på denne videoen her, 28 og ett halvt minutt av din tid er vel anvendt tid.


Minner jo om denne som alle har fått med seg (unntatt trollene da).

Max Egan lager en del bra for tiden.

Og Jeff Berwick med sine Walks & Talks:
1 Like
2 Likes

10 stages of genocide

1 Like

At man innfører maskepåbud mot en pandemi som ikke eksisterer er bare helt utrolig, her bør psykopatene og konspirasjonsteoretikerne på Stortinget stilles for retten og straffes hardt.

Denne Norske filmen som river i filler hele konspirasjonsteorien om korona viruset så til de grader at HEF og Skepsis banden tar alle midler i bruk for å få den fjernet… del del del :slight_smile:

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.