Nyheter MDTV Forum Om Doner

Forskere: - Norsk landbruk blir vingeklippet med EAT-dietten

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/forskere-norsk-landbruk-blir-vingeklippet-med-eat-dietten/

Gjennomføring av EAT-dietten til Gunhild Stordalen kan føre til dramatiske konsekvenser for norsk landbruk, ifølge en fersk rapport. Flere husdyr kan bli historie. Dette skriver Håvard Hjorthaug Vege i Nettavisen. Vege viser til rapporten med tittelen «Klimatiltak i landbruket- en utredning om modeller, karbonlagring og bærekraftig matproduksjon» fra NMBU. Norsk landbruk skriver om EAT-rapporten: EAT:…

5 Likes

Målet ser ut til å være 3D printet kunstig dyrket kjøtt og grønnsaker.


Forskningen gjør stadig store fremskritt på mange ulike fronter, og også innen matindustrien jobber forskerne med ny teknologi som kan få store konsekvenser for samfunnet. Som nettstedet Cnet og australske ABC News melder har det nå skjedd et gjennombrudd som gjør at vi kanskje snart kan spise ekte hamburgere uten behov for å slakte dyr.

Hovedmål
Etablering av hel verdikjede for dyrking av tare og produksjon av trygge og sunne matprodukter for et nasjonalt og et internasjonalt marked hos Seaweed AS, gjennom utvikling og implementering av forskningsbasert kunnskap i samarbeid med ledende kompetansemiljøer.

3 Likes

:rofl::rofl:

Det er komisk hva de vil vi skal spise. Jeg selv gikk i denne fella tidligere. Et år uten kjøtt, fisk og annet. Altså vegansk. Fikk ikke mangler av noe bortsett fra jernlageret som etter et år begynte å tappes. Men vil likevel ikke anbefale noen det med mindre man har noe helseproblemer som er relatert til for mye animalsk innhold. Men det må man nesten snakke med fagfolk om på forhånd!

Det som bekymrer meg mest med sånn diett er helt klart at landbruket blir forvandlet i stor fart. Og hvilke agenda de som ønsker dette har. Mattsikkerhet er uhyre viktig for selvstendigheten til mennesker og uten kontroll på den er vi like mektige som kyr og fe.

4 Likes

Det er den samme som alltid. Større og større maurtue lignende byer. Det kostholdet vi har i dag med prossesert mat tar langsomt livet av oss og er ikke bærekraftig. Alternativet på sikt blir atom reaktor drevet algeproduksjon for 3D printing.

5 Likes

Det ser ut som Vest (unntak finnes) har tenkt å begå selvmord. Russerne vil ikke engang ta i mikrobølgeovner. På norske eldrehjem skal alt gjennom mikrobølgeovn
:nauseated_face:

4 Likes

Ja det er kun tragisk. Du kan spørre vilt fremmede mennesker på gaten om de; 1. har en mat intollreanse 2. om de har en autoimunsykdom og du vil ha 50% sjanse for at de svarer ja.

1 Like

Soviet-union var også svært anti-stråling. Bortsett fra Tjernobyl da… Men det var et uhell. Det er vel sikkert den kunnskapen de har med seg videre.

Men det er nok ikke mangel på kunnskap om radiobølger og andre bølger i vesten, det er nok heller et sterkt ønske om å holde den kunnskapen skjult for hvermansen. Noe de har hatt stor suksess med. Nå får du til og med tannbørster og hvitvarer med wifi. Og neste år kommer den nye modellen, som har den nyere wifin. 4 x bånd.

3 Likes

Jeg har alltid vært skeptisk til mikrobølgeovner selv. Synes det er rart å varme opp maten på den måten. Har blitt ledd av et par ganger selv for å si det sånn. Men jeg synes også det hele er så tåpelig. Du sparer et halvt minutt på å varme opp noe med den istedenfor å varme i kjele eller lignende… Også blir noe overopphetet mens det andre er kaldt i maten din… Og alt blir sånn “svett” og mister farge… nei det er liksom ikke noe fristende heller. Tror det i det minste dreper næringa i maten, og i verste forgifter deg med stråler.

3 Likes

Nedleggelse av store deler av norsk landbruk kan få flere alvorlige konsekvenser.
Resultatet kan lett bli økt underskudd på handelsbalansen i en situasjon hvor Norge samtidig skal omstilles bort fra olje og gass, og samtidig med at strømprisene når stadig nye høyder.

Avfolkning og gjengroing av landsbygda kan få flere konsekvenser. Det kan øke presset på byene pga innflytting til byene som kan føre til økte boligpriser og økt arbeidsledighet. Gjengroing vil føre til økt temperatur i de norske landområder samtidig som også antall skogbranner vil øke i antall og størrelse. Det er bare nok å se til hvordan det er på landsbygda i Sverige. Ikke akkurat gunstig for klima.

3 Likes

Jeg har lurt på hvordan det blir for helsen dersom vi får slikt kunstig dyrket kjøtt, som er dyrket fram fra dyrs muskelceller i et laboratorium. På plussiden er jo at man kanskje slipper mye av den egentlig totalt uakseptable lidelsen som dyr i dag utsettes for i mye moderne industriell kjøttproduksjon. Men samtidig er mitt inntrykk at jo mer høyteknologisk og kunstig - og i det hele tatt, jo mer prosessert - mat er, jo mindre bra er den for helsen. Jeg antar at noe av det som vil avgjøre helsevirkningene til kunstig dyrket kjøtt, er kvaliteten på næringen (det ser ut som flytende næring fra alger er tenkt som mulig næringskilde) og ev. ekstra vitaminer og mineraler som tilsettes kulturen. Og dessuten vil det vel også ha en del å si hvordan kjøttet bearbeides etterpå og om det tilsettes for eksempel konserveringsmidler.

3 Likes

Jeg kan forsikre deg om at dyr i dag har det mye bedre enn de noensinne har hatt det i menneskenes varetekt. I hvertfall i Norge. Mamma fortalte hvordan de måtte sultefore dyrene utover vintrene, slik at det skjedde at de måtte støtte dem når de vaklet ut på beite om våren. Det ble regnet som normalt.
I dag blir du anmeldt.
Det er strenge regler for oppstalling, og renhold, og du blir straffet hardt økonomisk om du leverer skitne dyr. Problemet er at vi har gått fra et system der det var normalt at mange mennesker var innom gården jevnlig, med andre ærend enn overvåkning. Nå er det i prinsippet ingen som får lov å gå dit uten avtale, og det meste av interaksjonen skjer elektronisk. Overvåkningsystemet andre fot er basert på stikk-kontroller, og det er det bare de som holder ting i orden, som bryr seg om.

1 Like

Jeg vet ikke helt. Jeg mener virkelig ikke at alt var rosenrødt før heller, men så du svinedokumentaren på Brennpunkt (eller hva det var) nylig?

Og før fikk vel kyrne stort sett alltid komme ut om sommeren i det minste? Mens i dag er det alt for mange som får unntak for å la kyr få “sommerferie” ute (og okser ser gjerne ikke dagens lys i det hele tatt) og man skilte heller ikke ku og kalv (eller nyklekte kyllinger fra høns) på den måten man pleier i dag. Det er noe av det verste jeg synes vi gjør: å neglisjere dyrebarnas behov for en mor og også morsinstinktene hos hunndyr. Pattedyr har mye de samme instinkter som vi mennesker har når det gjelder dette.

En annen ting er kalver inntil nylig i moderne norsk landbruk har vært systematisk sulteforet pga en regnefeil (og også på grunn av måten de har vært foret på):
http://gardsdrift.no/norske-kalver-får-lite-mjølk

2 Likes

Det er forbrukerne som bestemmer hva vi vil ha. Hvorfor kjøper vi mye av dritten vi spiser? Hvorfor er vi ikke mer bevisste hvem og hvor vi kjøper fra, altså store multinasjonale selskaper kontra mer lokalt baserte? Vi får det vi ber om.

Det samme gjør vi gjennom stemmeseddelen. Så lenge vi har EU-kåte politikere må vi sluke alt som kommer fra Brüssel. Så har vi disse mektige påvirkerne som Gunhild Stordalen med sin agenda. For ei møkkakjerring.

3 Likes

Idag holder Adam Schiff & Co på å bli avslørt av sauene. Sauene vil ikke stemme på politikere som ikke kan si et sant ord.
Trumps rally’er er som Hitler’s taler. Tenk ett Folk og en Furhrer.
Når vi vet at Trump ruster opp saue-armeen med milliarder i nye bevilgninger, tenk sauenes spydspiss.
Begynn så å forestill deg hva sauene planlegger.

1 Like

Jeg deler nok ikke din oppfatning av Trump Kjell. For meg er han det friskeste pustet i am. politikk på evigheter… :upside_down_face:

Jeg tror jo hun virkelig tror på dette prosjektet sitt selv og at hun innbiller seg at hun skal bidra til å redde klimaet.

2 Likes

En arme av (sauer) er en Arme - det som teller.

1 Like

Hva har gjengroing med klima å gjøre? Eller for å si det på en annen måte, er det noe som ikke har med klima å gjøre…:smile:

1 Like

Jeg sier kanskje. Følg pengene som artikkelen gjør, dvs. de multinasjonale selskapene. Penger og makt. Mye, for ikke å si det meste dreier seg om det. Jeg stoler knapt på noen.

3 Likes

Gjengoring har med bla såkalt albedo å gjøre. Åker og eng reflekterer mer sollys enn hva feks skog og granskog gjør. Dette fører til høyere temperatur i områder der hvor det er skog enn der hvor det er åpne landskap. Dette er et ganske kjent fenomen.

I sin tid var Hardangervidda dekket av skog, og det kan rett og slett ha vært skogen som førte til at temperaturen den gang ble høyere her (jeg tror det er noe slikt som at hvis temperaturen øker med en grad så vil tregrensen gå 100 meter høyere). Men det kan også tenkes at Golfstrømmen for 10.000 år siden og deromkring var varmere enn hva den er i vår tid.

Sollys fanges opp og bindes i slikt som planter, gress, kratt og trær. Sollyset bindes her som energi i form av sukker. Men økt mengde av gress, kratt og trær kan samtidig føre til at det lettere oppstår flere og større skogbranner (ved feks lynnedslag), og spesielt når et område begynner å bli avfolket og gror igjen og det ikke lenger er beitedyr tilstede som gresser. Og en skogbrann slipper ut: varmeenergi, sot, aske og CO2. Noe som også påvirker temperaturen og som bla kan smelte is der hvor det feks finnes isbreer i nærheten (og is og sne reflekterer mye mer sollys enn alt annet).

En teori går på at da jordbruket kom til nordlige trakter i verden og store skogsområder ble hugget ned og erstattet med åker og eng, så førte det til at den nordlige halvkule ble avkjølt. Denne avkjøling gjorde at tendenser til global oppvarming i tiden etter steinalderen stoppet opp. Faren med global oppvarming og temperøkning i nordområdene er at Golfstrømmen kan svekkes og deretter kan stoppe helt opp, noe som kan være starten på en ny istid. Iflg statistikken for de siste 4 istider skulle verden trolig allerede ha befunnet seg i en ny isstid, men takket være bøndene og deres innsats så har dette ennå ikke skjedd.

2 Likes