Nyheter MDTV Forum Om Doner

Forfatningsdomstoler i Tyskland: Demonstrasjonsforbud og utgangsforbud er grunnlovsstridige

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/forfatningsdomstoler-i-tyskland-demonstrasjonsforbud-og-utgangsforbud-er-grunnlovsstridige/

Koronatiltakene også i Tyskland er så vidtgående at de innskrenker en lang rekke grunnlovsfestede rettigheter, deriblant forsamlingsfriheten. Hva skjer så om man ønsker å demonstrere mot dette forbudet? Det må være lov, slår den tyske forfatningsdomstolen fast i en dom som tok utgangspunkt i en søknad om å få demonstrere mot forsamlingsforbudet i byen Giessen.…

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.