Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fordeling av ressursene (3)

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/fordeling-av-ressursene-3/

Av Albert Einarsson. Nord-Atlanteren har vært og er et av verdens største matfat. Det er opp til land som Norge, Island, Færøyene, Grønland og Russland å forvalte fiskeriene i hele Nord-Atlanteren. Dette er et enormt ansvar. Hvis disse landene fikk til et forpliktende og utstrakt samarbeid så ville de sammen sitte på en fornybar ressurs…

2 Likes