Nyheter MDTV Forum Om Doner

Forbundet for NATOs krigsofre i Libya er stiftet

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/forbundet-for-natos-krigsofre-i-libya-er-stiftet/

På initiativ fra Khalid el Hamedi, en libysk statsborger som fikk hele sin familie utryddet av NATOs bombing i Libya og andre etterlatte, ble Forbundet for NATOs krigsofre i Libya stiftet nylig. I stiftelseserklæringen til forbundet heter det: «Vi er innbyggere av Libya, og vi har blitt rammet av den smerten som den voldsomme krigen…

4 Likes