Nyheter MDTV Forum Om Doner

For Erna Solberg er IEA viktigere enn Norge

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/for-erna-solberg-er-iea-viktigere-enn-norge/

Når havarerer prestisjeprosjektet «Langskip»? Av Jan Herdal. Timet og regissert: Tre dager etter at Erna Solberg lanserer «Langskip» her hjemme, legger hun fram en rapport for IEA om karbonfangst, og får skryt og klapp på skuldra. Slik bygges en internasjonal karriere. Det norske folk er parkert som statister og stemmekveg. IEA-sjefen Fatih Birol har sine…

6 Likes

Beklagar, men detta är en sann…

Hei

Disse prosjektene med karbonfangst er selvfølgelig bare en eneste stor svindel og et økonomisk svart hull. Det vil definitivt ikke redusere CO2 i atmosfæren.

CO2 er en naturlig del av atmosfæren. Men når man brenner fossilt brensel frigjøres det CO2 som øker konsentrasjonen av denne gassen i atmosfæren. Nøyaktig hvilken innvirkning dette har er det ingen som vet, men å anta at det ikke spiller noen rolle, eller at det er bra, er en påstand som er grunn til å være skeptisk til.

3 Likes

Problemet for dagens politikarar er at svært mange av velgarane har høgare intelligens enn dei.

Landstraum til oljeplatformene og co2-fangst er tidens idioti. Vindkraftverk høver betre i andre land.
Økonomar og ingeniørar bør starte ny industri, ikkje politikarar.

I planeten Tellus si historie er vi no inne i ei lang periode med lavt co2-innhald, så vi toler og treng meir for sunn plantevekst.

2 Likes

Hvorfor er ikke stopp i oljeproduksjonen i Nordsjøen et unisont krav fra norsk miljøbevegelse? Det blir litt vanskelig å ta miljøvernere på alvor når de slåss for elbiler og vindmøller i et land med fem millioner oljesjeiker.

2 Likes

Går nok ikke det. Når bussjåfører ikke er fornøyd med en lønn på 500 000 sier det seg selv at pengekrana ikke så lett lar seg skru av. Og hvordan skal man ellers få råd til en Tesla. For miljøets skyld.

3 Likes

På grunn av isprøver fra Antarktis, som inneholder luftbobler, så kan vi se noenlunde CO2- innhold i atmosfæren noen hundretusen år tilbake i tid. Her er en graf:
fig3-1

1 Like

Luftbobler i rav som er analysert, viser større oksygeninnhold enn vi har nå :
35 % i rav, mens vi har 21 % .
Analyses of the gases in these bubbles show that the Earth’s atmosphere, 67 million years ago, contained nearly 35 percent oxygen compared to present levels of 21 percent.
https://geology.com/usgs/amber/

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.