Nyheter MDTV Forum Om Doner

For å bekjempe rasismen må man først innse at den finnes

Samme arsenikk, men annen flaske og etikett

2 Likes

Sant.
Jeg er enig med deg men hva kan vi gjøre? Det eneste som hjelper er å få stopp på krigene. Dersom Norge driver folkemord er vi nødt til å ta imot de som rømmer fra bombene våre kjære landsforrædere dropper over folk. :+1: Det nytter ikke å klage over tannpine om man ikke tar pinen det er å gå til tannlegen. Så, protest krigene, få slutt på krigene og ingen trenger å forlate sine hjem. Når det gjelder Afrikanske flyktninger, få slutt på vestlig okkupasjon av landene, få slutt på kaoset vesten påfører landene og landene vil klare seg fint uten vår hyklerske hjelp.

3 Likes

Hva som gjør det enda mere vanskelig er at flyktningmottak er også en industri, styrt og eid av filantropkapitalister som beriker seg på andres traumer. En misjonærvirksomhet tynt forkledd som veldedighet

Jan Egeland, Goerge Soros-supporter og generalsekretær for flyktninghjelpen, og Liv Tørres, generalsekretær i norsk folkehjelp var de som hyllet Norges morderiske angrep mot Libya og utrykke et stort ønske om å felle Assad-regjeringen i Syria. Norsk folkehjelp opplevde en nedgang i 2015 pga få asylsøkere og holdt på å si opp ansatte. Med andre ord: En stor flyktningkrise er en velsignelse for dem.

Dette ble dokumentert av Terje Tvedt i boka “Det internasjonale gjennombruddet”

1 Like

Resett
Heinrich tinafor 16 timer siden
Etter en tur på kommentarfeltet her er man ganske sikker på hvor rasistene befinner seg!

Man ser det på hvilke holdninger som får 20-50 opp-tomler = rasisme om hvor “ond” muslimer er. Resett (Frp) er der hvor rasistene samles. Muslimer er ikke “underutviklet”, men “onde”.
Resett forer de samme medlemmene med nyheter om muslimer, men i kamuflert form. Kjernevelgerne på Resett er disse rasistene. Journalistene på Resett er fasaden for rasistene
-The Secret of Our Success
er rasisme

1 Like

Mat ikke trollene er min holdning til dette :slightly_smiling_face:

Det er vel helst de tullingene på kommentarfeltet som er de drøyeste akkurat som de i alle nettavisers kommentarfelter

Men hvis de absolutt vil dumme seg ut så bør de få lov til det

1 Like

Kommentar-feltet forteller oss hvilke holdninger folk flest har. Dermed kan vi antesipere hvem som får stemmene.
Folk stemmer ikke med hodet, men med hjertet.
Ifølge den norske grunnloven - som kan endres etter behov - kan flertallet vedta at muslimer skal straffes [idiotisk rasisme]. Bare det er flertall for det er det lovlig, eller at de utvises en masse.

2 Likes

Ja, selvfølgelig skal man ta hatfulle holdninger seriøse og ikke være helt likegyldige. Det jeg mente var at hvis man skal roe gemyttene på lang sikt og forebygge ekstremisme så må også tullingene få utløp for sine meninger uansett hvor forkastelige de kan være. Anklagelser med det første og politisk sensur er overhodet ikke veien å gå, da havner de dypere i vrangforestillingen om at de har rett og at de liksom er martyrer for ytringsfriheten pluss at vi risikerer at de blir desto mere voldelige

Kanskje jeg er naiv og optimistisk på dette området men så lenge vi har fakta på plass har vi ingen grunn til å frykte dem

1 Like

Jeg tror ikke hat-propaganda sensures på Resett, men omvendt (ikke så lett å bevise det kanskje).
Det Resett ikke vil tåle er kritikk av hva de står for, altså kritikk av rasisme.
NaturalNews er det samme idag vedr. yttringsfrihet = sensur. Selv vil de hevde at de er “fri”.
Bunnlinje: Rasister tåler ikke hat-propaganda selv.

2 Likes

Det kan stemme. Hvis jeg ikke husker feil var det en skribent her, Jan Hårstad(?), som fikk sine israel-kritiske kommentarer sensurert på resetts kommentarfelt. Resett, som du sikkert vet, er sionist-tilhengere og er proppfulle av anti-Palestinsk propaganda. Men å hevde noe slik? Hvordan våger jeg? Det må være, du gjettet riktig, “anti-semittisme”. Og de mener vi er politisk korrekte :roll_eyes:

Når jeg nevnte sensur mente jeg det generelt, forresten :slightly_smiling_face:

2 Likes

Takk til Steigan som river hersketeknikkene til eliten i filler med fakta. :slight_smile:

Men ren fakta er at rasisme ikke eksisterer, rasisme betyr at du mener at andre mennesker er undermennesker og mindreverdige individer ut fra hudfarge.
Det er ingen i deg med sine fulle fem som mener seriøst at har du en annen hudfarge så er du likestilt med et dyr.

At India der alle har samme hudfarge liksom er det mest rasistiske landet blir bare hysterisk morsomt. :slight_smile:

Rasisme føyer seg bare inn i listen til makteliten over ting de profitterer på som ikke eksisterer som Korona, Klimakrise, zika krise osv osv … Det makteliten gjør er det samme som det har gjort siden livets vugge startet, de selger skam til folket for å kontrollere, undertrykke og flå dem.
verden vil bedras :slight_smile:

1 Like

Bytt ut “rase” med “kaste” så er vi inne på noe. Men “untermensch”-prinsippet forblir det samme. Og spesielt morsomt er det ikke

1 Like

Prinsippet om at alle mennesker er like mye verdt må jo bety at ens fiender er like mye verdt som ens venner. Er dette en rasjonell holdning til verden?

2 Likes

Snodig svar. Hva var relevansen her?

1 Like

Det er riktig det Terry, men det har jo ikke noe med rasisme å kjøre, å synes at andre er duster for at de bor på fjellet, ved sjøen, kler seg med merkeklær, liker å gå på turer, har mer penger enn andre osv har ikke noe med rasisme å gjøre, rasisme betyr at tro at har du en annen hudfarge så er du et mindreverdig tilbakestående dyr.
Vi hatet de som bodde i nabo bygda som Alvdal og Tynset, men det har jo ikke noe med rasisme å gjøre.
Man har en svært alvorlig sinnslidelse om man kaller alt og alle for rasister.

Men ekte rasisme finnes faktisk, Makteliten tror de tilhører en utvalgt rase med Nephilimer blodslinje i seg og de ser på oss mennesker som søppel, biomasse, slaver, som de selv sier: Hadde det ikke vært for at de trengte slaver så hadde de utryddet oss for lenge siden.

Skal man fjerne rasismen i verden så må vi ta ut makteliten og ta verden tilbake til menneskeheten!

1 Like

Med all respekt å melde, er ikke dette en selvmotsigelse?

Enig. Det er helt usaklig og useriøst å ty til disse alvorlige anklagelser hele tiden uten grunn

Hva jeg prøver å si er at før i tiden har rasismen i den vestlige verden vært et politisk våpen brukt av makthaverne for undertrykkelse men i dag er den taktikken datert, derfor tyr de til andre avsporingsmidler som flere folk har vanskelig for å gjennomskue

Tilbake til India: Det har faktisk forekommet pogromer mot muslimer beordret av presidenten Narenda Modi. Men hovedsaklig pågår det der også en klassekrig/klasseforfølgelse, bare med et religiøst motiv, altså: Kastesystemet. Hvis man er født i en familie med lavere økonomisk status enn din nabo har de rett til å forfølge og trakassere deg ustraffet(!). De som er fattige blir stemplet som “de forkastelige”. Hvorfor blir de forfulgt? I følge ortodoks hinduisme sies det at hvis man er født fattig er det en velfortjent straff for å ha vært et dårlig menneske i ditt forrige liv. Dette skal liksom være reinkarnasjon og karma

Arundhati Roy har skrevet mye om dette i sine artikler og dokumentarbøker som “the doctor and the saint”(2017)

1 Like

Dette kunne være rett ut av lærebøkene våre på skolen, som frekt hevder at hvis man ikke tenker som oss (norsk skole), så er man tilbakestående og overtroisk.

1 Like

I Krig er man jo tvunget til å velge.

1 Like

Viktig å tolke tingene riktig.
Denne ukrainske sangen har jeg oversatt til norsk, bare for kuriositetens skyld, for å se hvordan det ville ta seg ut .

De norske nasjonalistenes
kampsang.

Vi var født, inn i en stor tid
I krigens brann, I brannens ild,
Vernet for oss var smerten, ved å miste Norge,
Føde for oss ​​var vårt raseri og sinne mot våre fiender.

Og slik går vi inn i kamp for å leve
Harde, sterke, uknuselige som granitt,
For tårer har aldri gitt noen sin frihet,
Men den som er en fighter, han erobrer verden.

Vi ønsker ikke, ære eller betaling.
Betaling for oss er gleden vår i kamp!
Det er søtere for oss å dø i kamp,
Enn å leve i lenker, stum som en slave.

Nok av ruin og uenigheter,
Våg ikke gå mot en bror, i broderkamp!
Under det røde hvite og blå flagget av frihet
Vi vil forene, hele vår stolte nasjon.

En stor sannhet - for oss alle er enheten,
En stolt oppfordring, til vår nasjon gir vi !
Landsmenn, vær tro til døden,
For oss overgår Norge alt!

Før oss inn i kamp, ​​til de falne kjempers ære.
For oss er den høyeste lov - befalingen :
"En uavhengig norsk nasjon
Fri og sterk, fra Nord til syd "

3 Likes

steigan.no kunne bli en hub for ikke-dekandent musikk?

and the home of israelies

the home of Waffen SS

Da nazistene bygde en postkrig-sivilisasjon hentet de kvinnene fra Ukraina. Nå er de 100 år foran oss.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.