Nyheter MDTV Forum Om Doner

Foodora-sykkelbudene i streik for tariffavtale


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/foodora-sykkelbudene-i-streik-for-tariffavtale/

I tre år har sykkelbudene i Foodora ønsket seg tariffavtale, men selv ikke meklingen på mandag brakte partene nærmere hverandre. 102 sykkelbud har lagt ned arbeidet. Fri Fagbevegelse skriver: Foodora er en matformidlingstjeneste der kunder kan bestille mat fra restaurant som deretter blir hentet og fraktet til kunden fortrinnsvis med sykler. Foodora ble grunnlagt i…


#2

Det er vel det som tidligere ble kalt kulier.
Det er tvilsomt om en boikott fra LO-organiserte vil bite noe særlig. De tilhører liksom ikke kundekretsen.