Nyheter MDTV Forum Om Doner

Folketinget i Danmark: Arbeidsgivere kan pålegge ansatte å teste seg

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/folketinget-i-danmark-arbeidsgivere-kan-palegge-ansatte-a-teste-seg/

Folketinget i Danmark har vedtatt en lov som gir arbeidsgivere rett til å pålegge ansatte å teste seg for covid-19. Og den som ikke følger pålegget kan bli sagt opp. Loven ble vedtatt 19. november 2020, og det var et overveldende flertall for den. Enhedslistens sju representanter stemte avholdende, og det var bare representanter på…

2 Likes

I Norge kjører vi 40 sykler. Jeg har mail på dette fra norsk Lab:

Vår avdelingsoverlege, xxxxxxxx, ved Mikrobiologi og smittevernavdelingen på yyyy uttaler følgende på ditt spørsmål:

Det kjøres 40 sykler på PCR-apparatene på zzzz. Dette er standard.

I tillegg er alle analyseplattformene en del av eksterne og interne kvalitetsvurderinger, og vi utveksler prøver med Folkehelseinstituttet for å sikre god kvalitet og lik nasjonal standard.

4 Likes

Og i Norge er det nå et forslag ute på høring med kort frist om at vaksinasjon mot Covid-19 skal registreres elektronisk umiddelbart etter vaksinasjon, og kunne slås opp i mobilvennlig format.

Legges det opp til et regime der man må vise vaksineapp for å få gå på jobb eller få tilbake sine grunnlovsfestede rettigheter (reisefrihet, forsamlingsfrihet)? Regjeringen har allerede sagt at vaksinasjon skal være frivillig, men veien er kort til “frivillig tvang” der man møtes med argumenter som “det er frivillig å vaksinere seg, og det er også frivilllig å reise ut av kommunen man bor i”. Hvis man først har et system med godkjenningsapp er veien kort til et kinesisk Social Credit Score-system der man får “ikke godkjent”-stempel i appen for f.eks. å overføre penger til forbudte mottakere eller “spre falske nyheter” (kritisere regjeringen).

6 Likes

God kvalitet ?

FHI sier selv at 14 av 15 positive prøver er falsk positive.
En feilmargin på hele 96%.

Hadde de brukt krone og mynt isteden så ville de i det minste fått 50% rett.

Det rette tallet er så klart 100% siden det ikke eksisterer noe koronavirus.
Om noen skulle mene noe annet så flommer det over av milliondusører til den som blir først i verden til å bevise at viruset faktisk eksisterer.

2 Likes

Din kritiske kommentar har ført til at du har fått redusert sosial poeng scoren din som fører til at du ikke får lov å handle på dagligvarebutikker eller reise til du er kommet opp i sosiale poeng.

Hilsen FN

1 Like

Takk for at du deler dette.

I Nederland byttet de fra 30 til 35 sykluser etter sommeren. De gikk også fra å bruke tre sekvenser de leter etter til kun én. Grafen deres over antal tilfeller indikerer en ganske stor effekt:
IMG_20201120_221859

Norges økning er en del mindre, men det er noe å holde øye med. Også dette med antall sekvenser de sjekker for er av verdi å vite. Sto det noe om det?

3 Likes

Flere tester, flere tester positive. En måte å manipulere tall på. Lurer på om noen har en global oversikt og eventuelt hvilke tester de bruker.
Det som er merkelig er at jeg har lest flere steder at de ikke har noen spesiment av viruset. Hvordan tester man på noe man ikke har spesiment på?

2 Likes

Bra info. Går det an finne noen offisiell oversikt over PCR sykler per land? Dette er jo av helt avgjørende betydning for antall «smittede». Hvis de driver å endrer på syklene er det jo helt håndfast bevis på manipulasjon.

4 Likes

Det står nokså utførlig om dette her:

3 Likes

Takk for dette med informasjon om dette med 1 eller 3 sekvenser. Det var noe jeg ikke var klar over før nå så jeg spurte ikke…

Det tok meg 2 måneders seig kamp mot det norske byråkratiet å få ut dette tallet 40.
Deriblandt mot et særdeles vrangvillig FHI som plent nektet å oppgi dette. Har ikke følelsen av å spille på samme lag som FHI for å si det sånn.

Man kan jo mistenke at disse testene slår ut på influensa i og med at influensaen forsvant samtidig med at man begynte å teste med PCR.
https://apps.who.int/flumart/Default?ReportNo=10

influensa

5 Likes

Tusen takk for at du delte. Ser ut som enda en gullgruve ute på nettet.

2 Likes

Meget interessant. Tusen takk thomask.

2 Likes

Dette er relativt eksplosivt stoff hvis det faktisk stemmer. Kunne du vurdert å legge ut en skjermdump av svaret med vesentlige navn osv sladdet ut?

40 sykler er helt meningsløst og testen mister all verdi ved så mange sykler. Rundt 30 ser ut til å være hva som lar seg vitenskapelig forsvare, 35 kan være problematisk også men 40 er spinnvilt.

4 Likes

Det jeg skriver nå står i Off-Guardian-artikkelen, men den er lang, så for de som ikke orker å lese vil jeg gjerne gi et kort sammendrag av akkurat dette med antall sekvenser man ser etter, for det er utrolig viktig at så mange som mulig vet dette.

Det er visst fire sekvenser man kan se etter for å finne SARS-COV-2, de heter RdRp, S, N og E. Alle PCR-tester ser etter en kombinasjon av en eller flere av disse sekvensene. Men saken er at disse sekvensene ikke er unike for SARS-COV-2, man finne i hvert fall tre av dem igjen i flere andre genomer lagret gennanken til amerikanske NIH:

If we search for the RdRp SARS-CoV-2 sequence it reveals 99 human chromosome with a 100% sequence identity match. The Orf1ab (E gene) returns 90 with a 100% sequence identity match to human chromosomes.
Doing the same for these sequences with a microbial search finds 92 microbes with a 100% match to the SARS-CoV-2 E gene and 100 matched microbes, with a 100% sequence identity, to the vital SARS-CoV-2 RdRp gene.

For S-genet eksisterer det 97 100% matcher hos mikrobielle gensekvenser, og 86 100% matcher i det menneskelige kromosomet.

Antall matcher for N-sekvensen nevnes ikke, men det er uansett ikke nødvendig å bruke alle fire sekvenser for å diagnostisere covid19 i følge WHOs retningslinjer, som lyder:

An optimal diagnosis consists of a NAAT [nucleic acid amplification test] with at least two genome-independent targets of the SARS-CoV-2; however, in areas where transmission is widespread, a simple single-target algorithm can be used……One or more negative results do not necessarily rule out the SARS-CoV-2 infection.

Og i følge en marokkansk studie de refererer til, økte andelen positive tilfeller blant en gruppe pasienter med antatt covid19 fra 9%, til 18%, og til hele 73%, dersom antallet gensekvenser brukt som kriterie senktes til henholdsvis tre, to, og én gensekvens.

2 Likes

Det Nederland gjorde etter sommeren tilsvarer altså en helt enorm økning i antall positive tilfeller uavhengig av det reelle smittenivået, så dette er det viktig å finne ut av også når det gjelder Norge og andre lands (eventuelle endringer av) protokoller.

2 Likes

Helt enig. Vi må vite antall sykler som brukes, og ikke minst må vi vite når retningslinjene til laboratoriene for sykler endres. Hvis dette blir offentlig informasjon kan man stille spørsmål om hvorfor protokollene er som de er, når de har blitt endret og hvorfor.

2 Likes

Ja, men som sagt, det handler ikke kun om antall sykler, men også antall gensekvenser de leter etter (1, 2, 3, eller 4). Dette må vi også få vite.

Og ikke minst hvor mye de tester.

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.