Nyheter MDTV Forum Om Doner

Følelser og forakt. Hva er en egenandel?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/folelser-og-forakt-hva-er-en-egenandel/

Av Eva Thomassen. Norge ligger på verdenstoppen i bistand kanalisert gjennom frivillige organisasjon. Norge er det landet som gir mest bistand pr capita. Egenandel og folk flest For å få tilskudd fra UD til «demokratifremmede» tiltak i land som trenger «demokrati» må visse kriterier være oppfylte for norske bistandsorganisasjoner. Som en hovedregel betaler staten (ved…

2 Likes