Nyheter MDTV Forum Om Doner

FNs fattigdomsutsending ble sjokkert over fattigdommen i USA

Originalt publisert på https://steigan.no/2017/12/fns-fattigdomsutsending-ble-sjokkert-over-fattigdommen-i-usa/

FNs spesialutsending for ekstrem fattigdom, Philip Alston, slår alarm. Han er sjokkert etter å ha reist rundt i USA i to uker for å observere fattigdommen i landet. (Se Alstons uttalelse her.) Det er Aftenposten som skriver dette. – Den amerikanske drømmen er raskt i ferd med å bli til den amerikanske illusjonen. USA har…

2 Likes

Så… rart det er jo kun 4.1% arbeidsledighet;)

U.S. unemployment drops to lowest in 17 years

1 Like

Det viktigste er nok inntektsandelen til de fattigste som iflg Piketty også er sjokkerende elendig. På toppen av dette kommer opiat epidemien (som big pharma står bak). USA er vel rett og slett på vei mot sosialt sammenbrudd sammen med økonomisk sammenbrudd. Landet er satt tilbake til situasjonen før krakket i 1929. Det tragiske er at historien gjentar seg på denne brutale måten. Og intet har man tydeligvis lært.

Skattereformen til Trump vil trolig bare kunne ha en positiv effekt hvis USA samtidig innfører økt toll på (deler av) sin import.

2 Likes

Wall Street bankkartellene som er kjernen i den globale finanskapitalen, vil eksportere deres røverkapitalisme til resten av verden, og har lykkes godt med det. Bare se hvordan statsgjeld-våpenet har blitt brukt av IMF til å innføre denne markedsøkonomien i latin- Amerika, Asia og Afrika. Den amerikanske befolkningen er selv dens ofre som vi kan se, for selv om bankkartellene er USA basert, er det intet unntak for den amerikanske befolkningen.

Nå skal den europeiske befolkningen utsettes for det samme som amerikanerne, dette ser vi har kommet lengst i de land i Europa som har vært medlem i EU lengst, som i Tyskland hvor en stor del av arbeiderklassen har blitt arbeidende fattige. Andre overnasjonale avtaler utformet av USA finanskapitalen som TISA og TTIP skal overgi lands selvråderett og suverenitet over egne ressurser.

Her på berget ser folk ingen farer, mange tror at norske velferdsordninger, og gratis helsestell og skole er politisk grunnfjell her i Norge, en hører ofte “det er vel det samme hvem som styrer, det blir vel ikke noen forandring allikevel”.

De ser ikke faren fra feks Frp, det mest markedsliberale partiet, og et stort parti, som inviterte representanter fra Tea Party bevegelsen, som er imot at fattige skal ha rett til helseforsikring, til sin valgkamp i 2013. Vi har hørt mer enn en gang sentrale politikere i dette partiet ønske seg skolepenger, at folk skal betale for skolegangen, og spare til egen pensjon selv, av lønninger som presses nedover.

Uten at det vekker mye oppstyr blant unge eller eldre, nordmenn har hatt det så godt i flere generasjoner at de ikke kan forstille seg at slikt kan skje her i Norge. De har ikke fått med seg at AP nå også er et markedsliberalistisk parti, og ikke sett hva feks APs søsterparti gjorde i Tyskland, de raserte den tyske velferdsstaten.

Amerikanske tilstander får vi også hvis vi ikke klare å holde den globale finanskapitalen unna. Vi må ha landegrenser, råderett over egne ressurser, og ikke la overnasjonale organer sette styring over dette til siden, som EU, TISA og TTIP.

Hvordan befolkningen kan advares i tide er et godt spørsmål, alt venstre når ikke mer enn et par prosent av leserne. Den globale finanskapitalen eier vestlig presse og media, og dikterer hva folk skal vite, det ser vi, hvordan levestandarden for arbeideklassen går nedover i EU, og TISA og TTIP er ikke tema i norsk MSM og heller ikke i NRK.

3 Likes

Ja, de offisielle tallene sier 4.1%, men en del kilder mener at bakgrunnen for de offisielle tallene er feil, de har med vilje blitt beregnet ut ifra feil statistikk. Mange kilder som har regnet på andre måter de mener er mer riktige, får tall på 23% (!), det er i tilfelle svært nær arbeidsledigheten under Depresjonen, som skal ha vært på 25%.

1 Like

Ja, det var litt ironi i brist på bedre. Det det blir verre og nære på samtlige som leser denne bloggen har nok lært seg at offisiell statistikk er opålitlig mange ganger pga politisk “korrupsjon” av såkalte oberoende kilder. Se bare på den Norske NAV statistikken…

1 Like

Bildet viser Alston som går langs en gate hvor hjemløse bor i telt, og da forstiller en seg fra et europeisk ståsted at dette bare er folk utenfor arbeidslivet. Foruten det sosiale sikkerhetsnettet og velferdsordningene vi har her i Norge, så vil det raskt ende i hjemløshet i USA. Men mange amerikanere med arbeide er “working poor”, og mange med arbeide er også hjemløse.

Mange ansatte hos Disneyland må sove i bilene sine, fordi lønnen er så lav at de ikke kan betale husleie eller betale på et boliglån. Mange med minimumslønn “working poor” i USA, kan fortelle at de får ikke endene til å møtes selv med to eller tre jobber, kan ikke spare til pensjon, kan ikke betale skolepenger for college til barna, har ikke råd til sykeforsikring, og har ikke penger til bilreparasjon hvis bilen bryter sammen, som er eneste måte for mange å komme seg på jobb.

Dette er et annet USA enn det bildet vi får fra tv skjermen i form av såpeserier, sitcoms og filmer, som gjør at mange drømmer om et liv i USA. Så effektiv er det fremste propagandavåpenet - fjernsynet - til å få mange til å tro at USA er landet hvor det flyter av melk og honning. Men det er det bare for de som tilhører øvre middelklasse og oppover.

3 Likes

“America will never be destroyed from the outside. If we falter and lose our
freedoms, it will be because we destroyed ourselves.”

  • A. Lincoln
1 Like