Nyheter MDTV Forum Om Doner

FN:s ramverk för migration – gästarbetarsystem förpackat som humanism

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/fns-ramverk-for-migration-gastarbetarsystem-forpackat-som-humanism/

Av August Eliasson. Nästa vecka väntas en stor majoritet av FN:s medlemsstater godkänna ett globalt ramverk för migration. Förpackat som humanism och mänskliga rättigheter ska undertecknande länder främja arbetskraftsimport. Denne artikkelen av August Eliasson ble først publisert i Proletären. Efter att först knappt ha uppmärksammats alls har FN:s ramverk för migration de senaste veckorna blivit…

2 Likes

Alt er det stikk motsatte av hva det blir presentert som. Akkurat som Orwell beskrev det.

2 Likes

Siste utspill :
INNVANDRINGSSTRID I REGJERINGEN:
Frp presser Søreide til Stortinget
Søreide møter i Stortinget 13. desember,
FRP-JUBEL: Jon Helgheim mener Stortinget må være med å avgjøre om Norge skal signere FN-avtalen.
Forhandlingene om plattformen har pågått i snart to år, og avsluttes på en FN-konferanse i Marokko 10. desember.
Den globale migrasjonsplattformen skal etter planen vedtas på et møte i FNs generalforsamling i New York 19. desember.
– Dersom Stortinget velger å stemme ned avtalen så rekker vi det. Frp vil ta stilling til hva vi vil gjøre etter redegjørelsen, sier Helgheim.
Dramaet neste akt.

1 Like

Kapitalismens fire friheter er de samme som EUs fire friheter, fri flyt av uregulert kapital, fri flyt av billigst tilgjengelig arbeidskraft, varer og tjenester. Migrasjonsavtalen gir kapitalen mulighet til å også hente arbeidskraften der de vil som fra Øst-Europa, få arbeiderne som er utdannet i hjemlandet, og så kan hente de derfra til der de vil ha dem til å arbeide for den laveste lønnen med de dårligste betingelsene.

Hjemlandet betaler utdannelsen, og kapitalen får de faglærte til laveste pris. Statene utarmes, også for egen faglært arbeidskraft, og kapitalen får gevinsten. Det er fri flyt av arbeidskraft med en humanitær glasur, og motstand kan avises som rasisme eller fremmedfiendtlighet, og MSM fremstiller det som en vinn-vinn situasjon.

1 Like

Jeg ser også for meg at en mengde fattige vil bli lurt hit med fagre ord om en bedre fremtid, men i stedet ende fanget i grov utnytting og en håpløs gjeldssituasjon dersom de og familien må låne penger til reisen. Antagelig vil vi også få en ny “liga” av tiggere som lever i fornedrelse, sult og elendighet i våre kalde gater, i tillegg til dem vi allerede har fått fra Europa.

1 Like