Nyheter MDTV Forum Om Doner

FN-kommisjon: Israel skjøt med vilje mot barn og journalister

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/fn-kommisjon-israel-skjot-med-vilje-mot-barn-og-journalister/

FNs uavhengige kommisjon for å undersøke Israels opptreden under de palestinske demonstrasjonene mot grensegjerdet til Gaza i mai 2018 har kommet med en krass fordømmelse av Israel. I erklæringen fra kommisjonen heter det: Kommisjonen har gode grunner til å anta at under «Great March of Return» begikk israelske soldater brudd på internasjonale prinsipper for menneskerettigheter…

5 Likes

Kan være krigsforbrytelser, et for forsiktig ordvalg. Hvis ikke det å skyte rettede skudd med rifler med kikkertsikter mot ubevæpnede forsvarsløse mennesker er krigsforbrytelser, hva skal det da kalles? Dette var ikke upresise byger med kuler fra mitraljøser mot angripende folkemasser.

Skytterne fra IDF lå i dekning bak muren og bedrev blinkskyting mot ubevæpnede folk som holdt plakater og ropte appeller, de angrep ikke. Det er mord og skal omtales som mord, og de ansvarlige generaler og politikerne som ga ordren må stilles for retten i en internasjonal domstol.

4 Likes

Du er håpløs kunnskapasløs Steigan!

Israel har rett på hele området Palestina. Det ser vi av San Remo avtalen fra 1920, som ble ratifisert av folkeforbundet i 1922. Den har aldri blitt opphevet.

Når FN setter Saudi-Arabia til å få lederverv i FNs menneskerettighetsråd, viser det FN-organisasjonens ibeboende holdninger. Du kan ikke stole på FN, fordi det er for mange muslimske land der. Er det de du heier på?

At noen blir skutt i en krigssone burde ikke være overraskende for noen. Hvorfor drasser araberne/palestinerne med seg barn, kvinner og journalister inn i en krigssone? Det er jo å be om trøbbel. Så vil du gi de sympati? Her har du meget historie at lære Steigan !

Så la oss gjøre det - prompto! Israel er en illegitim stat, født av utukt.

En skal kjenne treet på frukten, sa Jesus Kristus.

1 Like

Skjønner du ikke? Israel har rett på hele Palestina!