Nyheter MDTV Forum Om Doner

Flytende NATO-norsk

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/flytende-nato-norsk/

Av Terje Alnes. Det er utviklet et helt nytt språk til bruk i forsvars- og sikkerhetspolitikken. NATO-norsk er beslektet med orwellsk nytale og verbalt tåkeprat, men kan tidvis også minne om god, gammeldags propaganda. Mange mener nå å kunne påvise utbredelsen av et helt nytt språk, noe som må karakteriseres som en lingvistisk begivenhet. Dette…

4 Likes

Brilliant skrevet, og helt korrekt slik tingene er blitt forskrudd i vår tid.

Det eneste som trolig kan stoppe denne US genererte krigshissingen og galskapen er Russland - Kina.
Og trolig at EU - etter Brexit - snur seg til avtaler med CIS. Dette vil trolig etter hvert dra med seg mange andre land.
Og store deler av verden slik isolerer USA / (Storbritannia), og får endelig avsluttet the global US economical/military Hegemony Empire. Den i særklasse største - og eneste - trussel mot verdensfreden i vår tid.

1 Like

Istedenfor baser så kalles det for noe slikt som tilstedeværelse av utenlandske soldater som driver med militær opptrening under (barske) norske forhold, og det er ikke snakk om permanent tilstedeværelse i og med at denne tilstedeværelsen skjer på rotasjonsbasis med stadig utskiftning av soldater. For å motvirke slik manipulerende tåketale bør man heller snakke om at det er en permanent rotasjonsordning.
(Altså permanent tilstedeværelse av utenlandske soldater som hele tiden skiftes ut med nye utenlandske soldater, slik at man får inn soldater i Norge som bla har krigserfaring fra div slagmarker rundt omkring i verden, samtidig med at det også blir et stort antall soldater i verden som har erfaring med operasjoner i Norge som feks på Værnes og som på kort varsel kan omdisponeres til Norge ved krise eller krig - en veldig effekt løsning).

Evig krig for evig fred!

1 Like