Nyheter MDTV Forum Om Doner

Flaut møte i sannhetsministeriet arrangert av Den amerikanske ambassade

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/flaut-mote-i-sannhetsministeriet-arrangert-av-den-amerikanske-ambassade/

Av Gro Finne. Møtet på Litteraturhuset onsdag 12 august forløp ikke helt som forventet? Vår utsendte medarbeider Gro Finne ville dekke møtet om «Big little lies» på Litteraturhuset for steigan.no, men hun møtte stengte dører. Som en av svært få fulgte hun derimot møtet på streamet video. Her er hennes reportasje. Litteraturhuset onsdag 12 august.…

5 Likes

Det er vel også logisk nok at tilhengere av å ødelegge naturlandskap, dyre og fugleliv i en slik massiv skala er mer eller mindre følelsesmessig avstumpet. Jeg fikk en gang med meg et foredrag som vår mest anerkjente hjerneforsker, Per Andersen (1930-2020), holdt ved UIO. (Den eneste nordmann som har blitt medlem av både Royal Society i Storbritannia og National Academy of Sciences i USA.) Det var ved Institutt for kjønnsforskning. Det jeg husker er at han sa at følelser er en form for intelligens. Eksemplet han brukte var omtrent slik: En person er på vei til et busstopp og ser at det allerede står noen der, og får på god avstand en “uforklarlig” følelse av noe urovekkende. Tryggest å krysse over veien og gå videre. En annen person kommer kort tid senere til samme busstopp og går rett frem og blir slått ned og ranet av det person nr.1 opplevde som en urovekkende skikkelse. Hjernen min har nok forsåvidt allerede forlengst kategorisert Kristoffer Egeberg som en “tvilsom skikkelse”, men nå er han jammen også assossiert til forveksling med den urovekkende overfallsmannen i professor Andersens lille historie . Det gjelder forsåvidt samtlige hos Faktisk.no. De har - på vegne av de overgriperne de opptrer på vegne av - faktisk stilt seg opp i offentligheten med den klare hensikt å “overfalle” og det nettopp på en måte det ikke umiddelbart er så lett å gjennomskue. Men her ble ihvertfall noe tydeligere. Manipulerende tale hvor menn forsøker å feie vekk motstand som “bare følelser”. Det er psykopaters og voldtektsmenns “logikk”.

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.