Nyheter MDTV Forum Om Doner

Flate kurver og tørre tall

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/flate-kurver-og-torre-tall/

Dr. philos. Knut Erik Aagaard Av Dr. Philos. Knut Erik Aagard. Her er nøkkelgrafen: Flatten the curve. Den røde kurven viser at helsevesenet bryter sammen, den blå viser at helsevesenet overlever (men ikke pasientene). Feilene i resonnementet er mange: For det første: Dette er et nytt, ikke-studert virus. Fordi det er nytt, er ingen immun.…

1 Like

Så lenge mange er smittet uten å vite det vil viruset overleve og spre seg uansett, med mindre 100% blir testet umiddelbart. Det er en uoverkommelig oppgave i Kina, India, og fattige land i Afrika. Selv på Island er bare en liten brøkdel testet per dags dato.

I Kina frykter myndighetene en ny oppblomstring av covid-19 i Wuhan.

Jeg er enig med deg i at det må strenge tiltak til. Men selv de strengeste tiltakene blir i praksis bare en «utflating av kurven» kan det se ut til. (At vi altfor sent ute er en annen sak.)

Vi forveksler teorier, løgner og illusjoner med fakta alle som én, hver eneste dag. Det er menneskelig. Hvis alt her i verden hadde vært fakta, og alle definerte seg sjøl og verden etter dette, ville det ikke vært mye dynamikk. Det ville vært en ganske død tilværelse.

Alle burde vite at «vitenskapen» er faktabasert men dynamisk, at teorier stadig står for fall. Men teorier er veldig gode å ha for å forklare verden - og vite hva vi skal og kan gjøre. Jeg tror vel først og fremst vi skal gi covid-19-viruset, eller naturen sjøl, hovedæren for å ha spredd seg.

Nei. Så lenge Rt holdes under 1, så vil det dø ut.

Sånn er regnestykket ja. Men er det mulig? Kina er redd for en oppblomstring i Wuhan. Rike vestlige land, ikke minst Norge, kan greie det. Men vi vil måtte leve med stengte grenser veldig lenge, og vi vil få noen stygge scener i fattige land. Jeg er enig i at vi må prøve å få det til i Norge. Selv om det i praksis bare vil føre til en utflating av kurven, er det nyttig - det nest beste. Så får vi håpe på en vaksine.

Ja, men stengte grenser er det ikke umulig at vi ma ha uansett.

Jo flere som blir smittet, jo større sannsynligheter for mutasjoner, og det evolusjonære presset er nok ikke mot større overlevelse av den infiserte når inkubasjonstiden er så lang, men heller mot at man er mer smittsom under inkubasjonstiden og eller en lengere inkubasjonstid, og forhåentligvis flere asymptomatiske. Når folk først blir syke, så slutter man å smitte andre slik som karantene virker nå.

Jeg vil heller ha stengte grenser. :slight_smile: At folk må sitte i karantene etter besøk i eksotiske land er ikke verdens undergang for andre en globalistene.

Å organisere samfunnet slik at smitte blir vanskeligere, virker mot alle farsotter. I gamle dager hadde de høyere klassene på toget småkupeer, sikkert delvis pga. smittefare. Kjøpesentre vil kanskje dø, og om utingen med å klemme på fremmede blir borte, er det ikke meg i mot.

1 Like

Jeg håper på at de permitterte bruker tiden til å utforske det å starte nettbaserte arbeidsplasser, hvor man knytter sammen nettverk hvor man jobber på tross av avstander, (kanskje en fordel å bo i samme landsdel, så de lettere kan møtes fysisk av og til ) og ellers samarbeide online med andre i samme situasjon mens de venter. Noen er kreative med arbeidsplassen sin og finner nye metoder.
Kanskje det er en ide å benytte denne muligheten under her til å starte med, så kan man poste den siden man lager ( i linken ) på en blogg.
https://no.simplesite.com/default.aspx

2 Likes

Dette var da en voldsom kronikk. Det er ihvertfall EN ting vi vet: Vi vet hvor mange som er døde av en uvanlig lungebetennelse, og at dette tallet gjenspeiler antall smittede i befolkningen rundt 4 uker tidligere. Man famler altså ikke i blinde over hvor mange som kan være smittet, med en gitt dødelighet på e.eks. 5 % kan man lage en omtrentlig graf over hvor mange som var smittet da de døde ble smittet. Nullpunktet i denne grafen blir når smitten kom til dette landet.

Om det har forekommet enkelte dødsfall som helsevesenet ikke har fanget opp før pandemien var et faktum, er en annen sak, noen hevder Nord-Italia hadde noen merkelige dødsfall november 2019, og kineserne ser på muligheten at amerikanske soldater kom med smitten til Wuhan. Dersom folk begynte å dø uventet og i mengder slik som nå, ville de respektive helsevesen registrert dette ganske raskt.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.