Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fisken er folkets felles eie


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/fisken-er-folkets-felles-eie/

Av Frode Bygdnes. Motsetningene mellom felles eie av fisk og kapitalens eiendomsrett, økes med Regjeringas kvotemelding. For det første sementeres den private høstingsretten av havets ressurser. For det andre åpner de nå for en kvotebank der en rettighet felleskapet har tildelt enkelte, nå kan leies ut. Verdien av fisken er nå kvoterettighetene. De som har…


#2

Men gjett om de kommer til å prøve, eller i det minste sørge for at vi må betale. De gir seg ikke før de har satt en pris på alt.