Nyheter MDTV Forum Om Doner

Finland vil bygge "jernbane til Kina" via Kirkenes

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/finland-vil-bygge-jernbane-til-kina-via-kirkenes/

En finsk-norsk jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes, som kan frakte godstrafikk på vei til og fra Kina, er et langt steg nærmere virkelighet, skriver E24. Nettavisa skriver videre: – Den arktiske jernbanen er et viktig europeisk prosjekt som vil skape en tettere kobling mellom det nordlige, arktiske Europa og det kontinentale Europa, sa Finlands transport-…

2 Likes

Kanskje Finnmark bør slå seg sammen med Finland og heller bli en del av Finland?
Litt fleipete, men Finland og Kina kan komme til å bety mer for utviklingen i Finnmark enn det Oslo klarer å gjøre til tross for alle pengene i oljefondet.

1 Like

Dette er en historisk sjanse for Finnmark og hele nord-norge!
Men her skal det spares, her skal finnmarkingene kues og frataes all økonomisk styrke.
For en Polar silk road er en historisk satsing som vil ÅPNE hele sibir for kinesisk kapital (og stenge amerikansk og EU kapital ute).

Vi kan velge å være med - eller finnene finansiert av kineserne kan velge å bruke Murmansk eller Petsjenga i stedet.
I den siste fjorden ligger en av russernes viktigst marinebaser (husk hva Krim betyr for dem!). Om russerne må flytte sine atomubåter vekk for å få til økonomisk utvikling helt nordover til Alaska, så betyr det kanskje at den århundregamle russerfrykten i den norske marinen plutselig BLIR en sannhet, dersom russerne MÅ ha en sikker base for sine ubåter, ligger Olavsvern der fix ferdig og klar til å bli utvidet, og der leier allerede russiske tråler-rederier!

2 Likes

En kommentar når det gjelder sammenslåingen av Troms og Finnmark:
Er dette en strategi egentlig kopiert fra EU? Er det ikke slik at alle land i EU nå skal splittes opp i regioner og at befolkningen skal føle tilhørighet til sin region og ikke til selve landet/nasjonalstaten (Sverige skal etter det jeg har hørt splittes opp i 4 regioner). Folk kan godt føle nasjonalisme, men det skal i så fall være euronasjonalisme. I samme runde ble det også slutt på at utenriksministrene fra EU-lanene kommer sammen for å drøfte EU-spørsmål slik man har gjort i alle år. Plutselig ble EU-spørsmål definert som å være et rent innenrikspolitisk spørsmål, og dette skulle ikke lenger utenriksministrene arbeide med. Samtidig ble det i Norge opprettet en egen EU-minister som skulle overta EU-saker fra utenriksministeren. Hele poenget er at sammenslåingen av Troms og Finnmark og også opprettelsen av Viken-regionen egentlig kan være en skjult EU-tilpasning utført av den norske makteliten. Derfor fremstår disse sammenslåingene som å være veldig idiotiske og udemokratiske.

1 Like

Interessant sak, og ønsker gjerne mer seinere om dette.
PS. Jan Haarstad skriver at han ikke får til å poste innlegg her. (skriver dette via en kommentar som bloggeier på derimot la ut.)
Det er merkelig, så hva kan være årsaken ?

Her er en kommentar som jeg leste på Derimot.no
“Slik er det for alt jeg skriver av kommentarer til Steigan-bloggen,” skriver han :

Detter en kommentar fra Jan Hårstad som er utestengt fra en rekke nettsteder – også dette. Vi har ikke blokkert han her. Hva årsaken er kan enhver tenke sitt om. Her er Jans kommentar:

Jeg skrev et lengre svar til Ludvig på kommentarfeltet om den nye situasjonen I verdenspolitikk,men den kom ikke på.
Slik er det også for alt jeg skriver av kommentarer til Steigan-bloggen og på resett tar man bort det jeg skriver umiddelbart. Om det er de samme eller redaksjonen vet jeg ikke.
Det vi vet er at makten I Vestverdenen har lagt press på Google,Twitter og Facebook for å sensurere nettet I stor stil.
Dette ble påbegynt I mindre målestokk for to år siden,men nå er det satt I system med tusenvis av ansatte som jobber med sensurering.
Dette har jeg altså ventet meg og advart mot,men ikke dessto mindre er det rart å oppleve det I praksis. Makten vil ha orwellske overvåkningsstater.
Jan Hårstad

I forbindelse med OL på Lillehammer hadde kineserne en delegasjon i Norge som besøkte Narvik - ettersom man planla en ny jernbane fra Moskva genom Karelen direkte til Finland og Kajaani/Oulu - hvorfra det er bane helt fram til Narvik.

Tror nok den løsningen framdeles er inne i diskusjonen, selv om Kirkenes også fungerer som helårshamn. Man sparer tross alt to døgns sjøreise fra Narvis - kontra Kirkenes - såframt lasten skal sydover…