Nyheter MDTV Forum Om Doner

Finansoligarkiet og sjokkdoktrinen. Koronakrisa i et klasseperspektiv

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/finansoligarkiet-og-sjokkdoktrinen-koronakrisa-i-et-klasseperspektiv/

Hva skal man mene om den norske og andre regjeringers stenging av samfunnet som svar på koronaepidemien? Var de prognosene som Imperial College og andre kom med om millioner av døde alarmistiske eller ei? Hva skal man mene om maskepåbudet som praktiseres i mange land? Hvordan skal vi forstå den internasjonale finanskapitalens rolle i dagens…

3 Likes

Klasseperspektivet alene strekker ikke til

Jeg er nok mest enig med Steigan i denne artikkelens disputt med Mork. Men mener at kommunismens klasseinndeling blir et for snevert begrep. Derfor er enkelte innsigelser fra Mork relevante.

Det er flere andre skiller i hvordan det offentlige er inndelt i maktstrukturer som utfordrer demokratiet. F.eks. privatisert syndikalisme og monopolisme. Det gjelder for både finans, bank, industri og det offentlige.

Slaget står først og fremst mellom folkets demokratiske rett og frihet til å bestemme over det naturgitte felleseiet, og privatiseringen av eierskapet til det offentlige felleseiet.

Folkets fellesskap ved demokratiet er iferd med å bli frarøvet all kontroll med finans, bank og industri. Både nasjonalt og internasjonalt. Det er den omfattende privatiseringen av det offentlige som forvitrer demokratiet og overfører stadig mer makt til diverse private syndikat og private monopoliserte maktstrukturer innen finans, bank og industri.

Steigan & Co. må heve blikket og perspektivet over arbeiderklassens skyttergraver, med forståelse for at deres stereotype forestilling om arbeiderklassens rolle blir alt for snever.

I samtidens teknokratiske samfunn er arbeiderklassen blitt en minoritet i folkets offentlige mangfold. Det er det offentlige mangfoldets demokratiske innflytelse som må få fokus for å kunne utfordre privatiseringens monopolisering av politisk makt.

Direkte demokrati ved borgerinitiativ er gule vesters svar på denne først og fremst demokratiske utfordringen for å motvirke den omfattende privatiseringen av det offentlige, både nasjonalt og internasjonalt.

Det er kun ved å samle folkets mangfold demokratisk at vi kan utfordre og vinne over syndikalisert og monopolisert privatisering av bank, finans, industri og det offentlige generelt.

Menneskeskapt global oppvarming er som skapt til å kreve inn bidrag eller tributt fra hele samfunnet, og globallistene gir seg nok ikke før hvert eneste menneske på jorden må betale tributt. Og pengene som blir innbetalt går ikke til klimatiltak, de går rett i kapitalistenes lommer.

4 Likes

Mørk skriver i innlegget sitt:

Og Steigan kontrer slik:

Det finnes bare én måte å lese tallene på så vidt jeg kan se. En halv million døde i Storbritania var et estimat hvis ikke samfunnet innførte strenge tiltak, «nedstenging». Alarmisme? Neppe - fordi Imperial Collage i sin modell anfører at titusenvis vil dø selv med nedstengning. Til nå har altså over 40.000 dødd av corona i Storbritania. Det kan vel da tyde på at IC var inne på noe.

1 Like

Det er ingen som vet om estimatet 500.000 døde i UK er for høyt. Det kan godt hende. Kanskje det tallet har som premiss at folk levde sine liv som før, som om det ikke var noen nytt farlig virus der ute. Folk tar jo gjerne forhåndsregler uansett, selv uten at samfunnet stenges ned.

1 Like

I mellomtiden går spillet som før, -rett i leiken til Netanyahu.
Serbia og Kosovo har nå blitt dratt inn i - i et utuktsforhold med Israel og USA.


Det er dette vi går glipp av, Pål, når du kaster bort tiden din på å drive kampanjejournalistikk. Vanskelig å ferdes mellom Norge og Italia?

En av de aller viktigste uenighetene mellom Sindre Mork og meg er forståelsen av klassesituasjonen i dagens verden. Mork ser på enkeltmedlemmer av finansoligarkiet som sjølstendige operatører og ikke som medlemmer av en klasse.

Dette var en svak start. Mørk mener såvidt jeg kan se at enkeltmedlemmene ikke nødvendigvis er så godt koordinert som du ser ut til å mene. De kan “opptre som klasse”, men likevel beveges av feks imperialistiske motsetninger som dels går på tvers av nasjoner og sammenslutninger som både USA, EU og NATO. Tyskland er feks infiltrert av USA med store motsetninger internt også på grunn av det alt etter hvor avhengig man er av energiforsyning fra Russland. Det henger også sammen med innsatsfaktorer innen forskjellige sektorer. Farmaindustrien er feks langt fra like avhengig av energi fra Russland og heller ikke like sårbar for sanksjoner fra USA som bilprodusentene. Osv. Slike motsetninger gir også noe større muligheter at mindre bedrifter overlever enn om samtlige store aktører ikke hadde interessekonflikter. Generelt er det ihvertfall uansett forskjell på å “handle som klasse” og en optimalt koordinert plan uten motsetninger. Var ikke det også et av Marx sine viktigste poenger: At nettopp disse motsetningene sterkt bidrar til at denne klassen undergraver seg selv ? Det samme gjelder vel også for “arbeiderklassen”. Hvem tilhører egentlig den i dag ?

3 Likes
1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.