Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fiasko for den målstyrte skolen

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/fiasko-for-den-malstyrte-skolen/

Av Øyvind Andresen. Tjue års målstyring av norsk skole, har vært mislykka. Det er flere ungdommer som er funksjonelle analfabeter enn noen gang før. Kunnskapsløftet 2006 er med rette kalt «kunnskapsbløffen» Det finnes ingen vilje til å spørre om hva som er galt med norsk skole. Regjeringas svar er derimot mer målstyring. Når det likevel…

5 Likes

I emnet “Det trengs et distriktsopprør – og folk i byene bør støtte det” hevdet jeg at selve utdannelsen fører til avfolkning av distriktene. Det er for mye utdannelse.

Hvis norsk helsevesen er et produkt av utdannelse da må vi konkludere at utdannelse hjelper ikke. Folk blir bare dummere med utdannelse.

Hvis NRK er opplysning må vi konkludere at opplysning heller ikke hjelper.

Normalt vil folk lære seg et yrke i alderen 10-20 år, som kan være bil, båt, data, litteratur … Nå hindres man fra å lære det fordi man skal lære alt mulig annet først

2 Likes

Hvis det foregår noe godt i norsk skole så er det tilfeldig. Det er ingen av de involverte i utvilkingen av dagens skole som har den minste ide om hvordan en levende organisme fungerer. De forsøker å skape en skole hvor det teoretiske fundamentet denne skolen baserer seg på er nærmere magisk tenking enn noe som kan minne om vitenskapelig forståelse av et menneske.

4 Likes

Så lenge det tar fra ungene all kritisk tenkning, nrysgerrighet og virkelyst, så har de oppnådd halve hensikten.
At de er funksjonelle analfabeter er bare en fordel. Da vil de sannsynligvis slå seg til ro med rådende kaosteorier. Resten tar “smart-samfunnet” seg av.

3 Likes

For å si det rett ut, jeg kan ikke huske at jeg lærte noe som helst på skolen utover folkeskolen. Jeg husker det var en masse “evaluering”, og i religionsundervisning latterliggjøring av kristne - mer fra elevene enn lærerne. Jeg lærte at de som ikke mestret matematikk var “dumme i hodet”. Jeg selv hadde lært matematikk i hjemmet

1 Like

Jeg er enig i dette og har selv svært dårlig erfaring med utdannelse. Både grunnskole, videregående og spesielt høyskole synes jeg er lite nyttig. Nesten alt jeg har lært meg godt nok har jeg lært på egenhånd med fritiden eller jobb.

Det systemet de har i Finland virker mer fristende for grunnskolen. Barna får være barn og har mye pauser, god mat på skolen og en kort dag. Så får de ikke lekser som de må stresse med istedenfor å lære livets skole etter vanlig skoletid.

Når det gjelder dagens skole kontra det jeg opplevde på 90-tallet så aner jeg ikke hva som er best. Men jeg har inntrykket av at barna lærer mer på skolen i dag. Det er også et sammensurium av forskjellige typer skole her i landet også. Noen er mer tradisjonelle og lærer bort hovedsakelig med papir, penn, blyant og mer kunstneriske fag. Andre, sannsynligvis den moderne offentlige skolen, er mer villige til å se etter nye metoder og har innført smart-leketøy som hovedverktøy. Dette er jeg svært skeptisk til, da jeg av erfaring veit at jo mer verktøy man bruker før man har lært seg “basic’en” jo verre blir det å egentlig forstå hva du holder på med. Ikke minst har det mye å si på utvikling av motorikk og annet kroppslig eller sinnet hvordan man arbeider. Og her heller jeg nok mot å bruke andre metoder enn ipad og pc.

2 Likes

Det normale er at bedriftene ansetter folk for å lære dem opp. Dvs. alder er viktig. Det viktigste er at nyansatt passer inn med eksisterende kultur -> øst-europeere kommer nederst i bunken. For kommune-jobber vil det være lett å skifte kommune, ettersom det er samme kommuneansatt-kultur hele veien.

1 Like

Når skolen blir så dårlig på grunn av nyliberaliseringen at mange foreldre og elever protesterer, vil de som står bak raseringen foreslå mer privatisering og flere private skoler for å løse problemet de selv har forårsaket. De utnytter at mange foreldre tror at det er på grunn av at skolen er offentlig at den er dårlig.

3 Likes

Jeg tror ikke på det. Jeg stoler ikke på Øyvind Andresen, en som jeg ikke kjenner. Han kan være endel av lærersystemet.

Det jeg synes er det værste med skolesystemet vårt er at så mange barn blir syke av det. Det finnes ikke en i hele skolesytemet som forstår hvilke implikasjoner det har for et barns utvilking å bli utsatt for et slikt stress(fravær av homeostase) som det vår skole er. Barna sier klart ifra at det gjør vondt å gå på skole, men de som bestemmer vil ikke slippe. Så våre barn blir bare sykere og sykere og i tillegg er det et mystrium hva som gjør dem stadig sykere… :face_with_head_bandage:

4 Likes

Prinsippet om overnasjonale arenaer ble understreket i Romatraktaten og innføringen av Fellesmarkedet i 1957. Dagens OECD er en direkte etterfølger av Marshallhjelpens europeiske administrasjonsorgan.
Se avsnitt “Fra handleliste til samordning” i artikkel om Marshallplanen.
https://snl.no/Marshallplanen

Tar med noen INK sitater :

Her ser vi at det handler om “Global governance :”

Much governance can and does informally take place through groups of countries such as the G7, the OECD, or the Commonwealth.

Kilde : Our Global Neighborhood
Report of the Commission on Global Governance
Kap. 4 : Managing Economic Interdependence
http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap4.htm#region

En rapport som vil at FN skal styrkes.

Problemet kan derfor handle om overnasjonal styring, på bekostning av nasjonal suverenitet, prestasjonsangst og stress.

Her er en mann i landet her som har lang fartstid på dette, og holdt foredrag og han var veldig motstander av opplegget som også førte til at lærere som hørte han, begynte å gråte åpenlyst i salen av lettelse.

Fra facebook siden :

Professor Svein Sjøberg :

  • Fra å være en skole hvor det ikke var nasjonale prøver, testing og rapportering har vi fått en situasjon som er helt annerledes. Vi har gått fra den ene grøfta til den andre, sier Svein Sjøberg, professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitet i Oslo.

Svein Sjøberg fortalte i sitt foredrag “PISA-syndromet” under Skolekonferansen 2017, om en skole og oppvekst preget av “læringstrykk”, prestasjonsangst og stress.
Se en kort video med han på facebook

Linken må antagelig kopieres og limes inn, for den ville ikke åpne seg - og sett på lyden.
( legg til en h først i linken )
ttps://www.facebook.com/125081870836276/videos/1560232033987912/

5 Likes

Før det var EU konseptuert av tysk elite i Madrid 1943 ca. EU var plan B for Tyskland