Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fascismen i ulike former

Originalt publisert på https://steigan.no/2013/10/fascismen-i-ulike-former/

(Dette er en samling av fire artikler om fascisme publisert i løpet av 2013.) Den forunderlige fascismediskusjonen Publisert mai 10, 2013 by psteigan Klassekampen har hatt en del artikler med utgangspunkt i ei bok av den svenske forfatteren Henrik Arnstad med tittelen «Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia». Det har vært forunderlig lesning. Arnstad reduserer…

2 Likes

Så fordi facismen gjorde dette, er sosialistenes politikk i dag at kvinner skal jobbe, jobbe og jobbe slik at de ikke får barn som kan bli til facister og videreføre det hvite patriarkatet.

At kvinner uten barn blir ulykkelige, spiller liten rolle.

At samfunnet hvor kampen mot facismen ble alle tings målestokk, er et sykt samfunn, er også irrelevant, da kampen mot facismen er viktigere enn alt annet i den moderne progressive religionen.
socialists

1 Like

Den Norske fagbevegelsen trykket like godt denne tankegangen til sitt bryst, og gjennomførte den i praksis med hovedavtalen.

Det er ingenting “patriarkalsk” med kvinner som føder barn, det er helt naturlig og en absolutt nødvendighet for at ethvert samfunn skal kunne overleve og trives.
Manipulative uttalelser som denne har ført til at kvinner føder færre barn, og er blitt jaget ut i slaveri for storkapitalen.

3 Likes

Her:

Å stemple motstand mot at utenlandsk storkapital skal kunne kjøpe opp norske landresurser og infrastruktur, og at sosiale rettigheter skal privatiseres som fascistisk er taktikk for å skremme folk fra EU.

“I dag må vi ha globale løsninger”, og “landene må stå sammen” er globalisters slogan for å lure folk, for at Norge underskriver overnasjonale avtaler som tilsidesetter nasjonal selvråderett for at storkapital kan kjøpe opp landets ressurser.

Som frigitte CIA dokumenter viser, er ideen om EU klekket ut i USA. EU dreier seg om å gjøre selvstendige europeiske velferdsstater om til en frihandelssone, som ikke konkurrerer med USA og Kina, men etterhvert blir en integrert del av en globalisert verden styrt av kapitallovene som er globalistenes mål, deres New World Order, med en verdensregjering som styres av en ultra-rik elite.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.