Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fascismen frå ein annan synsvinkel


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/fascismen-fra-ein-annan-synsvinkel/

Av Eilev Groven Myhren. Ope brev til Holocaustsenteret. Eg skriv dette av di eg er kjend med at HL-senteret har gjort det til si oppgåve å kaste lys over «fascisme og nasjonalisme», og har sett i verk eit tiårig prosjekt der mellom anna Valdresmusea er involverte, for å drøfte korleis nazistane brukte dette i propagandaen…


#2

Du kan vel ha glede av en Wiki med masse kildehenvisninger i ditt studie av Fascismen og Mussolini - https://en.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini


#3

Helt enig med Eilev Groven Myhren her, veldig bra!


#4

Det har vore eit poeng her i landet å dra fram Fedrelandslaget som ei rørsle med fascistiske sympatiar. Dette er sjølvsagt ei sanning med modifikasjonar, men “nasjonale sentimentar” på høgresida kunne lett la seg forføre av NS-retorikk i redsla for sosialismen. Motsett var det krefter i Arbeidarpartiet på same tid som helst ikkje ville sjå norske flagg i 1.mai-toget av di dette flagget var eit borgarleg symbol og dermed arbeidarfiendtleg. Dette førte til ein sereigen “flaggstrid” i Arbeidarpartiet i samband med landsmøtet i 1936. Arbeidarrørsla var dermed delt i spørsmålet, mellom dei som såg sosialismen som eit nasjonalt spørsmål og dei som åtvara mot “farleg nasjonalisme” alt den gongen. Fedrelandslaget, som samla opp konservative element, endte opp med ei tilsvarande todeling: dei som såg med sympati på Quisling og NS, og dei som åtvara mot han. Spørsmålet om haldningar på dette punktet kunne dermed føre til nye alliansar både til høgre og venstre i norsk politikk.


#5

Jeg har nettopp lest boka ‘A History of Central Banking’ av Stephen Mitford Goodson. Her beskrives Hitlers økonomiske tilnærming som kjernen i nazismen. Hitler nasjonaliserte bankene. Penger ble kun brukt som transaksonsmedium, og man betalte ikke rente. Riksbanken ga lån til alle til å kjøpe eller bygge eget hus. Du fikk 25% fradrag på tilbakebetalinga for hvert barn. Dette gav stor popularitet og hurtig bedring av økonomien, men ble selvsagt ikke likt av de jødiske finansfolka. Hitlers økonomiske rådgiver/teoretiker var Gottfried Feder. Mousolini benyttet samme tilnærming.
Wikipedia skriver om Goodson: ’ Goodson had stated that the Holocaust was “a huge lie” as “the principle is to extract enormous sums of money from the Germans as compensation”, blaming international bankers. Goodson authored a book titled Bonaparte & Hitler Versus the International Bankers where he maintained World War II was provoked by the economic success of Germany, and he has also criticized the political actions of Jewish bankers, posting his views on anti-semitic websites.[5] As a result, the South African Israel Public Affairs Committee called for the Reserve Bank to fire him for his pro-Nazi statements.’


#6

Kan la den påstanden stå open, men det er skilnad på bankvesen og industrikapital. Denne vart aldri nasjonalisert, og fekk arbeide i fred. Denne finansnæringa var internasjonal alt på den tid, med amerikanske aksjepostar i tyske storkonsern - noko som førte til den lett surrealistiske retssaka etter krigen, då amerikanske aksjonærar (som Morgan) med store investeringar i tysk industri gjekk til sak mot USA for økonomisk tap på grunn av teppebombing av den same industrien - og VANN!


#7

Kjernen i nazismen var for mange uklar fra 1920 og utover, nazistene søkte støtte både fra arbeiderklassen og de borgerlige. Hitler ble som kjent kansler i 1933, han var da med i en høyrekoalisjon, og sosialdemokratene og kommunistene var i opposisjon!

Kjernen i nazismen ble for de fleste veldig tydelig etter riksdagsbrannen!
Kan jo nevne at kommunismen, sosialdemokratiet og restene av det demokratiske systemet ble fullstendig utslettet etter denne brannen.

Utsagnet “Hitler nasjonaliserte bankene” får meg til å le!


#8

Ja, min formulering om banker ble feil, men statlige boliglån uten rente og rabatt for barna hadde store positive konsekvenser for privatøkonomien.


#9

Fin artikkel! Arkitekt-kulten bruker jo også å henvise tilhengere at tradisjonell arkitektur til fascismen, mens de samarbeider med korporasjonene, som skapte den: https://debatt1.no/nikos-a-salingaros-mottar-sin-velfortjente-stockholm-culture-awards/


#10

Jeg synes denne fascismen er mest fascinerende- pardon the pun: