Nyheter MDTV Forum Om Doner

Farvel dollar – fint å ha kjent deg!

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/farvel-dollar-fint-a-ha-kjent-deg/

Av Philip Giraldi. I løpet av de siste to åra har det Hvite hus initiert handelstvister, fornærmet allierte og fiender, trukket seg fra, eller nektet å ratifisere, multinasjonale traktater og avtaler. De har også økt omfanget av ensidig pålagte regler, og tvinger andre nasjoner til å overholde disse hvis de vil unngå økonomiske sanksjoner. Selv…

3 Likes

Minner om: The deadline set by Teheran for the EU-3 to support Iranian crude sales expires Sunday…

Mulig at konflikten med Iran nå vil eskalere fremover. Det Storbritannia har gjort ved å ta arrest i et tankskip med oljelast fra Iran, er det stikk motsatte av å samarbeide med Iran om bla oljeleveranser. Iran har sagt at de som motreaksjon kan tenke seg å ta arrest i et tankskip i Persiagulfen på vei til Storbritannia med olje. Da får EU velge hvem de støtter.

Russland og Kina har utviklet et alternativ til SWIFT. Mulig at det russiske betalingsystemet kan brukes istedenfor INSTEX ved kjøp og salg mellom EU og Iran.

1 Like

:thinking:Og i forlengelsen er fiat penger og dagens pengerøkning/gjeld over. Det burde vare panikk rundt om men TTT. Jeg har som mange sagt vargen kommer i 10 år men… Putin og Kina gjør en hersk og splitt og USA gjør hva Russland gjorde i slutten på kalde krigen. Kjøper våpen og investerer i våpen til man går nå går i konkurs. Dvs tilliten tar slutt.

2 Likes

Kina kommer til å få dispensasjon, ellers er det borgerkrig i USA - og da må Nuttyahoo brette opp ermene igjen.
Om ikke Putin og Xi er bedre poker-spillere en jeg tror. Jeg er helt sikker på at u-båt-brannen var en vesentlig hendelse. All telekommunikasjon mellom kontinentene foregår via sjøkabel, og kuttes denne , så har ikke USA lenger kontakt med sine enheter der, eller tilgang på bakdørene.

1 Like