Nyheter MDTV Forum Om Doner

Farlig situasjon i Azovhavet – Ukraina ønsker å provosere


#81

Vel Erland, det var bare noen eksempler på land som har beholdt noe mer av sin sjølstendige enn å bli fullt ut integrert (omsluttet av lover og regler) av organisasjonen de er blitt medlem av. Norge har avtalen om EØS som Norge kan trekke seg fra eller reservere seg mot nye pålegg fra EU. Sverige er medlem i EU men ikke i NATO. Island er medlem av NATO men ikke EU. Finland opprettholder et godt forhold til Russland osv. Hviterussland er faktisk ganske så selvstendig i forhold til Russland og andre stormakter, det er noe av dette landets særegenhet. I tillegg så finnes det av FNs over 200 medlemsland svært mange som beholder sin selvstendighet. Ukraina som er rik på ressurser og dyktige folk kan holde seg nøytral i forhold til forskjellige politiske blokker, handle og utvikle seg. Men da kan ikke landet føre en politikk som medfører at en får fiender rundt seg. Sveits er vel et brukbart eksempel? Noen vil kalle en slik løsning for opportunisme (venner med alle/minste motstands vei). Men la gå, duger den så duger den og Ukraina trenger ro og tid for å forme nasjonen. Nå vil noen si, å nei du, det Kjell sier her, er hånd i hanske med hva Russland ønsker! Greit, men hva er problemet med det da? Blir Ukraina svekket hvis de lykkes med en slik balansering? Jeg tenker nå i bare store linjer og ikke etter grundige diskusjoner og samfunnsanalyser. Det er dette forumet ikke egnet til. Men hva mener du selv Erland? :wink::sun_with_face:


#82

Det jeg mener er at jeg tror vi ikke kommer videre i denne diskusjonen, Hammer :wink: vi får vel være enige om å være uenige.

Hviterussland er i mine øyne hverken uavhengig eller noe forbilde for meg. Det eneste landet i Europa som har dødsstraff, for eksempel.

Det som er så artig med Russland er at alle som stort sett ikke stikker kjepper i hjula for dem, kalles «uavhengige». Det samme med USA. Det er sånn de snakker, de folka der. Og de bryr seg ikke om at jeg gjennomskuer det :wink:


#83

Vel Erland, diskusjonen på denne strengen var jo ikke å finne en løsning for Ukrainas uavhengighet. Det spørsmålet må de finne svar på sjøl. Det vi diskuterte, var bare noen løse ideer på hva Ukraina kunne gjøre for å styrke sin uavhengighet og nasjonale særpreg. Hva du og jeg er uenige eller enig om vet jeg ikke. I allefall, så mener jeg at denne unge og uferdige nasjonen Ukraina, er best tjent med å ikke binde seg sterkt til slike overnasjonale organisasjoner som for eksempel EU og NATO. Du kan jo se hva som har skjedd med vår nasjon. På grunn av NATO og USA er nå Russland blitt en fiende for Norge. Russland har jo historisk aldri vært vår fiende. I tillegg så har nå USA invadert Norge så kraftig kulturelt, at vi er i ferd med å ødelegge vårt språk og vårt kulturelle særpreg. Vi er i ferd med å bli en Bananrepubikk styrt av nettopp USA. EØS avtalen plyndrer Norge for ressurser, fører til at lønningene til arbeidsfolk presses stadig nedover og arbeidsløsheten blandet ungdom er skyhøy. Norge ville ha stått seg mye bedre som en sjølstendige og handlekraftig nasjon vis vi ikke hadde underkastet oss nevnte overnasjonale organisasjoner som NATO og EU. Og, tatt oss retten til å kritisere alle nasjoner som begår overgrep. Hva var det vi var uenig om Erland? :thinking:


#84

Hvorfor skriver du så mye om det da?


#85

Greit jeg tar poenget, takk for diskusjonen! :wink::sun_with_face:


#86

Takk for praten, fint å bli kjent med deg :wink:


#87

KYLLINGER! BYNN Å SLÅSS!